Aktia Pankki Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

Aktia Pankki Oyj
Tilinpäätöstiedote
12.2.2015 klo 8:00

VAHVA TULOS 2014, IRBA-LUPA MAHDOLLISTAA KASVUN TULEVAISUUDESSA

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN

”Aktian koko vuoden tulos oli hyvä. Palkkiotuotot netto kasvoivat ja kulut supistuivat suunnitelman mukaan. Aktian peruspankkiprojekti etenee, mutta investoinnista tulee suunniteltua suurempi testauksen ja uuden ja vanhan järjestelmän pidennetyn rinnakkaiskäytön nostaessa kustannuksia. Finanssivalvonta myönsi Aktialle luvan soveltaa sisäistä riskiluokitusta (IRBA), mikä parantaa yhtiön vakavaraisuutta entisestään ja mahdollistaa kasvun. Aktia esittelee uudistetun strategiansa ja päivittää pitkän aikavälin tavoitteitaan keväällä 2015.

 LOKA-JOULUKUU 2014: LIIKEVOITTO 12,6 (11,1) miljoonaa euroa

 • Konsernin liikevoitto oli 12,6 (11,1) miljoonaa euroa ja voitto oli 10,4 (11,9) miljoonaa euroa.
 • Palkkiotuotot netto vahvistuivat 6 prosenttia 18,9 (17,8) miljoonaan euroon. Korkokate oli 25,3 (27,3) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) laski 0,14 (0,18) euroon.

 TAMMI-JOULUKUU 2014: LIIKEVOITTO 68,3 (65,4) miljoonaa euroa

 • Konsernin liikevoitto oli 68,3 (65,4) miljoonaa euroa ja voitto oli 55,0 (52,4) miljoonaa euroa.
 • Palkkiotuotot netto vahvistuivat 6 prosenttia 74,9 (70,7) miljoonaan euroon ja ottolainaus kasvoi 3 979 (3 797 miljoonaan euroon. Korkokate taas heikkeni 102,8 (112,6) miljoonaan euroon.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,79 (0,78) euroon.
 • Hallitus ehdottaa osingon korottamista 0,48 (0,42) euroon osakkeelta.
 • Basel III -vakavaraisuussääntelyn mukaan vakavaraisuusaste oli 19,1 (19,3**) prosenttia ja ydinpääoman suhde 14,6 (12,1**) prosenttia.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 9,39 (31.12.2013: 8,67) euroa.
 • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista laskivat 1,7 (2,7) miljoonaan euroon.
 • NÄKYMÄT 2015 (uudet): Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.
TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
10-12/ 2014 10-12/ 2013 ∆ %      2014 2013 ∆ %      7-9/ 2014 4-6/ 2014 1-3/ 2014
Korkokate 25,3 27,3 -7 % 102,8 112,6 -9 % 26,1 25,9 25,4
Palkkiotuotot netto 18,9 17,8 6 % 74,9 70,7 6 % 17,6 19,6 18,8
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 51,7 57,3 -10 % 212,3 224,2 -5 % 50,1 58,4 52,0
Liiketoiminnan kulut yhteensä -39,3 -45,9 -14 % -144,5 -157,2 -8 % -32,8 -36,2 -36,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista
0,0 -1,1 -98 % -1,7 -2,7 -37 % -0,5 -0,8 -0,4
Liikevoitto 12,6 11,1 13 % 68,3 65,4 4 % 17,3 22,0 16,4
Kulu/tuotto-suhde 0,78 0,87 -10 % 0,71 0,72 -1 % 0,69 0,64 0,72
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,14 0,18 -23 % 0,79 0,78 1 % 0,19 0,27 0,20
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 9,39 8,67 8 % 9,39 8,67 8 % 9,27 8,96 8,55
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,0 7,5 -19 % 8,3 8,1 2 % 8,1 11,1 8,2
Ydinpääoman suhde1, % *  14,6 12,1 20 % 14,6 12,1 20 % 14,2 13,8 13,6
Vakavaraisuusaste1, % **  19,1 19,3 -1 % 19,1 19,3 -1 % 18,4 17,8 17,3
Ensisijaisten omien varojen suhde1, % ** 14,6 12,3 18 % 14,6 12,3 18 % 14,2 13,8 13,6
Arvonalentumistappiot luotoista
/koko luottokanta, %
0,00 0,02 -100 % 0,03 0,04 -25 % 0,01 0,01 0,01

1) Kauden lopussa
*Basel III:n mukaan, **2014 Basel III:n mukaan, 2013 Basel II:n mukaan

Tilinpäätöstiedote on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä ”Bokslutskommuniké 1.1-31.12.2014”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 010 247 6250
         Talousjohtaja, CFO Fredrik Westerholm puh. 010 247 6505
         Sijoittajasuhteet Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, ir@aktia.fi