Vuosikooste Aktia Pankki Oyj:n pörssitiedotteista ja -ilmoituksista vuonna 2008

Vuosikooste Aktia Pankki Oyj:n pörssitiedotteista ja -ilmoituksista vuonna 2008
Aktia Pankki julkaisee arvopaperimarkkinalain mukaisen vuosikoosteen vuonna 2008
julkaistuista pörssitiedotteista. Aktia Säästöpankki Oyj:n pankkitoiminta on
30.9.2008 siirretty Aktia Pankki Oyj:hin. Pörssitiedotteet ovat luettavissa
osoitteessa www.aktia.com > Tulostietoja > Pörssi- ja lehdistötiedotteet.
Tiedotteiden sisältämät tiedot voivat osittain olla vanhentuneita.


Liite: Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2008 pörssitiedotteet ja -ilmoitukset 

Syyskuu
30.9.2008	Moody´sin luottoluokitus Aktia Pankille

Lokakuu
1.10.2008	Aktian omistus suunnitellusti kiinteistöpääomarahasto Forum Fastighets
Ky:hyn
31.10.2008	Aktia ja Kaupthing aiesopimukseen Kaupthingin Suomen varainhoitoa
koskevasta kaupasta

Marraskuu
4.11.2008*	Aktia Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
5.11.2008	Aktia vahvistaa omia pääomiaan Upper Tier 2 -lainalla
6.11.2008	Aktia laskee prime-korkonsa 4,50 prosenttiin 20. marraskuuta 2008

Joulukuu
1.12.2008	Aktia on ostanut Kaupthingin Suomessa sijaitsevan vairainhoidon
4.12.2008	Aktia laskee prime-korkonsa 4,00 prosenttiin 18. joulukuuta 2008
22.12.2008	Aktia laskee prime-korkonsa 3,25 prosenttiin 5. tammikuuta 2009

* on viittaamalla sisällytetty asiakirja Aktia Pankki Oyj:n
joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa koskevaan esitteeseen.

AKTIA PANKKI OYJ
Lähettäjä:
Malin Pettersson
viestintäpäällikkö
puh. 010 247 6369, 040 589 7941
malin.pettersson@aktia.fi 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com