Lasten ja nuorten allergiaerot tasoittumassa Suomen ja Venäjän välillä

Suomalaiset lapset ja nuoret sairastavat enemmän allergisia sairauksia kuin venäläiset, mutta erot rajan eri puolilla näyttävät kaventuvan. Uuden tutkimuksen mukaan allergioita oli noin joka neljännellä (24,3 %) imatralaislapsella, kun rajan toisella puolella asuvilla samanikäisillä svetogorskilaisilla lapsilla allergioita oli diagnosoitu noin viidenneksellä (20,8 %). - Allergiat ovat olleet erityisesti varhain teollistuneiden markkinatalousmaiden vitsaus. Ilmeisesti venäläisten vaurastuminen ja elinolosuhteiden länsimaistuminen alkaa kuitenkin vähitellen näkyä uusien sukupolvien terveystilanteessa, pohtii tutkija Timo Hugg Allergia- ja Astmaliiton Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista. Allergioiden esiintyvyyttä selvitettiin ”Allergiat ja asuinympäristö Svetogorskissa ja Imatralla (VENKA)” -hankkeessa, joka on ensimmäinen Suomen ja Venäjän lasten ja nuorten asuin-ympäristöä ja allergioita laajasti käsittelevä epidemiologinen tutkimus. Lasten ja nuorten yksittäisistä allergisista sairauksista astman, allergisen nuhan ja atooppisen ihottuman sairastuvuus oli Imatralla lähes kaksinkertainen Svetogorskiin verrattuna. Huomattavaa on, että vaikeampaan taudinkuvaan viittaavat oireet painottuivat Svetogorskiin. - Esimerkiksi lapsiastmaatikoilla hengityksen vinkunan aiheuttamat puhevaikeudet ja atooppista ihottumaa sairastavien lasten yövalvominen olivat selvästi yleisempiä Svetogorskissa kuin Imatralla. Svetogorskin allergikot turvautuivat myös useammin sairaala- ja terveysasemahoitoon sekä olivat enemmän poissa päivähoidosta ja koulusta, Timo Hugg vertaa. Sisäilman riskit erilaisia Allergiat ja allergiaoireet kytkeytyvät monin tavoin sisäilman laatuun. Siihen liittyville erilaisille riski- ja suojatekijöille altistuttiin tutkimuspaikkakunnilla eri tavoin. - Svetogorskissa oli huomattavasti enemmän kosteus- ja homevaurioasuntoja kuin Imatralla. Siellä myös useammat lapset altistuivat tupakansavulle sisätiloissa. Imatralla sen sijaan lasten altistuminen äidin tupakoinnille raskauden ja ensimmäisen elinvuoden aikana oli ylei-sempää. Myös vanhempien vuorokauden aikana polttamien savukkeiden määrä oli Imatralla suurempi kuin rajan takana, Timo Hugg selvittää. Molemmissa kaupungeissa allergisilla oli muuta väestöä enemmän hengitystietulehduksia. Nielurisa-, poskiontelo- ja keuhkoputkentulehdukset olivat Svetogorskin lapsilla ja nuorilla yleisempiä kuin imatralaisilla. Imatralla taas sairastettiin enemmän välikorvatulehdusta. Jatkotutkimus asuinoloista ja allergioista VENKA-tutkimus on osa Imatran ja Svetogorskin kaksoiskaupunkihanketta. Tutkimukseen osallistui 7-16-vuotiaita lapsia ja nuoria yhteensä 1400. Kyselylomakkeisiin, oirepäiväkirjaan, ilmanlaatutietoihin ja lämpötilamittauksiin perustuva aineisto kerättiin loka-marraskuussa 2003. Tutkimuksen toteutti Allergia- ja Astmaliiton Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti yhteistyössä Birminghamin yliopiston työ- ja ympäristölääketieteen laitoksen kanssa. Muut yhteistyötahot olivat Svetogorskin kaupunki ja aluesairaala sekä Imatran kaupunki ja Etelä-Karjalan keskussairaala. VENKA-hankkeen pohjalta on käynnistynyt jatkotutkimus ”Asuinympäristö atooppisten aller-gioiden riskitekijänä”. Lisätietoja: - Timo Hugg, tutkija, Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, p. 040 591 0150, timo.hugg@dnainternet.net - Kimmo Saarinen, vs. johtaja, Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, p. (05) 4328 333, 041-463 1737, all.env@inst.inet.fi - Outi Rastas, tiedottaja, Allergia- ja Astmaliitto ry, p. (09) 4733 5317, 040 7303 851, tiedotus@allergia.com

Yrityksestä

Allergia- ja Astmaliitto on kansanterveysjärjestö,jonka tarkoituksena on allergiasta ja astmasta kärsivien elämänlaadun parantaminen.

Liitteet & linkit