Aktia Pankki Oyj:n hallituksen valiokunnat 2017

Aktia Pankki Oyj                  
Pörssitiedote                                                                                                            
15.12.2016 klo 14.00

  

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on nimittänyt jäsenet hallituksen tarkastus-, riski- sekä palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntiin.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Arja Talma ja muiksi jäseniksi Stefan Damlin ja Lasse Svens.

Riskivaliokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Sten Eklundh ja muiksi jäseniksi Kjell Hedman ja Dag Wallgren.

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Dag Wallgren ja muiksi jäseniksi Christina Dahlblom ja Catharina von Stackelberg-Hammarén.

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Dag Wallgren, hallituksen puheenjohtaja,  puh. 040 522 4648
Mia Bengts, johtaja, HR & Konsernijuridiikka puh. 010 247 6348

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

  

Tilaa