Aktia Pankki Oyj: Aktialle Finanssivalvonnan lupa käyttää IRBA-menetelmää vähittäisvastuiden laskentaan

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
11.2.2015 klo 13.00
 


AKTIALLE FINANSSIVALVONNAN LUPA KÄYTTÄÄ IRBA-MENETELMÄÄ VÄHITTÄISVASTUIDEN LASKENTAAN

Finanssivalvonta myönsi 10.2.2015 Aktia Pankki -konsernille luvan 31.3.2015 alkaen soveltaa sisäistä riskiluokitusta (IRBA) vähittäisvastuiden luottoriskien pääomavaateiden laskennassa.

IRBA mahdollistaa tarkemman riskienarvioinnin, mikä vahvistaa pankkikonsernin vakavaraisuutta vähittäisvastuiden hyvän laadun ansiosta.

IRBA-menetelmällä laskettuna myönteinen vaikutus pankkikonsernin ensisijaisen ydinpääoman suhteeseen (CET1) olisi vuodenvaihteessa 2014/2015 ollut 4–5 prosenttiyksikköä. Aktian ensisijaisen ydinpääoman suhde oli 31.12.2014 14,6 prosenttia.

Työ sisäisten mallien käyttöön ottamiseksi yritysten ja rahoituslaitosten vastuiden osalta jatkuu.

 

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250

Lähettäjä:
Sijoittajasuhteet, Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, 040 708 1807
  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 57 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com