AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2006

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ  PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006 KL. 19.00

Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2006


Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2006 vahvisti emoyhtiön ja
konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,
hallitukselle, toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2005 jaetaan osinkona 0,30 euroa osakkeelta eli
yhteensä 10 589 415,00 euroa. Osingon täsmäytyspäivä on 4.4.2006 ja maksupäivä
11.4.2006. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
jakaa 0,10 euron juhlaosingon osakkeelta, eli yhteensä 3 529 805,00 euroa, syksyn
15-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Täsmäytyspäivä on 20.10.2006 ja maksupäivä
27.10.2006. Loput toimintavuoden voitosta siirretään voittovaroihin.

Seuraavat hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi päättyi yhtiökokoukseen
2006, valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi:

     Harriet Ahlnäs, rehtori, diplomi-insinööri, Porvoo
     Christoffer Grönholm, kansliapäällikkö, valtiotieteen tohtori, Helsinki
     Kari Kyttälä, varatuomari, Nummi-Pusula
     Per Lindgård, opettaja, Bromarv
     Henrik Rehnberg, maanviljelijä, insinööri, Siuntio
     Henrik Sundbäck, konsultti, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Porvoo
     Carl Johan Westman, professori, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Hanko
     Henry Wiklund, kamarineuvos, kauppatieteiden maisteri, Helsinki

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin niin ikään kolmen vuoden
toimintakaudeksi:

     Roger Broo, hallintojohtaja, kanslianeuvos, valtiotieteen maisteri, Turku
     Kjell Sundström, rahastonhoitaja, kauppatieteiden maisteri, Turku

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumäärän yhdeksi ja vahvisti
tilintarkastajan palkkion. Tilintarkastajaksi 1.1.2006 alkaneelle tilikaudelle
valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ


Lähettäjä:
Outi Fagerlund
tiedottaja
puh. 010 247 6294, 040 575 8828
outi.fagerlund@aktia.fi

Jakelu: Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet