Suomi24:n keskusteludata avaa tutkijoille oven suomalaisten lääkekokemuksiin

Aller Media Oy:n yhteisöpalvelun Suomi24:n massiivinen ja vivahteikas keskusteludata on avainasemassa Helsingin yliopiston Citizen Mindscapes -tutkimushankkeessa, jossa perehdytään suomalaisten verkkokeskusteluihin. Citizen Mindscapesin, teknologiayritys Futuricen ja Aller Median yhteistyönä syntynyt Lääketutka-työkalu tarjoaa helppokäyttöisen tavan tutkia ainutlaatuista keskusteludataa, joka perustuu suomalaisten omakohtaisiin kokemuksiin lääkkeiden käytöstä.

Suomalaisten mielenliikkeisiin Suomi24:n aineistojen avulla pureutuvan Citizen Mindscapes -hankkeen tutkimustarpeisiin kehitetyn ja juuri julkistetun Lääketutka-työkalun avulla tutkijat saavat näköalan suomalaisten lääkekokemuksiin. Hanke on maailmanlaajuisestikin merkittävä: terveysaiheisten keskustelujen 19 miljoonaa viestiä ja niissä noin 200 miljoonaa sanaa ovat kansainvälisesti katsottuna merkittävä määrä ihmisten anonyymiä keskustelua omasta tai läheistensä terveydestä, oireista ja lääkkeistä.

”Suomi24 on ollut jo vuosikaudet osana tavallisten suomalaisten arkea: palveluun tulee 6 miljoonaa viestiä vuosittain. Aller pitää tärkeänä, että tämän laajuista tietomassaa voidaan käyttää myös yhteisen hyvän palvelemiseen, minkä vuoksi data avattiin tutkimuskäyttöön vuonna 2015”, kertoo Allerin digitaalisten sisältöjen asiantuntija Lide Murto.

Lääketutkan aineistona on Suomi24-keskustelufoorumin viestejä 16 vuoden ajalta. Palvelu tekee keskusteludatan analysoinnista entistä vaivattomampaa, sillä se ei edellytä käyttäjältä syvällistä data-analyysiosaamista. Lääketutka-palvelu ja siinä tarvitut data-analyysit ja menetelmät muotoiltiin tutkijoiden ja kehittäjien tiiviissä yhteistyössä. Lääketutkan tekoälyn ja käyttöliittymän kehityksestä vastasi digitaalisia palveluita kehittävä Futurice, jonka Chilicorn Fund -hyväntekeväisyysohjelma kanavoi teknologista osaamista yhteiskunnallisesti hyödyllisiksi arvioituihin hankkeisiin.

Lääkekeskusteluilla suuri yhteiskunnallinen merkitys

Suomi24:ssa on keskusteltu jo vuosien ajan esimerkiksi kroonisesta kivusta, masennuksesta, ehkäisystä ja päänsärystä. Keskusteluaineiston kautta tutkijat pääsevät seuraamaan muun muassa sairauden diagnosoinnin vaikeutta ja puhetta päihdeongelmista tai rokotteista. Lääkekeskustelut ovat arvokkaita myös esimerkiksi hoitotyötä tekeville sekä yhteiskunnallisille toimijoille, jotka pohtivat ihmisten lääkesuhdetta resursoinnin tai sääntelyn näkökulmasta. Tieto voi olla tärkeää myös sairastuneille tai heidän läheisilleen: keskustelu lääkkeiden käytöstä voi paljastaa toisenlaisen näkökulman läheisen arkeen tai auttaa vertaamaan omia lääkekokemuksia muiden vastaaviin.

”Verkkokeskusteluissa lääkkeiden annostuksesta ja toimivuudesta puhutaan henkilökohtaisesta näkökulmasta ja aivan eri tavalla kuin lääkärin vastaanotolla. Keskusteluaineisto antaa uudenlaisen suodattamattoman näkymän niihin käsityksiin, huoliin ja asenteisiin, joita ihmisillä on lääkkeistä”, kertoo Minna Ruckenstein Helsingin yliopiston Citizen Mindscapes -hankkeesta. 

”Tekoäly analysoi yhteyksiä eri avainsanojen välillä ja hahmottaa, millaisten oireiden yhteydessä niistä on puhuttu. Helppokäyttöisestä palvelusta hyötyvät niin tutkijat, opiskelijat kuin lääke- ja terveydenhoitoalan ammattilaisetkin”, kertoo Futuricen Teemu Turunen.

“Paitsi Lääketutkaksi, tätä voisi kutsua myös Oiretutkaksi. Tapa, jolla oirekäsitteistö löydetään yhdistelmänä ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutusta, on uusi, ja avaa mahdollisuuksia jatkotutkimukselle monen muunkin aiheen parissa”, kertoo Krista Lagus Helsingin yliopiston Citizen Mindscapes-hankkeesta.

Paremmalla näkymällä lääkekeskusteluihin on suuri yhteiskunnallinen merkitys, sillä tutkimuksissa esitettyjen arvioiden mukaan vain puolet potilaista käyttää lääkkeitä annettujen ohjeiden mukaan. Lääkekuureja jätetään kesken, annoksia otetaan epäsäännöllisesti, tai ne jäävät vaillinaisiksi. Lääkkeet voivat myös olla liian kalliita ostettavaksi, ja vanhoja lääkkeitä lainaillaan tai uusiokäytetään oireiden pahentuessa.

Tutkimuskäytössä oleva keskusteluaineisto avataan ainoastaan sisällöllisistä ja kielellisistä lähtökohdista. Tietosuojalain nojalla Suomi24 ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, joten käyttäjien henkilöllisyys ei käy aineistosta ilmi.

Lisätietoa:

Tea Teinilä, viestinnän asiantuntija, Aller Media Oy,  040 5460 522, tea.teinila@aller.com
Teemu Turunen, Futurice, 040 747 1885, teemu.turunen@futurice.com
Krista Lagus, Citizen Mindscapes, Helsingin yliopisto, 040 553 1704, krista.lagus@helsinki.fi

Suomi24 on vuonna 1998 perustettu, Suomen suurin keskustelufoorumi. Se on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, jatkuvasti kehittyvä, elävä tietovaranto kaikesta, minkä suomalaiset itse kertovat kiinnostavan juuri heitä juuri nyt. Palvelua käyttää 86 % suomalaisista internetkäyttäjistä joka kuukausi ja 1,6 miljoonaa eri käyttäjää viikoittain. Suomi24 Keskustelut nousee orgaanisissa hakutuloksissa, kun suomalaiset hakevat kokemuksia tuotteista, palveluista ja elämästä. Suomi24 on Aller Media Oy:n tytäryhtiö. www.suomi24.fi

Citizen Mindscapes on tutkijakollektiivi ja Suomen Akatemian rahoittama tutkimuskonsortio, jossa työskentelee tutkijoita yhteiskuntatieteistä, digitaalisen kulttuurin tutkimuksesta, hyvinvointisosiologiasta, kieliteknologiasta ja tilastollisesta data-analyysistä kehittäen uusia tapoja tarkastella sosiaalista ja poliittista vuorovaikutusta. Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta mukana ovat politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, tilastotiede, Kuluttajatutkimuskeskus ja menetelmäkeskus. http://blogs.helsinki.fi/citizenmindscapes/

Futurice on kansainvälinen nopean kasvun yritys, joka toteuttaa digitaalisia palveluita asiakkaille, ratkaisee näiden liiketoimintaongelmia teknologian, designin ja datan keinoin sekä kehittää samalla yritysten kulttuuria ja toimintamalleja digitalisaation ja innovaatioiden mahdollistamiseksi. Vuonna 2000 perustetulla Futuricella on tällä hetkellä noin 450 osaajaa Berliinissä, Tukholmassa, Münchenissä, Lontoossa, Tampereella ja Helsingissä. futurice.com

Aller Media Oy on innovatiivinen, moderni media-ja markkinointitalo, joka on tunnettu vahvoista brändeistään. Uskomme vapaaseen sanaan, tiedon avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Aller Median ydinosaamista ovat viihde, lifestyle, digitaaliset mediakonseptit, sisältömarkkinointi ja dataliiketoiminta. Vision ja uudistumiskyvyn ansiosta Aller Medialla on vahva markkina-asema. Allerin tunnetuimmat brändit ovat Suomi24, Seiska, Katso, Idealista, Baana, Yksille-deittipalvelu ja All Over Press. Allerin markkinointipalveluihin kuuluu journalistinen sisältömarkkinointiyksikkö Aller Ideas, markkinointiviestintätoimisto Dingle Oy, dataa kaupallistava Data Refinery Oy ja strateginen markkinointipalveluyritys CEO Helsinki Oy. Allerin Suomen konserni työllistää noin 300 henkilöä. www.aller.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Aller Media Oy on innovatiivinen, moderni media- ja markkinointitalo, joka on tunnettu vahvoista brändeistään. Uskomme vapaaseen sanaan, tiedon avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Aller Median ydinosaamista ovat viihde, digitaaliset mediakonseptit, sisältömarkkinointi ja dataliiketoiminta. Vision ja uudistumiskyvyn ansiosta Allerilla on vahva markkina-asema. Sen tunnetuimmat brändit ovat Suomi24, Seiska, Katso, Idealista, Baana ja All Over Press. Allerin kasvaviin markkinointipalveluihin kuuluu journalistinen sisältömarkkinointiyksikkö Aller Ideas, sisältömarkkinointitoimisto Dingle Oy ja datasta johdettua asiakasymmärrystä tuottava Data Refinery Oy. Aller Median Suomen konserni työllistää noin 200 henkilöä. www.aller.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit