Aktia Säästöpankki Oyj: Varsinainen yhtiökokous 18. huhtikuuta 2005

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ     PÖRSSITIEDOTE     18. HUHTIKUUTA 2005

Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2005

Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18. huhtikuuta 2005 vahvisti
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvostolle, hallitukselle, toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön
jakokelpoisista varoista, jotka toimintavuodelta 1.1.-31.12.2004 saatu
13 326 208,74 euron voitto huomioon ottaen ovat 74 165 485,21 euroa, jaetaan
osakkeenomistajille 0,25 euron määräisenä osinkona osakkeelta, yhteensä
8 824 512,50 euroa, ja loput toimintavuoden voitosta siirretään voittovaroihin.
Osinko maksetaan 28. huhtikuuta 2005.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän kolmeksikymmeneksi ja
vahvisti heidän palkkionsa. Yhtiökokous valitsi seuraavat kahdeksan erovuorossa
olevaa pankin hallintoneuvoston jäsentä uudelleen vuoden 2008 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyväksi kolmen vuoden toimikaudeksi:

Kurt Forsman, agronomi
Christina Gestrin, kansanedustaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Patrik Lerche, toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri
Kristina Lyytikäinen, yksityisyrittäjä, sosionomi
Håkan Mattlin, hallintojohtja, valtiotieteen lisensiaatti, kanslianeuvos
Jorma J Pitkämäki, kehitysjohtaja
Peter Simberg, agrologi
Lorenz Uthardt, agrologi, eräneuvos

Erovuorossa olevan Bo Göran Erikssonin kieltäydyttyä uudelleenvalinnasta ja koska
Boris Westerlund, joka niinikään oli erovuorossa, ei yhtiöjärjestyksen
ikärajoituksen vuoksi ollut valittavissa uudelleen, hallintoneuvoston uusiksi
jäseniksi vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi
valittiin:

Johan Bardy, asianajaja
Marianne Österberg, hallinnollinen johtaja, varatuomari

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumäärän yhdeksi ja vahvisti
tilintarkastajan palkkion. Tilintarkastajaksi 1.1.2005 alkaneelle tilikaudelle
valittiin uudelleen Oy Joe Sundholm & Co Ab, KHT-yhteisö.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lähettäjä:
Outi Fagerlund
tiedottaja
puh. 010 247 6294, 040 575 8828
outi.fagerlund@aktia.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet