Fellow Finance Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021

Report this content

FELLOW FINANCE OYJ YHTIÖTIEDOTE 23.2.2022 KLO 8:30 (EET)

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Rahoitusvolyymit jatkoivat vahvaa kasvua, tulosta rasittivat pankkitoimintaan siirtymiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset

TAMMI-JOULUKUU 2021 LYHYESTI

  • Liikevaihto laski kolme prosenttia ja oli 10,7 miljoonaa euroa (11,1).
  • Liiketulos (EBIT) oli -0,9 miljoonaa euroa (0,9). 
  • Välitetyn rahoituksen määrä kasvoi 60 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 215,0 miljoonaa euroa (130,7).
  • Ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 fuusioitumisesta Evli Pankki Oyj:n pankkitoimintaa jatkavan yhtiön kanssa. Fuusion toteutuessa yhtiö jatkaa toimintaansa huhtikuun alusta 2022 Fellow Pankki Oyj:nä ja luo uuden digitaalisen ja asiakaslähtöisen pankin Suomeen.
  • Pankkitoimintaan valmistautuminen kasvatti merkittävästi henkilöstömäärää vuoden loppuun mennessä 66 (54) henkilöön.

HEINÄ-JOULUKUU 2021 LYHYESTI

  • Liikevaihto laski kaksi prosenttia ja oli 5,2 miljoonaa euroa (5,3).
  • Liiketulos (EBIT) oli -1,4 miljoonaa euroa (0,8).
  • Välitetyn rahoituksen määrä kasvoi 59 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli yhteensä 142,3 miljoonaan euroa (84,3).
  • Tulosta rasittivat merkittävästi kertaluontoiset kulut liittyen sulautumisjärjestelyyn Evli Pankki Oyj:n kanssa sekä kasvaneet henkilöstökulut.
  • Panostimme uusien palveluiden kehittämiseen ja valmistautumiseen tulevaan pankkitoimintaan: lanseerasimme mm, verkkokaupan maksuratkaisun tuhansissa suomalaisissa verkkokaupoissa ja mobiilisovelluksen yksityisasiakkaillemme.

Fellow Finance siirtyi IFRS-standardien mukaiseen raportointiin 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Aiemmin yhtiön konsernitilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisesti. Tässä katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat tilintarkastettuun IFRS konsernitilinpäätöksen vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2020, ellei toisin ilmoiteta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS VUODELLE 2022

Fellow Financen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 22.12.2021 sulautumisen, jossa yhtiö sulautuu Evli Pankki Oyj:n pankkitoimintaa jatkavan yhtiön kanssa.  Sulautumisen toteutuessa muodostuva Fellow Pankki Oyj tulee tiedottamaan taloudellisista tavoitteistaan ja ohjeistuksesta tarkemmin vuodelle 2022 sulautumisen toteuduttua. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 2.4.2022. Fellow Finance Oyj:n liiketoiminnan merkittävistä muutoksista johtuen yhtiö ei anna tarkempaa taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022. Tietoja sulautumisen toteutuessa muodostuvan Fellow Pankki Oyj:n pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista on esitetty Evli Pankki Oyj:n 7.12.2021 julkistamassa sulautumis- ja listalleottoesitteessä.

TOIMITUSJOHTAJA TEEMU NYHOLM

Rahoitusvolyymit jatkoivat vahvaa kasvua ja valmistauduimme pankkitoiminnan käynnistämiseen, mutta tulosta rasittivat yritysjärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset kustannukset

Vuonna 2021 rahoitusvolyymimme jatkoi tasaista kasvua ja toipui vuoden 2020 koronapandemian aiheuttamasta taantumasta. Ylitimme loppuvuodesta aiemmat ennätystasot kuukausittaisissa rahoitusvolyymeissa. Koko vuoden liikevaihto jäi kuitenkin hieman vuoden 2020 liikevaihdosta johtuen oman taseen luotonannon korkotuottojen alentumisesta, koronapandemian myötä säädetystä väliaikaisesta korkokatosta sekä välittämämme rahoitusvolyymin keskittymisestä palkkiotuotoiltaan matalakatteisimpiin rahoitustuotteisiin. Tulosta rasittivat kertaluontoiset kulut liittyen sulautumisjärjestelyyn Evli Pankki Oyj:n kanssa sekä kasvaneet henkilöstökulut. Näistä seikoista johtuen yhtiön tulos oli vuonna 2021 negatiivinen. Ilman edellä mainittuja kertaluonteisia eriä liiketoiminnan tulos olisi ollut voitollinen.

Liiketoiminta-alueista erityisesti Suomen yritysrahoitus jatkoi vahvaa ja tasaista kasvua. Myös Suomen kuluttajarahoituksessa pääsimme hyvälle kasvu-uralle. Kansainvälinen rahoitusvolyymimme oli edelleen vaatimatonta, mutta etenimme suunnitellusti Puolan ja Saksan markkinoiden uudelleenkäynnistämisessä. Puolassa aloitimme loppuvuodesta kuluttajarahoituksen uudelleen ja lanseerasimme PK-yrityksille laskurahoituspalvelun. Saksassa projektimme uuden yhteistyöpankin kanssa eteni tavoitteena liiketoiminnan käynnistäminen vuoden 2022 aikana. Strategian mukaisesti fokusoimme liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla ja ajoimme alas liiketoimintamme Ruotsissa ja Tšekissä.

Heinäkuussa julkistimme yhdistymissopimuksen Evli Pankki Oyj:n kanssa. Osana järjestelyä Evli Pankki Oyj eriyttää muut liiketoimintonsa uuteen perustettavaan yhtiöön ja Fellow Finance yhdistyy Evlin talletuspankkitoimintaa jatkavan Evli Pankki Oyj:n kanssa. Pankkitoimintaa jatkava yhtiö muodostaa Fellow Pankin, jonka tavoitteena on lanseerata Suomeen uusi sekä henkilöasiakkaita että PK-yrityksiä palveleva digitaalinen pankki. Pyrkimys on toteuttaa ja käynnistää pankkitoiminta huhtikuussa 2022.  Syntyvä Fellow Pankki on erittäin vakavarainen ja vahvasti pääomitettu ensimmäinen suomalainen digipankki. Pankilla on vahvat ja sitoutuneet ankkuriomistajat.

Syksyn aikana määrittelimme liiketoimintastrategian tulevalle Fellow Pankille yhdessä pankin tulevan hallituksen kanssa ja tiedotimme strategian linjauksista joulukuussa. Strategian ytimessä on tarjota asiakkaille helppokäyttöiset digitaaliset pankkipalvelut yhdistettynä joustavaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Keskitymme valittuihin, perinteisten pankkien osalta alipalveltuihin asiakassegmentteihin ja kannattaviin tuotealueisiin. Perustan pankin liiketoiminnalle muodostaa Fellow Financen laaja yksityishenkilöiden asiakaskunta ja PK-yrityksissä yhdistettynä Evli Pankin talletusasiakkuuksiin, joiden palvelua Fellow Pankki jatkaa aktiivisesti. Pankkina pääsemme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajempaa palveluvalikoimaa kasvattaen näin edelleen asiakaskuntaamme. Digitaalisella palvelumallilla ja moderneilla tietojärjestelmillä saavutamme korkean operatiivisen tehokkuuden. Ennen kaikkea uusi liiketoimintamalli parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Toukokuussa toimme markkinoille verkkokaupan maksuratkaisun. Syksyn aikana pääsimme tarjoamaan Fellow Lasku -maksutapaamme kattavasti tuhansissa suomalaisissa verkkokaupoissa sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Lanseerasimme elokuussa asiakkaillemme myös mobiilisovelluksen, joka on jatkossa keskeinen palvelukanavamme Fellow Pankissa. Syksyn aikana valmistelimme integraatiota Evli Pankin kanssa ja rakensimme uusia pankkipalveluita. Uudistimme myös luottolaitostoiminnan ja sääntelyn prosessit vaatimusten mukaiselle tasolle.

Lainasijoittajien puolella panostimme vahvasti instituutioasiakkuuksiin. Tyytyväisinä voimme todeta, että vuoden aikana saimme useita merkittäviä uusia instituutiosijoittajia vertaislaina- ja joukkorahoitusalustallemme. Onnistuimme myös strategisessa tavoitteessa lisätä alhaisemman riskin luottojen osuutta. Luottoriskin hallinta on jatkossakin toimintamme kulmakivi, ja pystyimme alentamaan tuntuvasti tytäryhtiömme Lainaamo Oy:n luottotappioita verrattuna vuoteen 2020.

Vahvistimme loppuvuonna henkilöstöä valmistautuessamme tulevaan pankkitoimintaan. Rekrytoimme uusia henkilöitä mm. palvelukehitykseen ja markkinointiin. Evli Pankki -integraation myötä organisaatiomme edelleen vahvistuu pankkitoiminnan ja riskienhallinnan osaajilla. Vuosi 2022 on yhtiölle merkittävä uudistumisen vuosi. Pankkina liiketoimintamallimme muuttuu olennaisesti ja organisaatiomme vahvistuu. Tuomme vaiheittain asiakkaillemme uusia pankkipalveluita vuoden aikana. Vahvan perustan liiketoimintamallille luo laaja asiakaskuntamme henkilö- ja yritysasiakkaissa sekä Evli Pankista periytyvät talletusasiakkuudet. Asiakkaiden ensiluokkainen ja joustava palveleminen on jatkossakin toimintamme ydin.

FELLOW FINANCE OYJ

Lisätietoja:

Teemu Nyholm: toimitusjohtaja, Fellow Finance Oyj, teemu.nyholm@fellowfinance.fi, puh. +358 50 577 1028

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210 

Fellow Finance Oyj on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen rahoitus ja maksaminen suoraan ihmisten ja yritysten väliseksi. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 900 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tšekissä palvellen yli 1 000 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. www.fellowfinance.fi.

Avainsanat: