Aktia Pankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

 

Aktia Pankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013


AKTIAKONSERNIN UUSI EMOYHTIÖ 

Aktia Pankki Oyj:stä tuli 1.7.2013 Aktia-konsernin uusi pörssinoteerattu emoyhtiö. Konsernin aiempi emoyhtiö Aktia Oyj sulautui 1.7.2013 tytäryhtiöönsä, ja sen noteeraus NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla päättyi. Aktia Pankki Oyj harjoittaa sulautumisen jälkeen samaa liiketoimintaa ja muodostaa vastaavan kokonaisuuden kuin Aktia Oyj 30.6.2013 saakka. Aktia-konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 1.1.–30.6.2013 saa kattavan kuvan, kun tähän osavuosikatsaukseen tutustutaan yhdessä Aktia Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2013 kanssa.

HUHTI-KESÄKUU 2013: LIIKEVOITTO 14,0 (13,0) MILJOONAA EUROA

 • Pankkikonsernin liikevoitto parani 14,0 (13,0) miljoonaan euroon.
 • Kauden voitto oli 10,5 (9,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 3,4 (3,2) miljoonaa euroa.
 • Korkokate oli 28,1 (29,5) miljoonaa euroa.
 • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista vähenivät 56 prosenttia 0,4 (1,0) miljoonaan euroon.

TAMMI-KESÄKUU 2013: LIIKEVOITTO 29,4 (25,4) MILJOONAA EUROA

 • Pankkikonsernin liikevoitto oli 29,4 (25,4) miljoonaa euroa.
 • Kauden voitto oli 22,2 (18,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 7,3 (6,1) miljoonaa euroa.
 • Vakavaraisuusaste oli 20,3 (31.12.2012; 20,2) prosenttia ja ensisijaisten omien varojen suhde 12,1 (11,8) prosenttia.
  Oma pääoma per osake oli 134,1 (31.12.2012; 141,3) miljoonaa euroa.
 • Korkokate oli 57,9 (59,0) miljoonaa euroa.
 • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista vähenivät 46 prosenttia 1,5 (2,8) miljoonaan euroon.
 • NÄKYMÄT (ennallaan): Todennäköisesti jatkuvasta alhaisesta korkotilanteesta ja Toimintaohjelma 2015:n yksittäisistä kuluista huolimatta konsernin vuoden 2013 liikevoiton odotetaan yltävän noin vuoden 2012 tasolle.

 

TUNNUSLUVUT
(milj.  euroa)
4-6/ 2013 4-6/ 2012 ∆ %      1-6/ 2013 1-6/ 2012 ∆ %      1-3/ 2013 2012
Korkokate 28,1 29,5 -5 % 57,9 59,0 -2 % 29,8 116,5
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 48,5 46,6 4 % 97,2 92,3 5 % 48,7 183,4
Liiketoiminnan kulut yhteensä -34,1 -32,3 6 % -66,5 -63,6 5 % -32,4 -136,0
Liiketulos ennen luottojen arvonalentumisia 14,5 13,9 4 % 31,0 28,3 10 % 16,5 45,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista
-0,4 -1,0 -56 % -1,5 -2,8 -46 % -1,1 -6,4
Liikevoitto 14,0 13,0 8 % 29,4 25,4 16 % 15,4 38,8
Kulu/tuotto-suhde 0,70 0,69 1 % 0,68 0,69 -1 % 0,67 0,74
Osakekohtainen tulos (EPS) 3,4 3,2 6 % 7,3 6,1 19 % 3,9 7,8
Oma pääoma / osake (NAV) 1) 134,1 127,5 5 % 134,1 127,5 5 % 134,9 141,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,9 8,8 2 % 9,3 9,2 1 % 9,8 5,6
Vakavaraisuusaste, % 1) 20,3 18,9 8 % 20,3 18,9 8 % 20,0 20,2
Ensisijaisten omien varojen suhde, % 1) 12,1 11,7 3 % 12,1 11,7 3 % 11,7 11,8

 

 

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250
         Talousjohtaja, CFO Fredrik Westerholm, puh. 010 247 6505
         Sijottajasuhteet Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, 040 7081807

Liitteet & linkit