KUTSU AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ   PÖRSSITIEDOTE  17.MAALISKUUTA, 2005

Kutsu Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
maanantaina 18. huhtikuuta 2005 kello 16.00 hotelli Scandic Marskiin,
Mannerheimintie 10, Helsinki.

Käsiteltävät asiat

Pankin yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.

    Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2004 maksetaan osinkoa 0,25 euroa
    osakkeelta. Täsmäytyspäivä, jonka mukaan osakkeenomistajan oikeus osinkoon
    määräytyy, on torstai 21. huhtikuuta 2005. Hallitus ehdottaa, että osinko
    maksetaan Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti torstaina 28.
    huhtikuuta 2005.

Kokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat nähtävinä pankin pääkonttorissa,
Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247 6250, ja ne lähetetään
viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Aktian tilinpäätöstiedote on
julkaistu pankin kotisivulla www.aktia.com kohdassa
Tulostietoja/Vuosikertomukset.

Osallistumisoikeus

Osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on ainoastaan
osakkeenomistajalla, joka on viimeistään perjantaina 8. huhtikuuta 2005 merkitty
pankin osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua kokoukseen, tulee
ilmoittautua pankkiin viimeistään torstaina 14. huhtikuuta ennen klo 16.00,
puhelimitse 010 247 6250 / Löthner tai Elmgren, faksilla 010 247 6568 tai
sähköpostilla annika.lothner@aktia.fi. Asiamiehiä pyydetään mahdollisuuksien
mukaan toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen yhtiökokousta osoitteella Aktia
Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207, 00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua
faksinumeroa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee viipymättä
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajalleen tämän
antamien ohjeiden mukaisesti.


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
Hallitus


Lähettäjä:
Tiedottaja Outi Fagerlund
puh. 010 247 6294, 040 575 8828

Jakelu: Helsingin Pörssi, Tiedotusvälineet