Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi vuonna 2016

Aktia Pankki Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
13.11.2015 klo12.00

 

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajiston tehtävänä on valmistella Aktia Pankki Oyj:n hallituksen valinta sekä antaa hallintoneuvoston päätettäväksi ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Puheenjohtajisto ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärää nostetaan ja se vahvistetaan yhdeksäksi (2015; seitsemän).

Puheenjohtajisto ehdottaa, että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan uudelleen: Sten Eklundh, Kjell Hedman, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Arja Talma, Dag Wallgren ja Nina Wilkman. Tarkempia tietoja nykyisistä hallituksen jäsenistä on osoitteessa www.aktia.com > Johto ja hallinto > Hallitus. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan seuraavia: kauppatieteiden tohtori Christina Dahlblom (37), toimitusjohtaja ja omistaja, Dahlblom & Sparks Oy, kauppatieteiden maisteri Stefan Damlin (47), toimitusjohtaja, Wärtsilä Finland Oy, ja kauppatieteiden maisteri Lasse Svens (53), rahastonhoitaja, Åbo Akademin Säätiö.

Ehdolle asetettujen henkilöiden toimikausi on kalenterivuosi 2016 lukuun ottamatta Christina Dahlblomia, jonka toimikausi on 1.4.–31.12.2016.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen nykyinen puheenjohtaja Dag Wallgren nimitetään hallituksen puheenjohtajaksi ja nykyinen varapuheenjohtaja Nina Wilkman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Jotta hallitukseen saadaan tarvittavaa osaamista, puheenjohtajisto ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioihin 5 %:n korotusta luottolaitoksen hallituksen jäsenen tehtävän mukanaan tuoman vastuun ja rajoitusten kasvun vuoksi. Vuosipalkkioiksi ehdotetaan seuraavaa:

Puheenjohtaja                       61 200 €/vuosi                      (2015: 58 300)

Varapuheenjohtaja                 34 650 €/vuosi                      (2015: 33 000)

Jäsen                                   27 140 €/vuosi                      (2015: 25 850)

 

Korotus ehdotetaan maksettavaksi kokonaisuudessaan Aktia Pankin A-osakkeina siten, että 40 (2015; 35) % vuosipalkkiosta maksetaan A-osakkeina.  Kokouspalkkio ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, eli 500 € kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä, ja 1 000 € valiokunnan kokouksesta, jossa henkilö on ollut puheenjohtajana.

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvosto kokoontuu 8.12.2015 valitsemaan hallituksen ja vahvistamaan hallituksen jäsenten palkkiot kalenterivuodeksi 2016.

Lisätietoja Aktia Pankki Oyj:n hallituksesta ja palkkioista on osoitteessa www.aktia.com > Johto ja hallinto.

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459 059

Lähettäjä:
Johtaja Mia Bengts, HR & Konsernin lakiasiat, puh. 010 247 6348

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, tiedotusvälineet, www.aktia.fi