Aktia Pankki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote

28.1.2014 klo 15.00

 

Aktia Pankki Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014

Aktia Pankki Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa Aktia Pankki Oyj:n 7.4.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg ja Mikael Westerback valitaan uudelleen ja että uusiksi jäseniksi valitaan valtiotieteen maisteri Solveig Söderback, joka mm. toimii Maalahden Aktia-säätiön hallituksen puheenjohtajana, ja agrologi Peter Karlgren, joka mm. toimii Houtskarin Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtajana. Kaikkien toimikaudeksi ehdotetaan kolmea vuotta. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ehdotetaan näin ollen 32:a jäsentä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioita nostetaan noin 5 prosentilla siten, että palkkiot pyöristettyinä olisivat seuraavat:

-                     puheenjohtaja, 22 600 euroa
-                     varapuheenjohtaja, 10 000 euroa
-                     jäsen, 4 400 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että se osa vuosipalkkiosta (brutto), joka hallintoneuvoston jäsenten tulee käyttää Aktian A-osakkeiden ostamiseen, nostetaan 30 prosenttiin (2013; 25 %).

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa 500 euron kokouspalkkiota kokouksista, joissa henkilö on ollut läsnä, sekä matka- ja majoittumiskustannusten korvaamista ja päivärahan maksamista valtion matkustussäännön mukaisesti.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja vastaavaksi tilintarkastajaksi KHT Jari Härmälä. Tilintarkastajan palkkio ehdotetaan maksettavaksi kohtuullisen laskun perusteella.

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunta valmistelee yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, tilintarkastajaa/tilintarkastajia sekä näiden palkkioita koskevat päätösehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunta koostuu yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden 1. marraskuuta vallinneen tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä hallintoneuvoston puheenjohtajasta.

 

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459059

Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348, 050 308 7676

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
tiedotusvälineet
www.aktia.fi