Vuoden Allergiateko 2005 -tunnustuspalkinto vapaaehtoistoimija Veijo Rointeelle

Vuoden Allergiateko 2005 –tunnustuspalkinto on myönnetty ansiokkaalle vapaaehtoistoimija Veijo Rointeelle. Veijo Roinne on tehnyt yli kymmenen vuotta aktiivista vapaaehtoistyötä puun pienpolton haitallisten terveysvaikutusten ehkäisemiseksi. Hänen aloitteestaan Allergia- ja Astmaliitto vetosi lokakuussa yhdessä muiden terveysjärjestöjen kanssa eduskuntaryhmiin puun pienpolton aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Eduskuntaryhmät ottivat vetoomuksen vakavasti vastaan. Puun polton savuhaitoista ja pienhiukkaspäästöistä keskusteltiin syksyn ajan laajasti myös tiedotusvälineissä. - Vetoomus vaati viitisen sataa työtuntia ja lähes kaksi sataa puhelua, palkittu Veijo Roinne summaa vapaaehtoistyötään. Väärin poltetusta puusta syntyvät myrkylliset savukaasut ja terveydelle haitalliset pienhiukkaset ovat paheneva ongelma monella pientaloalueella. Puun pienpoltosta syntyy noin kolmannes koko Suomen pienhiukkaspäästöistä eli enemmän kuin tieliikenteen pakokaasuista. Puun poltosta aiheutuvat savukaasut altistavat väestöä voimakkaasti, koska ne vapautuvat puhdistamattomina matalista piipuista suoraan tiheän asutuksen keskelle. Savukaasuista kärsivät hengitys- ja sydänsairaat. - Vuoden Allergiateko 2005 helpottaa konkreettisesti monen allergiaa ja astmaa sairastavan elämää. Veijo Rointeen vapaaehtoistyö on esimerkki peräänantamattomasta yhteiskunnallisesta vaikuttamistehtävästä koko väestön tasolla, kiitti Allergia- ja Astmaliiton toimitusjohtaja Lola Killström Vuoden Allergiateon luovutustilaisuudessa Allergiatalolla 14. joulukuuta. Allergia- ja Astmaliiton perustama Allergiasäätiö myöntää Vuoden Allergiateko –tunnustuksen toiminnasta, joka on merkittävästi parantanut allergiaa tai astmaa sairastavien elämänlaatua. Vuonna 2005 tunnustus jaettiin kolmannen kerran. Lisätietoja: - tiedottaja Outi Rastas, p. (09) 4733 5317, 040-7303 851, tiedotus@allergia.com - johtaja Risto Ruotsalainen, p. (09) 4733 5422, 050-5249 596, risto.ruotsalainen@allergia.com - Vuoden Allergiateko 2005 palkinnon saaja Veijo Roinne, p. 050-411 7706 - www.allergia.com

Yrityksestä

Allergia- ja Astmaliitto on kansanterveysjärjestö,jonka tarkoituksena on allergiasta ja astmasta kärsivien elämänlaadun parantaminen.

Liitteet & linkit