Aktia Pankki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Aktia Pankki Oyj                        
Pörssitiedote
29.1.2016 klo 14.00

 

Aktia Pankki Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa 12.4.2016 pidettävälle Aktia Pankki Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Mikael Aspelin, Agneta Eriksson, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin, Ann-Marie Åberg, valitaan uudelleen.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan seuraavia: yrittäjä Ralf Asplund (61), hum. kand. Annika Pråhl (61), valt. maist. Marcus Rantala (38).

Kaikkien toimikaudeksi ehdotetaan kolmea vuotta. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän ehdotetaan näin ollen pienenevän 29:stä 28:aan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioita nostetaan noin 5 %, jolloin ne maksettaisiin seuraavasti:

  • puheenjohtaja, 24 400 euroa
  • varapuheenjohtaja, 10 500 euroa
  • jäsen, 4 400 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että 35 % vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan hallintoneuvoston jäsenille Aktian A-osakkeiden muodossa.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa 500 euron kokouspalkkiota kokouksista, joissa henkilö on ollut läsnä, kuitenkin niin, että hallintoneuvoston puheenjohtajiston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron palkkio kultakin puheenjohtajiston kokoukselta. Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa ehdotetaan noudatettavan verohallinnon ohjeita.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmälä. Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi kohtuullisen laskun perusteella.

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunta valmistelee yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, tilintarkastajaa/tilintarkastajia sekä näiden palkkioita koskevat päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunta koostuu yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden 1. marraskuuta vallinneen tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä hallintoneuvoston puheenjohtajasta. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlinin lisäksi tämän vuoden nimitysvaliokuntaan kuuluivat Mikael Westerback (Stiftelsen Tre Smeder), Jan-Erik Stenman (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas) ja Dag Wallgren (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.).

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459059

Lähettäjä:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348, 050 308 7676

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.fi