Suomalaiset suosivat yhä tilisäästämistä

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
28.5.2015 klo 13.00

 

Suomalaisista yli puolet säästää kuukausittain, ja ylivoimaisesti suosituin säästötapa on perinteinen tilisäästäminen, jota käyttää 72 % kaikista säästäjistä matalasta korkotasosta huolimatta. Tämä käy ilmi Aktian TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta.

  • Suomalaiset ovat turvallisuushakuisia, ja kotitalouksien säästämisaste on ollut nousussa. Säästäminen ja sijoittaminen ovat nyt yleinen trendi. Riskitön tilisäästäminen sopii lyhytaikaiseen säästämiseen, mutta moni säästäjä säilyttää varoja tileillä tarpeettoman pitkään, toteaa Aktian varatoimitusjohtaja Taru Narvanmaa.

Rahastosäästäminen on 38 % osuudellaan kyselyn mukaan toiseksi suosituin säästämismuoto. Sen jälkeen tulevat erilaiset säästövakuutukset (19 %). Osakkeisiin ilmoitti säästävänsä vain 13 % vastaajista.

Aktiassa rahastojen kasvanut suosio näkyy kuukausisäästämisen 28 %:n kasvuna alkuvuonna verrattuna vastaavaan aikaan 2014. Myös vakuutussäästäminen on kasvattanut suosiotaan..

  • Onnistuneessa säästämisessä suunnitelmallisuus ja järjestelmällisyys on valttia. Kuukausisäästösopimus on tehokas tapa varmistaa, että tulee säästettyä ja että varat aina sijoitetaan omien sijoitustavoitteiden mukaisesti, Narvanmaa jatkaa.         

 

Eläkkeellä ja ruuhkavuosina säästetään eniten

Ikäluokista eniten säästävät yli 65-vuotiaat (61 %), mutta toinen säästöpiikki on ruuhkavuosia elävillä 35–44-vuotiailla (57 %). Sukupuolieroja säästämisessä ei ole: naiset ja miehet säästävät tasan yhtä paljon.

Uusmaalaiset ovat laiskimpia säästämään, kertoo tutkimus. Kun pääkaupunkiseudulla 57 % vastaajista ilmoitti säästävänsä, Uudenmaan luku oli 44 %. Merkittäviä eroja Suomen eri alueiden välillä ei esiintynyt; Länsi-Suomessa säästetään vain hieman enemmän kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

 

Vuositulot ja koulutus heijastuvat säästämiseen

Pienimmillä vuosituloilla säästetään luonnollisesti vähiten: alle 20 000 euron vuositulojen kotitalouksista vain 28 %:lla jäi rahaa talteen kuukausittain. Eniten säästetään 50 000–85 000 euron vuosituloilla (68 % vastaajista), kun taas yli 100 000 euroa tienaavista kotitalouksista kuukausittain säästää 58 %.

Koulutuserot näkyvät erona säästämisasteessa. Peruskoulupohjalla säästetään harvemmin (44 % vastaajista), korkeakoulupohjalla useimmin (66 %).

Yleisin kuukausittain säästettävä summa on sadan ja neljänsadan euron välillä (29 %). Joka neljäs säästää viidestäkymmenestä sataan euroon, ja lähes neljänneksellä vastaajista talteen jää alle viisikymmentä euroa kuukaudessa.

 

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja
Varatoimitusjohtaja Taru Narvanmaa, puh. 010 247 6250

Lähettäjä
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369

 

Aineisto kerättiin TNS Gallup Oy:n Gallup Kanava -vastaajapaneelissa 30.4.–6.5.2015.

Yhteensä tehtiin 1 002 haastattelua. Tutkimuksen kohderyhmä oli maamme 15–74-vuotias väestö (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Tilastollinen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tilaa