ASTMAVUODEN 2005 Symposium: SUOLAHUONEHOITO VOI TUKEA ASTMAN LÄÄKEHOITOA

Suolahuonehoito voi helpottaa astmaa sairastavan oloa ja auttaa sairauden hallinnassa lääkehoidon lisänä. Allergia- ja Astmaliiton Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin suolahuonehoitotutkimuksen ensimmäisen vuoden tulokset ovat rohkaisevia. - Tutkimus osoitti suolahuonehoidolla olevan positiivista vaikutusta, kun potilas sai hoitoja normaalin tulehdusta poistavan, hengitettävän kortikosteroidihoidon lisänä, kertoo tutkimuksesta vastannut ylilääkäri Jouni Hedman Etelä-Karjalan keskussairaalasta. Suolahuonehoitotutkimuksen tuloksia esiteltiin Allergia- ja Astmaliiton ASTMAVUODEN 2005 symposiumissa Helsingissä 27.9. - Tutkimuspotilailla keuhkoputkien yliärtyvyys väheni suolahuonehoitojakson jälkeen merkittävästi. Myös yöheräämiset vähentyivät aktiivista suolahuonehoitoa saaneiden ryhmässä, Hedman selvittää. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin atoopikkojen ja astmaatikkojen hoitotutkimus käynnistyi 2003 ja jatkuu vuoteen 2007 asti. Ensimmäisen hoitovuoden jälkeen avoimeksi jäi muun muassa suolahuonehoidon kustannustehokkuus sekä hoitojen vaikutuksen kesto. Jatkossa on tärkeää selvittää, miten suolahuonehoitojen positiivinen vaikutus astmaatikon keuhkoissa syntyy. - Vielä emme tiedä, vaikuttaako suolahuonehoito suoraan keuhkoputkien sileän lihaksen supistuvuuteen vai vähentääkö suolahuonehoito itse astmatulehdusta, tarkentaa Hedman. Keski- ja Itä-Euroopassa perinteisesti käytetystä suolakaivoshoidosta kehittyneet suolahuoneet ovat yleistyneet Suomessakin. Potilaiden hyvistä kokemuksista huolimatta hoitojen tehosta on tähän asti ollut niukasti tutkittua tietoa. Kymmenen hoitokertaa 40 minuuttia kerrallaan Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin astmaatikkojen hoitotutkimukseen osallistui 32 lievää tai kohtalaisen vaikeaa astmaa sairastavaa potilasta. Tutkimus oli kaksoissokkoutettu rinnakkaisryhmätutkimus. Hoidot annettiin Lappeenrannan kylpylaitoksella vuorisuolalla vuoratussa huoneessa 40 minuuttia kerrallaan. Hoitojakso koostui yhteensä kymmenestä hoitokerrasta. Aktiivihoidossa huoneeseen sumutettiin lisäsuolaa, lumehoitoryhmä oleskeli huoneessa ilman suolalisäystä. Tutkimuspotilaiden astmaoireita, uloshengityksen huippuvirtausta ja avaavan lääkityksen käyttöä seurattiin kaksi viikkoa ennen hoitojaksoa, koko hoitojakson ajan ja vielä kaksi kuukautta hoitojakson jälkeen. Potilaille tehtiin keuhkoputkien supistumisherkkyyttä selvittävä histamiinialtistus ennen hoitojaksoa, heti sen jälkeen sekä kahden kuukauden kuluttua hoidosta. ASTMAVUOSI 2005 kutsuu liikkumaan Allergia- ja Astmaliiton ASTMAVUOSI 2005 jatkuu eri puolilla maata järjestettävissä liikuntatempauksissa, jotka kutsuvat astmaa sairastavia huolehtimaan kunnostaan. Liikuntatempausten päätapahtuma järjestetään Kampin liikuntakeskuksessa Helsingissä lauantaina 15.10. Lisätietoja: - ylilääkäri Jouni Hedman, Etelä-Karjalan keskussairaala/Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, p. (05) 611 5670 - vs. johtaja Kimmo Saarinen, Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, p. (05) 4328 333, 041-463 1737, all.env@inst.inet.fi - tiedottaja Outi Rastas, Allergia- ja Astmaliitto ry, p. (09) 4733 5317, 040 7303 851, tiedotus@allergia.com - www.allergia.com ASTMAVUODEN 2005 yhteistyökumppaneita ovat Algol Pharma Oy, AstraZeneca Oy, GlaxoSmithKline, Harmonia Life Oy, Joutsen Finland Oy, Noiro Oy/Erisan, Vallox Oy

Yrityksestä

Allergia- ja Astmaliitto on kansanterveysjärjestö,jonka tarkoituksena on allergiasta ja astmasta kärsivien elämänlaadun parantaminen.

Liitteet & linkit