Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muutoksesta

Aktia Pankki Oyj
Liputusilmoitus
Pörssitiedote 17.3.2017 klo 14.00

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaan ilmoitetaan, että Sampo Oyj:n (Y-tunnus 0142213-3) omistamien osakkeiden osuus Aktia Pankki Oyj:n (Y-tunnus 2181702-8) kaikista osakkeista on 16.3.2017 laskenut alle 5 prosentin.

Sampo Oyj omistaa järjestelyn 16.3.2017 jälkeen yhteensä 3 284 518 Aktia Pankki Oyj:n osaketta ja 3 284 518 ääntä. Omistus vastaa 4,93 (5,73) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja 0,74 (0,86) prosenttia Aktia Pankki Oyj:n äänimäärästä.

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Johtaja, HR & Konsernin lakiasiat Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.aktia.com

 

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on 350 000 asiakasta, joiden palvelusta 45 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com.