Vuosi 2017 toi Algol-konsernille kasvua ja elpymistä

Report this content

Avainluvut

2017 2016
Liikevaihto MEUR 165 166
Käyttökate MEUR 3,4 6,2
Liiketulos MEUR 0 2,8
Bruttoinvestoinnit MEUR 3,2 3,4
Taseen loppusumma MEUR 85,1 74,2
Omavaraisuusaste % 35,4 42,0
Henkilöstö keskimäärin 386 395
   josta Suomessa 262 272

Vuonna 2017 Algol-konsernin päämarkkinoilla Suomessa nähtiin selvä käänne kohti parempaa talouskasvua ja lisääntynyttä kysyntää.

Algol Chemicals paransi tulostaan, Algol Technicsin näkymät kuluvalle vuodelle hyvät

Algol Chemicalsin myynnissä suhdannetilanteen vaikutus näkyi välittömästi, minkä lisäksi yhtiö onnistui kasvattamaan niin tuote- ja päämiesportfoliotaan kuin omaa palvelutuotantoaan. Kasvu ja tulosparannus jakautuivat melko tasaisesti kaikille markkinoille ja kokonaistulos oli edeltäviä vuosia selvästi parempi. Näkymät kuluvalle vuodelle ovat varsin hyvät.

Algol Technicsin tulos ei vielä yltänyt tyydyttävälle tasolle, joskin se parani vuoden loppua kohti. Edellisten vuosien vaatimaton kysyntätilanne heijastui vielä varsinkin projektiliiketoimintaan. Myös huoltoliiketoiminta jäi tavoitteistaan. Tuotteiden myynnissä sen sijaan saavutettiin tulostavoitteet. Kuluvan vuoden näkymät ovat selvästi paremmat. Projektien tilauskanta on kasvanut, huoltoliiketoimintaa kehitetään jatkuvasti yhä tehokkaammaksi ja monipuolisemmaksi, ja kysyntyätilanne vaikuttaa yleisesti ottaen hyvältä. Vuoden 2017 lopussa Algol Technics hankki osake-enemmistön robotiikkaratkaisuihin erikoistuneesta Co-Automation Oy:stä.

Terveydenhuoltoalan tytäryhtiöiden liikevaihto säilyi vakaana

Terveydenhuoltoalan tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto pysyi vuonna 2017 lähellä edellisen vuoden tasoa. Laboratoriotuotteiden ja -palveluiden myynti kasvoi mutta apuvälineiden myynti supistui hieman. Kuluvalle vuodelle odotetaan maltillista orgaanista kasvua. Samalla selvitetään aktiivisesti mahdollisuuksia vahvistaa terveydenhuollon asemaa konsernin kolmantena strategisena tukijalkana.

Algol-konserni odottaa kuluvalle vuodelle kasvua

Konsernin vuodesta 2013 jatkunut positiivinen tuloskehitys taittui vuonna 2017 ja liiketulos jäi nollan tasolle, kun se vuotta aiemmin oli 2,8 miljoonaa euroa positiivinen. Orgaanisen kasvun ansiosta konsernin vuoden 2017 liikevaihto säilyi vuoden 2016 tasolla siitä huolimatta, että vuoden 2016 lopussa luovuttiin liikevaihdoltaan merkittävästä lääkeliiketoiminnasta. Kuluvan vuoden osalta odotamme kasvun jatkuvan ja tuloksen palautuvan vähintään vuoden 2016 tasolle.

Lisätiedot:

Alexander Bargum, Group CEO
alexander.bargum@algol.fi, +358 9 50 991

Algol on suomalainen vuonna 1894 perustettu perheyritys. Toimitamme tuotteita ja ratkaisuja teollisuudelle ja terveydenhuoltoalalle. Myynti- ja asiantuntijaorganisaatiomme palvelee asiakkaita Pohjoismaissa, Baltian maissa, Keski- ja Itä-Euroopassa ja Intiassa. www.algol.fi