Ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi vuonna 2017

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
30.11.2016 klo 9.00

   

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajiston tehtävänä on valmistella Aktia Pankki Oyj:n hallituksen valinta sekä antaa hallintoneuvoston päätettäväksi ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Puheenjohtajisto ehdottaa, että hallituksen jäsenten määrää pienennetään, ja se vahvistetaan kahdeksaksi (2016; yhdeksän).

Puheenjohtajisto ehdottaa, että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan uudelleen: Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Sten Eklundh, Kjell Hedman, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens, Arja Talma ja Dag Wallgren. Tarkempia tietoja nykyisistä hallituksen jäsenistä on osoitteessa www.aktia.com > Johto ja hallinto > Hallitus.

Ehdolle asetettujen henkilöiden toimikausi on kalenterivuosi 2017.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen nykyinen puheenjohtaja Dag Wallgren nimitetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Lasse Svens hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtajisto ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio pidetään samana kuin vuonna 2016 seuraavasti:

 

Puheenjohtaja                       61 200 €/vuosi
Varapuheenjohtaja                 34 650 €/vuosi
Jäsen                                   27 140 €/vuosi

 

Vuosipalkkiosta ehdotetaan edelleen 40 % maksettavaksi Aktian A-osakkeina. Myös kokouspalkkio ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, eli 500 € kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä, ja 1 000 € valiokunnan kokouksesta, jossa henkilö on ollut puheenjohtajana.

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvosto kokoontuu 8.12.2016 valitsemaan hallituksen ja vahvistamaan hallituksen jäsenten palkkiot kalenterivuodeksi 2017.

Lisätietoja Aktia Pankki Oyj:n hallituksesta ja palkkioista on osoitteessa www.aktia.com > Johto ja hallinto.

 

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

 

Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459 059

Lähettäjä:
Konsernijuristi Mia Bengts, puh. 010 247 6348

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, tiedotusvälineet, www.aktia.fi