Aktia Pankki Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

 

Aktia Pankki Oyj
Puolivuosikatsaus
10.8.2016 klo 8.00

 

VAKAA TULOS, MOODY'S NOSTI AKTIAN NÄKYMIÄ 

”Aktian tulos oli hyvä markkinoilla jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta. Poliittinen epävarmuus ja negatiivinen korkoympäristö ovat heikentäneet sekä pankkisektorin kannattavuutta että institutionaalisten sijoitusmarkkinoiden tuottoa. Euroalueen elpymistä varjostavat useat haasteet, mutta samaan aikaan Suomen taloudessa näkyy varovaisia positiivisia merkkejä.

Aktian korkokate oli vakaa, siihen vaikutti positiivisesti erityisesti uusantolainauksen lisääntyminen sekä yksityishenkilöille että asuntoyhteisöille kasvustrategiamme mukaisesti. Myös palkkiotuotot toipuivat huhti-kesäkuun aikana. Kulut nousivat ensisijaisesti uuden peruspankin testauksen pitkittymisen vuoksi. Suunnitelman mukaan uusi peruspankki otetaan käyttöön myöhemmin tänä vuonna. Visa Europen myynti toi 5,9 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot, ja toisen vuosineljänneksen tulos on sen myötä viimevuotista parempi. Luottojen arvonalentumiset olivat edelleen hyvin alhaiset.
Aktia on hyvin vakavarainen ja vakaa sekä ennustettavissa oleva pankki. Sen on huomannut myös luottoluokituslaitos Moody’s, joka korotti Aktian näkymät vakaista positiivisiksi ja säilytti luottoluokituksen hyvällä tasolla.”

 HUHTI-KESÄKUU 2016: LIIKEVOITTO 22,4 (19,7) MILJOONAA EUROA

 • Konsernin liikevoitto oli 22,4 (19,7) miljoonaa euroa ja voitto 18,0 (16,5) miljoonaa euroa.
 • Ilman Visa Europen myynnistä saatuja kertaluonteisia tuottoja konsernin liikevoitto olisi ollut 16,6 (19,7) miljoonaa euroa ja voitto 13,3 (16,5) miljoonaa euroa.
 • Korkokate pieneni 1 prosentin 24,1 (24,3) miljoonaan euroon. Palkkiotuotot netto pienenivät 5 prosenttia 20,7 (21,7) miljoonaan euroon.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,27 (0,25) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2016: LIIKEVOITTO 37,0 (36,7) MILJOONAA EUROA

 • Konsernin liikevoitto oli 37,0 (36,7) miljoonaa euroa ja voitto 29,9 (29,5) miljoonaa euroa.
 • Ilman Visa Europen myynnistä saatuja kertaluonteisia tuottoja konsernin liikevoitto olisi ollut 31,1 (36,7) miljoonaa euroa ja voitto 25,2 (29,5) miljoonaa euroa.
 • Korkokate heikkeni 2 prosenttia 48,7 (49,8) miljoonaan euroon.  Palkkiotuotot netto pienenivät 4 prosenttia 39,6 (41,3) miljoonaan euroon.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,45 (0,45) euroa.
 • Aktian ydinpääoman suhde oli 19,7 (20,7) prosenttia.
 • Oma pääoma per osake oli 9,15 (31.12.2015; 9,26) euroa.
 • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista pysyivät alhaisina, -0,2 (+0,4) miljoonaa euroa.
 • NÄKYMÄT 2016 (ennallaan, s.14): Aktian vuoden 2016 liikevoiton odotetaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin 2015.

 

TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
2Q2016 2Q2015 ∆ %      1-6/ 2016 1-6/ 2015 ∆ %      1Q2016 2Q/1Q 2015
Korkokate 24,1 24,3 -1 % 48,7 49,8 -2 % 24,6 -2 % 97,3
Palkkiotuotot netto 20,7 21,7 -5 % 39,6 41,3 -4 % 18,9 9 % 80,0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 59,4 54,0 10 % 109,8 107,1 2 % 50,4 18 % 208,4
Liiketoiminnan kulut yhteensä -36,8 -35,8 3 % -73,3 -71,5 3 % -36,5 1 % -144,4
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista -0,1 1,5 - -0,2 0,4 - -0,1 -72 % -0,3
Liikevoitto 22,4 19,7 14 % 37,0 36,7 1 % 14,6 54 % 64,2
Kulu/tuotto-suhde 0,62 0,66 -6 % 0,67 0,67 0 % 0,72 -14 % 0,69
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,27 0,25 7 % 0,45 0,45 0 % 0,18 50 % 0,78
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 9,15 9,05 1 % 9,15 9,05 1 % 9,56 -4 % 9,26
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,6 9,6 21 % 9,8 8,7 13 % 7,6 52 % 7,9
Ydinpääoman suhde1, % 19,7 22,4 -12 % 19,7 22,4 -12 % 19,5 1 % 20,7
Vakavaraisuusaste1, % 26,2 27,7 -6 % 26,2 27,7 -6 % 25,6 2 % 27,1
Arvonalentumistappiot luotoista/koko luottokanta, % 0,00 -0,02 -100 % 0,00 -0,01 -100 % 0,00 - 0,01

1) Kauden lopussa.  Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tiedotteesta ”Delårsrapport 1.1-30.6.2016”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh 010 247 6250
         CFO, Talousjohtaja Fredrik Westerholm, puh 010 247 6505
         Sijoittajasuhteet Anna Gabrán, puh 010 247 6501, ir(at) aktia.fi