Aktia Pankki Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

 

Aktia Pankki Oyj
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016
17.11.2016 klo 8.00

ANTOLAINAUS JA VARAINHOITO KASVUSSA

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN

”Aktian tulos 1–9/2016 oli suunnitelman mukainen. Uusluotonanto yksityistalouksille kasvoi 20 prosenttia, ja Aktia on hyvää vauhtia lähestymässä vuoden kasvutavoitteitaan uusien asiakkaiden määrän osalta. Aktian asiakaspalvelu valittiin maan parhaaksi HDI Nordicin Contact Center -kilpailussa 2016. Aktia Varainhoito on haastavasta markkinatilanteesta huolimatta onnistunut kasvattamaan instituutioille suunnattua myyntiään, ja se sai SFR:n Gold Award -palkinnon. Digitaalisten palvelujen kehittäminen jatkuu, ja lokakuun lopussa toimme markkinoille uuden Aktia Wallet –sovelluksen, jolla helposti suorittaa mobiilimaksuja turvallisesti. Uuden peruspankin käyttöönotto viivästyy, mutta kun se saadaan käyttöön, voimme laajentaa digitaalisten palvelujen tarjontaamme entisestään kaikissa kanavissa.”

HEINÄ-SYYSKUU 2016: LIIKEVOITTO 15,8 (16,4) MILJOONAA EUROA

 • Konsernin liikevoitto oli 15,8 (16,4) miljoonaa euroa ja voitto 12,9 (13,4) miljoonaa euroa.
 • Korkokate parani 1 prosentin 23,9 (23,8) miljoonaan euroon. Palkkiotuotot netto nousivat 2 prosenttia 20,0 (19,7) miljoonaan euroon.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,19 (0,20) euroa.

TAMMI-SYYSKUU 2016: LIIKEVOITTO  52,9 (53,1) MILJOONAA EUROA

 • Konsernin liikevoitto oli 52,9 (53,1) miljoonaa euroa ja voitto 42,8 (42,9) miljoonaa euroa.
 • Ilman Visa Europen myynnistä saatuja kertaluonteisia tuottoja konsernin liikevoitto olisi ollut 47,0 (53,1) miljoonaa euroa ja voitto 38,1 (42,9) miljoonaa euroa.
 • Korkokate heikkeni 1 prosentin 72,6 (73,6) miljoonaan euroon.  Palkkiotuotot netto pienenivät 2 prosenttia 59,6 (61,0) miljoonaan euroon.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,64 (0,65) euroa.
 • Aktian ydinpääoman suhde oli 19,2 (20,7) prosenttia.
 • Oma pääoma per osake oli 9,35 (31.12.2015; 9,26) euroa.
 • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat -0,7 (-0,1) miljoonaa euroa.
 • NÄKYMÄT 2016 (ennallaan, s.14): Aktian vuoden 2016 liikevoiton odotetaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin 2015.
TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
3Q2016 3Q2015 %      1-9/ 2016 1-9/ 2015 %      2Q2016 3Q/2Q 1Q2016 2015
Korkokate 23,9 23,8 1 % 72,6 73,6 -1 % 24,1 -1 % 24,6 97,3
Palkkiotuotot netto 20,0 19,7 2 % 59,6 61,0 -2 % 20,7 -3 % 18,9 80,0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 50,9 49,3 3 % 160,7 156,5 3 % 59,4 -14 % 50,4 208,4
Liiketoiminnan kulut yhteensä -34,6 -32,4 7 % -108,0 -103,9 4 % -36,8 -6 % -36,5 -144,4
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista                     sitoumuksista -0,5 -0,5 -7 % -0,7 -0,1 -947 % -0,1 -279 % -0,1 -0,3
Liikevoitto 15,8 16,4 -4 % 52,9 53,1 0 % 22,4 -29 % 14,6 64,2
Kulu/tuotto-suhde 0,68 0,66 3 % 0,67 0,66 2 % 0,62 10 % 0,72 0,69
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,19 0,20 -5 % 0,64 0,65 -1 % 0,27 -30 % 0,18 0,78
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 9,35 9,20 2 % 9,35 9,20 2 % 9,15 2 % 9,56 9,26
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,4 8,0 6 % 9,2 8,4 10 % 11,6 -27 % 7,6 7,9
Ydinpääoman suhde1, % 19,2 20,5 -6 % 19,2 20,5 -6 % 19,7 -2 % 19,5 20,7
Vakavaraisuusaste1, % 25,5 25,8 -1 % 25,5 25,8 -1 % 26,2 -3 % 25,6 27,1
Arvonalentumistappiot luotoista/koko luottokanta, % 0,01 0,01 0% 0,01 0,00 - 0,00 - 0,00 0,01

 1) Kauden lopussa. 

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tiedotteesta ”Delårsrapport 1.1-30.9.2016”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.

Taloudellinen kalenteri 2016-2017:

Tilinpäätöstiedote 1-12/2016 14.2.2017
Varsinainen yhtiökokous        5.4.2017
Osavuosikatsaus 1-3/2017    11.5.2017
Osavuosikatsaus 1-6/2017    8.8.2017
Osavuosikatsaus 1-9/201      8.11.2017

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250
         Talousjohtaja, CFO Fredrik Westerholm, puh. 010 247 6505
         Sijoittajasuhteet Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, ir(at)aktia.fi
         www.aktia.com