• news.cision.com/
  • Alexandria Group Oyj/
  • Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n puolivuotiskatsaus H1/2022- Alkuvuosi sujui haastavassa markkinassa kohtalaisesti, liikevaihto ja kannattavuus laskivat

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n puolivuotiskatsaus H1/2022- Alkuvuosi sujui haastavassa markkinassa kohtalaisesti, liikevaihto ja kannattavuus laskivat

Report this content

ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ Yhtiötiedote 23.8.2022 kello 9.00

Alexandrian liikevaihto ja kannattavuus laskivat vuoden 2022 ensimmäisellä puolikkaalla voimakkaiden markkinaliikkeiden seurauksena. Merkittävimmät liikevaihdon ja kannattavuuden laskuun vaikuttavat tekijät olivat strukturoitujen sijoitusten alhaisempi myyntivolyymi vahvaan vertailukauteen nähden. Haastavasta markkinasta huolimatta sekä Alexandrian asiakastyytyväisyys, että rahastojen nettomerkinnät kasvoivat vertailukauteen nähden.

Tuloskehitys tammi-kesäkuu 2022

  • Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) laski 13,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 20,8 miljoonaa euroa (1-6/2021: 23,9 milj. euroa)
  • Konsernin katsauskauden liikevoitto laski 38,9 prosenttia ollen 3,3 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa)
  • Konsernin liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 3,6 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa)
  • Konsernin tulos oli 2,3 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa)
  • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,41 euroa)
  • Konsernin oman pääoman tuotto oli 28,0 prosenttia (35,5%)

Puolivuotiskatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Liikevaihto M€ 20,8 23,9 47,4
Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) M€ 3,6 5,7 12,3
Liikevoitto (EBIT) M€ 3,3 5,4 11,6
Tilikauden tulos M€ 2,3 4,0 8,7
Oman pääoman tuotto, (ROE) 28,0 % 35,5 % 37,5 %
Omavaraisuusaste 71,6 % 64,8 % 70,2 %
Osakekohtainen tulos, € 0,23 0,41 0,89
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja, € 0,27 0,45 0,96
Hallinnoitavat varat (AUM), mrd. € 1,7 2,0 2,1
Asiakasmäärä kauden lopussa (tuhatta) 36,0 35,4 35,5
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 112 110 112
Henkilöstö ja sidonnaisasiamiehet yhteensä kauden lopussa 233 231 237

Toimitusjohtaja Jan Åkesson:

Vuoden 2022 ensimmäinen puolikas ei ollut pääomamarkkinoille helppo. Ukrainan sota, inflaatio sekä korkojen nousu näkyivät vuoden ensimmäisen puoliskon aikana merkittävänä markkinalaskuna miltei kaikissa omaisuusluokissa.

Alexandrian osalta alkuvuosi sujui olosuhteisiin nähden kohtalaisesti, vaikka liikevaihtomme ja kannattavuutemme laskivatkin markkinaliikkeiden seurauksena. Merkittävin liikevaihdon ja kannattavuuden laskuun vaikuttava tekijä oli strukturoitujen sijoitusten alhaisempi myyntivolyymi vahvaan vertailukauteen nähden. Onnistumisia nähtiin samaan aikaan usealla osa-alueella. Henkilöstömme teki vuoden ensimmäisen puoliskon haastavissa markkinaoloissa jälleen loistavaa työtä asiakkaidemme kanssa. Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyytemme jatkoivat kasvuaan päätyen erittäin hyville tasoille*. Vaikeissa markkinaoloissa panostimme erityisesti nykyisten asiakkaidemme palveluun, mutta onnistuimme myös samaan aikaan kasvattamaan asiakasmääräämme noin 500 asiakkaan verran.

Rahastojemme nettomerkinnät kasvoivat 37 prosenttia 54,9 milj. euroon ja osuudenomistajien määrä kipusi 1400 uuden osuudenomistajan myötä uuteen ennätykseensä yli 13 000 osuudenomistajaan. Rahastojemme nettomerkinnät ovat olleet nyt yhteensä 38 kuukautta peräkkäin positiiviset, mikä on hyvä esimerkki hallinnoitavien varojen kasvattamiseen tähtäävän strategiamme etenemisestä.

Keväällä julkaistujen markkinaosuustietojen mukaan Alexandria nousi vuonna 2021 Suomen suurimmaksi strukturoitujen sijoitusten tarjoajaksi 29,8 prosentin markkinaosuudella. Lisäksi Alexandria palkittiin toista kertaa peräkkäin Pohjoismaiden parhaana strukturoitujen sijoitusten tarjoajana ja kuudetta kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi tarjoajana.

Vuoden 2021 syksyllä lanseerattu Alexandrian varainhoito kehittyi alkuvuonna lupaavasti, syksyllä keskitymme toiminnan kasvattamiseen. Varainhoidon avulla pystymme kiihdyttämään rahastojemme pääomien kasvua sekä kasvattamaan sijoitettavien summien keskikokoa. Varainhoidon palveluille on merkittävää asiakaspotentiaalia valtakunnallisesti, erityisesti 0,5-2M euron salkuissa.

Yksi katsauskauden onnistumisista oli kesäkuussa toteutettu henkilöstöanti, joka ylimerkittiin selvästi. Henkilöstömme merkitsi kaikki tarjolla olleet osakkeet, arvoltaan miltei kolme miljoonaa euroa. Annin jälkeen yli puolet henkilöstöstä omistaa yhtiön osakkeita, mitä pidän äärimmäisen hyvänä sitoutumisen osoituksena.

Kasvava yksityissijoittajien markkina on meille hyvä toimintaympäristö, ja uskomme edelleen olevamme ainutlaatuisessa positiossa vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään. Odotamme konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä, mutta haastavasta markkinatilanteesta johtuen odotamme kuluvan vuoden liikevoiton jäävän vuoden 2021 tasosta. Saavutimme aiemmat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme etuajassa jo vuoden 2021 aikana. Olemme nyt tarkentaneet vuoden 2025 loppuun saakka ulottuvia tavoitteitamme nostamalla liikevaihtotavoitettamme 60 miljoonaan euroon.

Jatkamme matkaamme kohti uusia tavoitteita kasvattamalla panostuksiamme asiakas- ja henkilöstökokemukseen, koska ne ratkaisevat pelin. Myös varainhoidossa.”

Alexandrian päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Alexandria saavutti aiemmat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa etuajassa vuoden 2021 aikana. Yhtiö nostaa asettamiaan pitkän aikavälin tavoitteita vuoden 2025 loppuun mennessä:

• Liikevaihto ylittää 60 miljoonaa euroa

• Liikevoittoprosentti ylittää 20 prosenttia

• Hallinnoitava varallisuus kasvaa yli 2,5 miljardiin euroon

• Alexandrian osingonjakopolitiikkana on jakaa vähintään 75 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona

Näkymät

Yhtiön johto arvioi konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä. Haastavasta markkinatilanteesta johtuen odotamme vuoden 2022 vuoden liikevoiton jäävän vuoden 2021 tasosta. Merkittävät muutokset pääomamarkkinoilla voivat heijastua yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Tulosjulkistus-webcast 23.8.2022 klo 11.00

Yhtiön toimitusjohtaja Jan Åkesson sekä talousjohtaja Taru Niininen esittelevät vuoden 2022 H1-tuloksen suorassa verkkolähetyksessä tiistaina 23.8.2022 klo 11.00 alkaen. Lähetys on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille, ja sitä voi seurata osoitteessa:

https://alexandria.videosync.fi/2022-h1-tulokset

Tilinpäätöstiedotteen julkistaminen

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n tilinpäätöstiedote kaudelta

1.1.-31.12.2022 julkistetaan arviolta 16.08.2022.

Helsingissä 23.8.2022

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Hallitus

Liitteet:

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n puolivuotiskatsaus H1/2022

Lisätietoja:

Jan Åkesson

toimitusjohtaja

+358 407312325

jan.akesson@alexandria.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Puh. 09 6129 670

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 26 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Tehtävänämme on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee yli 36 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla yli 230 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.

Tilaa

Liitteet & linkit