Joka viides omistusasuja tyytymätön asuntoonsa

Aktia Kiinteistönvälitys Oy
Lehdistötiedote
3.12.2015 klo 10.30

 

Lähes joka viides omistusasuja pitää asuntoaan epäsopivana tarpeisiinsa, käy ilmi tuoreesta kyselystä. Aktia Kiinteistönvälityksen TNS Gallupilla teettämä tutkimus kertoo myös, että yli neljännes 15–24-vuotiaista nuorista aikuisista on kiinnostunut ostamaan asunnon.

  • Kiintoisa havainto tosiaan, että kun koko väestöstä 12 % ilmoitti asunnon ostamisen olevan ajankohtaista seuraavan puolen vuoden aikana, oli luku alle 25-vuotiaiden kohdalla peräti 27 %, tulkitsee Aktia Kiinteistönvälityksen toimitusjohtaja Katriina Remahl.  Moni vuokra-asuja on pohtimassa siirtymistä omistusasuntoon, ja pienillä sinkkuasunnoilla on nyt selkeästi kysyntää.

TNS Gallupin tutkimuksen mukaan 19 % vastaajista pitää omistusasuntoaan epäsopivana, ja asunnon koko oli ylivoimaisesti suurin syy epäsopivuuteen (61 %);  toiseksi yleisin tyytymättömyyden syy oli sijainti (34 %).

Kysely kertoo, että sanomalehti on asuntoilmoitusten selailussa yhä kovaa valuuttaa internetin rinnalla. Kaikista vastaajista yli puolet seuraa ilmoituksia painetusta lehdestä; 35 vuotta täyttäneillä osuus kasvaa ikäluokittain. Netti-ilmoituksen selailussa iso muutos on 45-vuotiaiden kohdalla. Kun osuus 35–44-vuotiailla on 82 %, putoaa internetin käyttö sitä vanhempien ikäryhmässä 65 %:iin.

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan kriteereitään kiinteistönvälittäjän valinnassa. Yllättäin tuttavien tai ystävien suosituksilla tuntui olevan vähän painoarvoa (6 %), mutta ammattitaito oli vastausten kärjessä 29 %:n osuudella.

  • Halukkaiden asunnonvaihtajien osuus kaikista, 12 %, on iso luku tässä markkinatilanteessa. Aina olisi hyvä selvittää oman asunnon arvo ja mahdollisuus rahoitukseen. Monesti myös nykyiset vuokralla asuvat eivät tiedä, että omistusasunto on itse asiassa edullisempi vaihtoehto matalan korkotason takia. Aktia Kiinteistönvälitys osaa yhdessä pankin kanssa auttaa kaikkia erilaisessa elämäntilanteissa, Remahl toteaa.

 

Aktia Kiinteistönvälitys Oy

 

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Katriina Remahl, puh. 040 300 2311

Lähettäjä
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369

 

Taustatietoa tutkimuksesta

TNS Gallupin aineisto kerättiin TNS Gallup Oy:n Gallup Kanava -vastaajapaneelissa 16.– 21.10.2015. Yhteensä tehtiin 1 000 haastattelua. Tutkimuksen kohderyhmä oli maamme 15–74-vuotias väestö (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat).

Tilastollinen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimuksessa kysyttiin neljää asiaa: asunnon ostamisen ajankohtaisuus seuraavan puolen vuoden aikana, tämänhetkisen asunnon sopivuus (+miksi ei), tärkein kriteeri kiinteistövälittäjän valinnassa, mistä seuraa asuntoilmoituksia.

 

Aktia Kiinteistönvälitys Oy

Aktia Kiinteistönvälitys on paikallisia kiinteistönvälitystoimistoja, jotka kuuluvat Aktia-konserniin.

Palvelussamme korostuvat paikallisuus ja yksilöllisyys. Perusarvojamme ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, laatu ja turvallisuus. Yhdessä pankin ja sen muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tarjoamme palvelukokonaisuuden, joka kattaa kiinteistönvälityksen lisäksi pankkipalvelut ja vakuutukset. Toimimme yleensä samoissa tiloissa pankin kanssa.