Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksesta

 

Aktia Pankki Oyj
Liputusilmoitus
Pörssitiedote 30.3.2017 klo 11:30


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Sampo Oyj:n (Y-tunnus 0142213-3) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (Y-tunnus 0641130-2) omistamien osakkeiden yhteinen osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus 2181702-8) kaikista osakkeista on 29.3.2017 laskenut alle 5 prosentin.

Sampo-konserni omistaa järjestelyn 29.3.2017 jälkeen yhteensä 3 302 379 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 3 302 379 ääntä. Omistus vastaa 4,96 (6,01) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 0,74 (0,90) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

 

AKTIA PANKKI OYJ

Lähettäjä:
Head of IR Anna Gabrán, puh 010 247 6501

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.com
  
 

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 45 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet (AKTAV, AKTRV) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com.