• news.cision.com/
 • Alma Media/
 • Alma Media: Koronaepidemia laski liikevaihtoa selvästi, kustannussäästöt hidastivat oikaistun liikevoiton laskua. Myyntivoitto alueellisen median liiketoiminnasta paransi osakekohtaista tulosta.

Alma Media: Koronaepidemia laski liikevaihtoa selvästi, kustannussäästöt hidastivat oikaistun liikevoiton laskua. Myyntivoitto alueellisen median liiketoiminnasta paransi osakekohtaista tulosta.

Report this content

Alma Media Oyj              Puolivuosikatsaus                  17.7.2020 klo 8.00

ALMA MEDIAN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI—KESÄKUU 2020:

Koronaepidemia laski liikevaihtoa selvästi, kustannussäästöt hidastivat oikaistun liikevoiton laskua. Myyntivoitto alueellisen median liiketoiminnasta paransi osakekohtaista tulosta.

Alma Media tiedotti 30.4.2020 saaneensa päätökseen alueellisen sanomalehti- ja painoliiketoiminnan myynnin Sanoma Media Finland Oy:lle. Yhtiö raportoi myydyn liiketoiminnan myyntihetkeen saakka sekä myynnistä saadun voiton lopetettuna toimintona. Aiemmin tämä myyty liiketoiminta raportoitiin Alma Consumer -segmentissä. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät pääosin vain jatkuvat toiminnot. Rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Taloudellinen kehitys huhtikesäkuussa 2020:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 52,5 (64,1) milj. euroa, laskua 18,2 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 9,8 (11,9) milj. euroa, laskua 17,6 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 7,0 (11,8) milj. euroa, laskua 41,0 %.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,04 (0,09) euroa.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 0,76 (0,12) euroa.
 • Yhtiön rahoitusasema on vahva ja yhtiön nettokassa oli kesäkuun lopussa 57,4 milj. euroa, gearing -23 %.
 • Alma Markets: Merkittävät kustannussäästöt vaimensivat tuloksen laskua.
 • Alma Talent: Muiden liiketoimintojen hyvä kehitys loivensi mainosmyynnin jyrkän laskun vaikutusta.
 • Alma Consumer: Mainonnan merkittävä lasku heikensi kannattavuutta.

Taloudellinen kehitys tammikesäkuussa 2020:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 114,3 (126,2) milj. euroa, laskua 9,4 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 21,0 (23,4) milj. euroa, laskua 10,3 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 19,2 (23,3) milj. euroa, laskua 17,7 %.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,14 (0,19) euroa.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 0,97 (0,24) euroa.
AVAINLUVUT 2020 2019 Muutos 2020 2019 Muutos 2019
milj. euroa 4—6 4—6 % 1—6 1—6 % 1—12
Liikevaihto 52,5 64,1 -18,2 114,3 126,2 -9,4 250,2
Sisältöliikevaihto 14,9 16,0 -6,6 30,7 31,8 -3,2 64,2
Sisältöliikevaihto, painettu 10,7 12,8 -16,4 22,6 25,5 -11,4 50,9
Sisältöliikevaihto, digi 4,2 3,2 33,1 8,1 6,2 30,3 13,2
Mainosmyynnin liikevaihto 27,0 38,6 -30,0 63,0 75,4 -16,4 148,5
Mainosmyynti, painettu 1,8 4,1 -57,1 5,4 8,2 -34,1 16,3
Mainosmyynti, digi 25,3 34,5 -26,8 57,5 67,1 -14,3 132,2
Palveluliikevaihto 10,5 9,5 10,6 20,6 19,1 8,1 37,6
Oikaistut kokonaiskulut 42,9 52,2 -17,9 93,6 102,9 -9,0 201,1
Oikaistu käyttökate 13,8 16,2 -14,6 29,2 32,1 -9,1 66,1
Käyttökate  11,0 16,1 -31,8 27,3 32,0 -14,5 66,2
Oikaistu liikevoitto 9,8 11,9 -17,6 21,0 23,4 -10,3 49,4
% liikevaihdosta 18,7 18,6 18,4 18,6 19,8
Liikevoitto/-tappio 7,0 11,8 -41,0 19,2 23,3 -17,7 49,5
% liikevaihdosta 13,3 18,4 16,8 18,5 19,8
Tilikauden tulos 4,2 9,3 -55,2 14,4 18,4 -22,0 40,5
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,04 0,09 -62,8 0,14 0,19 -25,1 0,41
Digiliiketoiminnan liikevaihto 35,4 43,0 -17,7 77,5 83,8 -7,5 166,7
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 67,5 67,1 67,8 66,4 66,6

Toimintaympäristö vuodelle 2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia luo merkittävän epävarmuuden vuoden 2020 taloudelliselle kehitykselle. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan tämän johdosta heikkenevän selvästi vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Vallitsevassa poikkeustilanteessa digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kuluttaminen on yleisesti kasvanut merkittävästi. Koronavirusepidemian arvioidaan muuttavan kuluttajakäyttäytymistä pysyvästi ja kiihdyttävän digitaalisten palveluiden kysyntää. Median rakennemuutoksen odotetaan tämän johdosta jatkuvan ja entisestään voimistuvan. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiainvestointeihin. Digitaalisessa mainonnassa haku- ja sosiaalisen median mainonnan, mobiili- ja videomainonnan sekä sisältömarkkinoinnin odotetaan edelleen kasvavan nopeimmin.

Näkymät vuodelle 2020 (päivitetty)

Epävarmuus Alma Median toimintaympäristössä jatkuu ja näkyvyys on edelleen heikko. Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2020 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 49,4 milj. euroa.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla ja koronavirusepidemian vaikutuksia Alma Median liiketoimintaan

Koronakriisi vaikutti merkittävästi mainonnan määrään toisella vuosineljänneksellä. Huhti–kesäkuussa 2020 mainonnan kokonaismäärä laski Suomessa Kantar TNS:n mukaan 38,2 (+4,8) % ja myös verkkomediamainonnan kehitys oli negatiivinen 22,6 (+8,7) %. Mainonta sanomalehdissä laski 42,0 (-3,2) % ja aikakauslehdissä 30,0 (-1,7) %. Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski Suomessa vuoden 2020 toisella kvartaalilla -21,9 (-4,9) %.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet supistavat Euroopan Komission ennusteen mukaan maiden bruttokansantuotetta (BKT) merkittävästi vuonna 2020. Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä heinäkuussa ja työttömyysastetta koskevat toukokuussa 2020. Euroopan Komission ennusteen mukaan Suomen BKT laskee vuonna 2020 6,3 prosenttia ja työttömyysaste olisi 8,3 prosenttia. Vuoden 2021 Suomen BKT-kasvuksi Komissio ennustaa 2,8 prosenttia ja työttömyysasteeksi 7,7 prosenttia. Tšekissä BKT:n ennustetaan laskevan tänä vuonna 7,8 prosenttia ja työttömyysasteen nousevan 5,0 prosenttiin. Vuodelle 2021 Euroopan Komissio ennustaa nopeaa palautumista: 4,5 prosentin BKT:n kasvua sekä työttömyysasteeksi 4,2 prosenttia. Slovakian BKT:n laskuksi Euroopan Komissio ennustaa vuonna 2020 9,0 prosenttia ja työttömyysasteeksi 8,8 prosenttia. Vastaavasti vuodelle 2021 EU Komissio ennustaa Slovakialle 7,4 prosentin BKT-kasvua ja työttömyysasteeksi 7,1 prosenttia.

Epidemian vaikutukset ja toimenpiteet liiketoimintasegmenteittäin:

 • Alma Markets

Koronaepidemiasta ja taloudellisesta epävarmuudesta johtuen asiakkaat vähensivät merkittävästi uusia rekrytointeja keskittyen vain olennaisimpien korvausrekrytointien tekemiseen. Verkkokoulutusliiketoiminta kehittyi hyvin koronavirusepidemian aikana. Alma Marketsin järjestämät rekrytointitapahtumat on siirretty syksyyn. Katsauskauden aikana Alma Marketsin rekrytointiliikevaihdon lasku vaihteli toimintamaasta riippuen 16–60 prosenttia. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 29 prosenttia (5,6 milj. euroa). Vastaavan ajankohdan asiakaslaskutus kuitenkin laski tätä enemmän, -44 %, mikä heikentää rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon kehitystä toisella vuosipuoliskolla laskutuksen tuloutuessa liikevaihdoksi laskutuskuukautta seuraavien 1-12 kk aikana. Tšekin koruna on heikentynyt vuoden 2020 alusta noin 4 prosenttia pienentäen Tšekin liiketoiminnan euromääräistä tulosta huolimatta siitä, että osa liiketoiminnan tulevasta rahavirrasta on suojattu.

Asumiseen- ja autoiluun liittyvässä markkinapaikkaliiketoiminnassa epidemia vaikutti negatiivisesti, mutta toipuminen on käynnistynyt rekrytointiliiketoimintaa nopeammin. Kilpailutuspalvelut ja asumisen palveluista vuokrailmoittelu kehittyivät hyvin koronavirusepidemian aikana. Asumiseen- ja autoiluun liittyvässä markkinapaikkaliiketoiminnassa liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 10 % (0,6 milj. euroa), mutta toipumista oli nähtävissä kesäkuussa, jolloin liiketoimintojen liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Alma Marketsin kustannussäästöt olivat toisella vuosineljänneksellä 3,9 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna ja ylittivät aiemman arvion. Sopeuttamistoimenpiteisiin kuuluivat markkinointipanostusten merkittävä supistaminen, lomautukset, määräaikaiset palkanalennukset paikallisen lainsäädännön asettamissa puitteissa, henkilöstövähennykset ja ulkoisten palveluiden ostojen vähentäminen. Puolan rekrytointimobiilipalvelun markkinointia vähennettiin merkittävästi, rekrytointikonsultointia Baltian maissa supistettiin ja Workania-liiketoiminta Unkarissa lopetettiin.

Toukokuusta lähtien rekrytointimarkkina on osoittanut lieviä toipumisen merkkejä, mutta talouden näkymät ovat edelleen erittäin epävarmat. Kokonaisuudessaan rekrytointiliiketoiminnan ei odoteta palautuvan koronakriisiä edeltävälle tasolle vuoden 2020 aikana. Asuntojen ja autojen markkinapaikkaliiketoiminnassa on nähtävissä merkkejä asteittaisesta palautumisesta, mutta liiketoiminta on hyvin riippuvainen yleisestä talouskehityksestä.

 • Alma Talent

Mainonnan myynti laski jyrkästi yleisen epävarmuuden vuoksi, erityisesti autokaupan ja rekrytointimainonnan kysynnän laskiessa. Sen sijaan koronavirusepidemiaan liittyvän tiedon tarve lisäsi ajantasaisen ja luotettavan tiedon kysyntää, mikä näkyi Alma Talentin medioiden, erityisesti talousmedioiden yleisöjen merkittävänä kasvuna ja positiivisena kehityksenä tilattavan median sisältöjen myynnissä. Koronarajoitteiden vuoksi Alma Talentin koulutuksia siirrettiin digitaaliseen kanavaan etänä seurattavaksi. Vakautta segmentin liiketoimintaan toivat tietopalvelut, kirjojen julkaisutoiminta, digitaaliset toimitilapalvelut sekä telemarkkinointipalvelut. Alma Talent Tapahtumaliiketoimintaa supistettiin merkittävästi.

Alma Talentissa saavutettiin 1,9 milj. euron kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä vertailukauteen verrattuna, mikä ylitti aiemman arvion toteutuvista kustannussäästöistä. Sopeuttamistoimiin kuuluivat koulutusliiketoiminnan henkilöstön lomauttaminen, tapahtumaliiketoiminnan henkilöstövähennykset, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ja vanhojen, aiemmin kertyneiden lomien pitäminen. Myös ulkoisia palveluostoja vähennettiin. Lisäksi muita kuin kriittisiä kehitysprojekteja lykättiin.

Mainosmyynnin lasku oli Talent Suomen medialiiketoiminnassa toisella vuosineljänneksellä -42 %. Kesäkuussa mainosmarkkina hieman elpyi ja mainonnan pudotus oli -26 prosenttia. Talouden epävarmuuden jatkuessa mainonnan ei odoteta palautuvan vertailukauden tasolle vuonna 2020. Poikkeustila on kasvattanut mediasisältöjen kysyntää ja sisältöliikevaihdon hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan.

 • Alma Consumer

Mainonnan myynti laski Alma Consumerissa yleisen epävarmuuden vuoksi, erityisesti autokauppa, matkailu ja vähittäiskauppa vähensivät panostuksiaan mediamainontaan. Koronan rajoitustoimenpiteet ja esimerkiksi matkailualaan liittyvien lehtimyyntipisteiden sulkeminen vaikutti negatiivisesti Iltalehden irtonumeromyyntiin. Vastaavasti painetun median jakelu- ja painokustannukset laskivat. Iltalehden yleisömäärän ennätyksellinen kasvu laantui hieman kevään pahimman tautitilanteen rauhoituttua ja katsauskaudella kävijämäärät lisääntyivät noin 20 prosenttia vertailukauteen verrattuna.

Alma Consumerin kustannussäästöt olivat noin 1,3 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä ylittäen aiemman arvion kustannussäästöistä. Digitaalisissa palveluissa vähennettiin markkinointikustannuksia. Henkilökuluja laskivat lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ja vanhojen, aiemmin kertyneiden lomien pitäminen kevään aikana. Ulkoisia palveluostoja vähennettiin. Lisäksi muita kuin kriittisiä kehitysprojekteja lykättiin.

Koronavirusepidemia laski 32 prosenttia Alma Consumerin mainosmyyntiä toisella vuosineljänneksellä. Kesäkuussa mainonnan markkina hieman elpyi, mutta Alma Consumerin mainonta ei palautunut olennaisesti. Iltalehden irtonumeromyynti laski toisella vuosineljänneksellä 13 prosenttia ja kesäkuussa 10 prosenttia.

 • Yhteiset toiminnot ja rahoitusasema

Yhteisten toimintojen kustannussäästöt katsauskaudella olivat 1,3 milj. euroa. Lisäksi kustannuksiin vaikuttivat yritysjärjestelykulujen sekä palkitsemisjärjestelmiin liittyvien varauksien lasku vertailukauteen verrattuna.

Koronaepidemian luomasta taloudellisesta epävarmuudesta johtuen Alma Median operatiivisen liiketoiminnan rahavirta laskee, mutta yhtiön rahoitusasema on siitä huolimatta erittäin vahva. Toisella vuosineljänneksellä luottotappioriskit eivät ole olennaisesti lisääntyneet. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä arvonalentumisriskiä liikearvojen osalta.

Alma Media seuraa liiketoimintasegmenttiensä markkinatilanteen kehittymistä ja ryhtyy lisätoimenpiteisiin tarvittaessa.

Toimitusjohtajan katsaus

Alma Median toimintaympäristö muuttui alkuvuonna nopeasti koronaepidemian levitessä globaaliksi ja viranomaisten asettaessa liikkumis- ja elinkeinotoiminnan rajoitteita taudin leviämisen hillitsemiseksi. Huhti–kesäkuussa Alma Median liikevaihto laski 18,2 prosenttia 52,5 miljoonaan euroon. Suhteellinen kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla liikevoittomarginaalin ollessa 18,7 prosenttia. Toisella vuosineljänneksellä saavutetut kustannussäästöt ylittivät aiemmin annetun arvion ja olivat 8,4 miljoonaa euroa.

Selkeimmin koronan aiheuttama isku heijastui rekrytointiliiketoimintaan. Liikevaihdon lasku vaihteli toimintamaittain ollen 16–60 prosenttia. Lasku oli odotuksia loivempaa muun muassa Tšekeissä, jossa vakautta toi ennakoitua parempi myynnin kehitys pienille ja keskisuurille yrityksille. Rekrytointipalveluiden kysyntä on nyt osittain palautumassa, mutta näkymät ovat edelleen sumeat ja asiakaslaskutuksen selvä pudotus huhti–kesäkuussa vertailukauteen verrattuna tulee näkymään liikevaihdon kehityksessä negatiivisesti vuoden 2020 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Katsauskaudella korona vaikutti haitallisesti myös asumisen- ja autoilun markkinapaikkaliiketoimintaan, joskin nämä liiketoiminnot alkoivat toipua kvartaalin puolivälissä. Merkittävien 3,9 miljoonan euron kustannussäästöjen johdosta, erityisesti markkinointi- ja henkilöstökuluissa, segmentin kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla (liikevoittomarginaali 36,3 prosenttia).

Alma Talentin mainonnan myynti laski merkittävästi, mutta liiketoimintaa vakauttivat muut liiketoiminnat, kuten tietopalvelut, kirjojen julkaisutoiminta, digitaaliset toimitilapalvelut ja suoramarkkinointi. Koronakriisi lisäsi ennätyksellisesti laadukkaiden mediasisältöjen kysyntää ja digitaalinen sisältömyynti kasvoi 46 prosenttia. Alma Talent AB:n myynti kesäkuussa New Technology Media Groupille on jatkoa johdonmukaiselle prosessille luopua perinteisestä medialiiketoiminnasta Ruotsissa ja strategisen painopisteen siirtämiselle selkeämmin digitaaliseen liiketoimintaan ja palveluihin. 1,9 miljoonan euron kustannussäästöjen ansiosta segmentin suhteellinen kannattavuus oli vertailukauden tasolla (liikevoittomarginaali 12,4 prosenttia).

Alma Consumerissa erityisesti autokauppaan ja matkailuun liittyvä mainonta notkahti selvästi. Kesäkuussa kotimaan mainonta elpyi yleisesti hieman, mutta edelleen hyvin haasteellisessa markkinatilanteessa Alma Consumerin mainonta ei ole olennaisesti palautunut. Iltalehden irtonumeromyynnin lasku loiveni hieman monien myyntipisteiden avauduttua ja liikkumisrajoitteiden poistuessa. Digitaalisista palveluista lainanvertailupalvelu Etua.fi kehitys oli katsauskaudella hyvää. Iltalehden verkkopalvelun kävijämäärät kasvoivat hyvin huhti–kesäkuussa, joskin palautuen korkeimmasta kasvupiikistä kevään epidemiatilanteen rauhoituttua. Segmentin kustannussäästöt olivat noin 1,3 milj. euroa.

Poikkeustila jatkuu edelleen ja median sisältöjen ja palveluiden kysynnän arvioiminen on haastavaa. Turvataksemme pitkän aikavälin menestyksemme ja kannattavuutemme varaudumme eri skenaarioin tulevaan sekä suunnittelemme sopeutustoimenpiteitä kulloiseenkin tilanteeseen. Vahvan taloudellisen asemamme ansiosta meillä on erittäin hyvät valmiudet myös tarttua tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Kulunut kevät on vahvistanut käsitystämme siitä, että valitsemamme digistrategia ja laajentuminen mediasta digitaalisiin palveluihin on oikea tie myös tulevaisuudessa.
 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös webcastissa osoitteessa https://almamedia.videosync.fi/2020-q2-results. Kysymyksiä voi esittää telekonferenssin kautta soittamalla puhelinnumeroon +358 9 817 10310 PIN: 65308448#.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2020

- Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2020 torstaina 22.10.2020 noin klo 8.00.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva digitaaliseen palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Alma Media toimii 10 Euroopan maassa. Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Alma Median vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi