Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimittäminen sekä yhtiön riskienvalvontavaliokunnan perustaminen

Report this content

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n yhtiökokous on kokouksessaan 18.3.2021 hyväksynyt Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisen ja sen työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan Nimitystoimikuntaan valitaan viiden suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenistä, jäsenten lukumäärästä sekä palkitsemisesta. Toimikunta nimitetään vuosittain 1.9. vallitsevan omistustilanteen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano:

- Jan Åkesson

- Lauri Pietarinen (Ajanta Oy:n nimittämänä)

- Gösta Serlachius (R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiö sr:n, Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö sr:n sekä Jakyba Oy:n nimittämänä)

- Pasi Raitala (Oy Culatum AB:n nimittämänä)

- Ville Hellens (ITM Invest Oy:n nimittämänä)

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, mutta ei osallistu toimikunnan päätöksentekoon. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden Nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

Yhtiön riskienvalvontavaliokunnan perustaminen

Yhtiön hallitus on perustanut erillisen riskienvalvontavaliokunnan. Riskienvalvontavaliokunta on Yhtiön hallituksen valiokunta, jonka päätehtävänä on avustaa hallitusta sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan prosessien valvonnassa.

Hallituksella on kokonaisvastuu riskienvalvontavaliokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti. Valiokunta kokoontuu lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Riskienvalvontavaliokunnan kokoonpano:

- Miika Varjovaara (pj)

- Arto Martonen

- Gösta Serlachius

 

Lisätietoja:

Anssi Huisman

Viestintä- ja markkinointijohtaja

+358 40 3451368

anssi.huisman@alexandria.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Puh. 09 6129 670

 

Alexandria

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 25 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 35 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla noin 250 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.

Tilaa