PUUN POLTTO AIHEUTTAA SAVUHAITTOJA PIENTALOASUJILLE

Puun polttaminen taaja-asutus- ja pientaloalueilla aiheuttaa terveyshaittoja, joista kärsivät erityisesti hengitys- ja sydänsairaat. Allergia- ja Astmaliitto, Asumisterveysliitto AsTe ja Hengitysliitto Heli vetoavat eduskuntaryhmiin puun pienpolton aiheuttamien savuhaittojen vähentämiseksi pientaloalueilla. Puu ja muut uusiutuvat energianlähteet ovat hyviä polttoaineita, jos niitä poltetaan oikein tarkoituksenmukaisissa laitteissa. Puun lämmityspoltto aiheuttaa kuitenkin Suomen pientaloalueilla yhä pahenevia savuongelmia. Väärin, esimerkiksi sopimattomassa lämmityskattilassa, poltetusta puusta syntyy myrkyllisiä savukaasuja ja terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Puun pienpoltosta syntyy 30-40 % koko Suomen pienhiukkaspäästöistä eli enemmän kuin tieliikenteen pakokaasuis-ta. Puun poltosta aiheutuvat savukaasut altistavat väestöä voimakkaasti, koska ne vapautuvat puhdistamattomina matalista piipuista tiheään asutuille pientaloalueille. Savukaasut heikentävät välittömästi naapurustossa asuvien hengitys- ja sydänsairaiden vointia ja elämänlaatua. Suomalaisista noin 6 % sairastaa astmaa ja joka kymmenes kärsii astman kaltaisista oireista. Monelle heistä savukaasut lisäävät oireita ja aiheuttavat hengitystieinfektioiden lisääntymistä. Järjestöjen mielestä nopein tapa auttaa savuhaitoista kärsiviä omakotiasujia on kieltää kaavoitetuilla omakotialueilla kiinteän polttoaineen käyttö kaksoispesä- ja vaihtopolttokattiloissa, joissa voidaan käyttää myös lämmitysöljyä. Eduskuntaryhmille luovutettavan vetoomuksen allekirjoittajat ehdottavat lisäksi, että valistusta puun pienpolton aiheuttamista savuongelmista ja oikeista käyttötavoista lisätään. Jätteiden ja muun huonosti palavan materiaalin poltto tulisijoissa tai ulkona aiheuttaa pientaloalueilla terveysriskin. Järjestöt vetoavat, että kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset tehostaisivat toimintaansa ja muuttaisivat suhtautumistaan savuongelmista tehtyihin valituksiin. Ongelmiin puuttumisen mahdollistava lainsäädäntö on jo olemassa. Tarvitaan kuitenkin valtakunnalliset viranomaisohjeet muun muassa ympäristönsuojelulain ja terveydensuojelulain soveltamisesta savuvalitustapauksiin ja tulevien tapausten ennalta ehkäisemiseen. Vetoomus eduskuntaryhmille 5.10. Vetoomus eduskuntaryhmille puun pienpolton aiheuttamien savuhaittojen vähentämiseksi pientaloalueilla luovutetaan lähetystöjen vastaanottohuoneessa eduskunnassa keskiviikkona 5.10. klo 11.30. Tiedotusvälineet ovat tervetulleita tilaisuuteen. Vetoomuksen luovutustilaisuudessa ovat läsnä toimitusjohtaja Lola Killström ja asiantuntijapalveluiden johtaja Risto Ruotsalainen Allergia- ja Astmaliitosta, toiminnanjohtaja Hannele Rämö Asumisterveysliitto AsTe ry:stä, ilmansuojeluasiantuntija Suvi Haaparanta ja toi-minnanjohtaja Pertti Paakkinen Hengitysliitto Helistä, erikoistutkija Raimo O. Salonen Kan-santerveyslaitokselta sekä Pentti Forsten ja Veijo Roinne. Vetoomus on nähtävillä allekirjoittajien verkkosivuilla 5.10. iltapäivällä: www.allergia.com, www.asumisterveysliitto.fi ja www.hengitysliitto.fi. Lisätietoja: - asiantuntijapalvelujen johtaja Risto Ruotsalainen, Allergia- ja Astmaliitto ry p. (09) 473 351, risto.ruotsalainen@allergia.com - johtava asumisterveysneuvoja Hannele Rämö, Asumisterveysliitto AsTe ry p. (03) 877 5412, hannele.ramo@asumisterveysliitto.fi - ilmansuojeluasiantuntija Suvi Haaparanta, Hengitysliitto Heli ry p. (09) 7527 5108, suvi.haaparanta@hengitysliitto.fi

Yrityksestä

Allergia- ja Astmaliitto on kansanterveysjärjestö,jonka tarkoituksena on allergiasta ja astmasta kärsivien elämänlaadun parantaminen.

Liitteet & linkit