• news.cision.com/
 • Alma Media/
 • Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2022: Vahva orgaaninen kasvu ja yritysostot kasvattivat liikevaihtoa ja -voittoa merkittävästi

Alma Median osavuosikatsaus tammi—maaliskuu 2022: Vahva orgaaninen kasvu ja yritysostot kasvattivat liikevaihtoa ja -voittoa merkittävästi

Report this content

Alma Media Oyj                Osavuosikatsaus             22.4.2022 klo 8.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—MAALISKUU 2022: VAHVA ORGAANINEN KASVU JA YRITYSOSTOT KASVATTIVAT LIIKEVAIHTOA JA -VOITTOA MERKITTÄVÄSTI

Taloudellinen kehitys tammi—maaliskuussa 2022:

 • Liikevaihto 76,2 (58,1) milj. euroa, kasvua 31,3 %.
 • Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 79,9 % (74,1 %)
 • Oikaistu liikevoitto 19,6 (11,1) milj. euroa, kasvua 77,4 %.
 • Liikevoitto 19,8 (10,8) milj. euroa, kasvua 83,2 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,19 (0,09) euroa. ​
 • Alma Career: Ennätyksellinen vuosineljännes kaikilla liiketoiminta-alueilla ja toimintamaissa Ukrainan kriisistä huolimatta.
 • Alma Consumer: Liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvattivat yritysostot sekä liikevaihdon vahva 11 %:n orgaaninen kasvu, erityisesti digitaalisessa mediassa.
 • Alma Talent: Liikevaihto kasvoi sekä media- että palveluliiketoiminnassa digitaalisten tuotteiden kysynnän siivittämänä.
 • Omavaraisuusaste 33,0 % ja gearing 102,4 %. 

Avainluvut

2022 2021 Muutos 2021
milj. euroa 1—3 1—3 % 1—12
Liikevaihto 76,2 58,1 31,3 275,4
Markkinapaikat 35,0 21,9 59,6 116,4
Media 26,2 22,8 14,9 101,9
- josta digitaalista 60,1 % 54,8 % 56,9 %
Palveluliikevaihto 15,0 13,3 12,6 57,1
- josta digitaalista 67,3 % 64,7 % 65,7 %
Digiliiketoiminnan liikevaihto 60,9 43,1 41,4 212,1
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 79,9 % 74,1 % 77,0 %
Oikaistut kokonaiskulut 56,7 47,9 18,3 215,6
Oikaistu käyttökate 24,0 14,6 64,5 77,8
Käyttökate  24,1 14,3 68,7 73,5
Oikaistu liikevoitto 19,6 11,1 77,4 61,1
% liikevaihdosta 25,8 19,1 22,2
Liikevoitto/-tappio 19,8 10,8 83,2 56,8
% liikevaihdosta 26,0 18,6 20,6
Tilikauden tulos 16,0 8,1 97,1 44,3

Toimintaympäristö vuonna 2022 ja Ukrainan kriisin vaikutukset

Vuoden alussa talouden kasvunäkymät näyttivät Euroopassa vahvoilta, mutta Ukrainan kriisi muutti näkymiä negatiivisemmiksi helmikuun lopussa. Euroopan talous tulee kärsimään Venäjä-pakotteista ja niihin liittyvistä vastapakotteista. Sodan aiheuttama tarjontashokki on kiihdyttänyt entisestään inflaatiota. Euroopassa myös markkinakorot ovat kohonneet.


Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan edelleen kasvavan tänä vuonna, mutta ripeän kasvun vaiheen odotetaan taittuneen. Sodan lisäksi maailmanlaajuinen covid-19-pandemia ja sen virusmuunnokset vaikuttavat yhä talouden yleiskuvaan ja lisäävät edelleen epävarmuutta vuoden 2022 taloudelliselle kehitykselle.

Talouden yleiskuva näyttää toimintamaissamme sodan aiheuttamasta epävarmuudesta, inflaation ja tuotantokustannusten kiihtymisestä, stagflaatiouhasta, työvoimapulasta ja koronapandemiasta huolimatta edelleen kohtuulliselta.

 

Digitaalisen mainonnan, median ja palveluiden kysynnän odotetaan edelleen kasvavan. Palveluiden ja niiden muodostamien ekosysteemien digitalisoitumisen odotetaan kiihtyvän ja kaupankäynnin jatkavan siirtymistään digitaalisille markkinapaikoille. Sähköisen kaupankäynnin, myös suurempien hyödykkeiden osalta, uskotaan kiihtyvän. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy entisestään, mikä vaatii kasvavia panostuksia teknologiaan.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla

Kantar TNS:n mukaan tammi-helmikuussa 2022 mainonnan määrä kasvoi 8,5 % vuoden 2021 tammi-helmikuuhun verrattuna. Sanomalehdissä mainosmyynti nousi 2,2 % aikakausilehtien kuitenkin laskiessa 14,3 %. Muissa mediaryhmissä mainonnan määrä lisääntyi. Avoimien työpaikkojen ilmoittelu kasvoi tammi-helmikuussa 17,9 % vuoden takaiseen nähden. Merkkimainonta kasvoi 4,8 %, vähittäiskaupan mainonta 13,0 % ja luokiteltu ilmoittelu 19,8 % vuoden 2021 tammi-helmikuuhun verrattuna.

Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 7 % (-15 %) vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Euroopan Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä helmikuussa 2022 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Sen mukaan Suomen BKT:n kasvuvauhti (vuonna 2021 3,5 %) hidastuisi tänä vuonna 3,0 %:iin, Tšekissä BKT kasvaisi 4,4 % ja Slovakian BKT:n kasvuksi Euroopan komissio ennusti 5,0 %. Näihin BKT-ennusteisiin kohdistuu kuitenkin merkittävää epävarmuutta ja on todennäköistä, että niitä lasketaan kuluvan vuoden aikana selvästi.

Valtiovarainministeriö ennusti 13.4.2022 Suomen työttömyysasteeksi 7,2 % tälle vuodelle. Tšekin työ- ja sosiaaliministeriö arvioi maan työttömyysasteeksi maaliskuussa 2022 3,4 % ja Slovakian työministeriö arvioi maan työttömyysasteeksi helmikuussa 2022 6,9 %.

Näkymät vuodelle 2022

Alma Media arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuoden 2021 tasosta. Vuoden 2021 liikevaihto oli 275,4 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 61,1 milj. euroa.

Toimitusjohtajan katsaus: Kovaa kasvua poikkeuksellisessa toimintaympäristössä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan puhalsi kylmän viiman Eurooppaan. Toistaiseksi Alma Median kohtaamat sodan talousvaikutukset ovat kuitenkin olleet lieviä ja yhtiön liiketoiminnat kehittyivät vahvasti vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 31,1 %:a 76,2 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi ennätykselliset 77,4 %:a 19,6 milj. euroon.

Alma Career -segmentin vuosineljännes oli erinomainen. Rekrytointipalveluiden vahvana jatkunut kysyntä nosti liikevaihtoa 65,0 %:a 26,7 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 140,5 %:a 12,3 milj. euroon, 46,0 %:iin liikevaihdosta. Rekrytointipalveluiden kysyntä vahvistui kaikissa toimintamaissamme ja rekrytoinnin lisäarvopalveluiden, kuten järjestelmäratkaisujen ja työnantajamielikuvamainonnan myynnin, hyvä kehitys jatkui. Vaikka koronatartuntamäärät olivat omikron-virusvariantin myötä edelleen korkeita, viranomaisrajoituksia purettiin vauhdilla kaikissa toimintamaissamme. Vireän rekrytointimarkkinan taustalla arvioidaan olevan työvoiman kysynnän voimakas elpyminen koronakriisistä, sen vanavedessä kasvanut rekrytointimainonnan tarve ja kiihtyvä kilpailu työvoimasta. Koska asiakaslaskutus ylsi edelleen vahvalle tasolle, odotamme kasvun jatkuvan myös toisella vuosineljänneksellä. Ukrainan kriisin mahdollisia negatiivisia vaikutuksia segmentin liiketoimintaan odotamme aikaisintaan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. 

Alma Consumer -segmentin kaikki liiketoiminnat kasvoivat vahvasti. Liikevaihto nousi 41,5 %:a 24,8 milj. euroon. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 11,1 %. Oikaistu liikevoitto parani 47,4 %:a 5,0 milj. euroon, 20,4 %:iin liikevaihdosta. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 82,9 %:iin. Median ja mediallisten palveluiden liikevaihto kasvoi 22,1 %. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti uutismedioiden käyttöä, mikä näkyi positiivisesti myös Iltalehdessä. Maksullisen Iltalehti Plus -palvelun kysyntä kehittyi suotuisasti koko vuosineljänneksen ajan. Näemme nyt myös Nettixin integroinnin ja kotimaisten markkinapaikkojen ja median synergioiden hyödyt yhä selvemmin. Toisella vuosineljänneksellä Ukrainan sodan myötä kasvanut kuluttajien epävarmuus saattaa heijastua erityisesti asumisen ja autoilun markkinapaikkoihin ja -mainontaan.

Alma Talent -segmentin liikevaihto kasvoi 3 %:ia 25,2 milj. euroon. Segmentin vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustessa 56,4 %:iin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto kasvoi 5,2 %:a 5,5 milj. euroon, 21,7 %:iin liikevaihdosta. Alma Talent Median liikevaihto kasvoi 4,8 %:ia 13,4 milj. euroon ja Alma Talent Palveluiden 3,6 %:a 8,7 milj. euroon.

Talent Median sisältöliikevaihto kasvoi 1,1 %:ia ja digitaalisten sisältötuottojen kasvu ylitti painetun median liikevaihdon laskun. Ukrainan sota hillitsi asunto- ja kiinteistökaupan kasvua sekä uusia pörssilistautumisia. Toisaalta sota lisäsi verkkotrafiikkia segmentin medioille. Digitaalinen asuntokauppa kasvatti edelleen suosiotaan ja Talentin positiivisen kehityksen taustalla olivat myös digitaaliset yritystiedon ja juridiikan palvelut. Maaliskuun lopussa järjestetty Suomen johtava HR-alan tapahtuma HRx onnistui erinomaisesti kooten alan ammattilaiset verkostoitumaan, keskustelemaan ja inspiroitumaan edelläkävijöiden johdolla fyysisesti yhteen.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahoitusasemamme vahvistui suunnitellusti erinomaisen tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli vuosineljänneksen lopulla 102,3 %, kun se vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen lopulla oli vielä 160,0 % merkittävien rahoitusasemaamme vaikuttaneiden yritysjärjestelyiden jälkeen. Omavaraisuusasteemme (equity ratio) nousi vastaavasti samassa ajassa 29,4 %:sta 33,0 %:iin.

Sota Ukrainassa on iskemässä talouskasvuun myös Alma Median toimintamaissa. Vaikka yhtiöllämme ei ole liiketoimintaa tai omistuksia Ukrainassa tai Venäjällä, sodan välilliset talousvaikutukset ulottuvat myös meihin. Taloustilanteen tarkkaan arviointiin liittyy luonnollisesti epävarmuutta, mutta on todennäköistä, että sota tulee heikentämään talouskasvua ja toisaalta kiihdyttämään inflaatiota Alma Median toimintamaissa loppuvuoden aikana. Henkisesti Ukrainan tragedia on iskenyt meihin kovaa. Olemme tukeneet pakolaisia avustusjärjestöjen kautta, antaneet järjestöille ilmaista ilmoitustilaa sekä tukeneet ukrainalaisten työnhakua kehittämällä Alma Career -maiden yhteisen Workania-sovelluksen, jotta ukrainalaiset pakolaiset löytäisivät nopeammin töitä. Palvelussa on nyt 7000 ukrainalaisille tarjottavaa työpaikkaa.

Ukrainan kriisi ja edelleen vaihteleva epidemiatilanne alleviivaavat sitä, että yhtiöllä pitää olla ketteryyttä, strategista joustavuutta ja resilienssiä. Pystyäksemme toimimaan menestyksellisesti nopeasti muuttuneissa olosuhteissa ja epävarmuuden vallitessa, strategiamme pitää olla kirkas, hyvin kommunikoitu ja toteuttamiskelpoinen. Meidän pitää niin ikään kyetä osoittamaan vahvaa toiminta- ja muuntautumiskykyä, joustavuutta ja halukkuutta ponnistella yhteisen tavoitteen eteen. Kuten korona jo osoitti, almalaiset pystyvät ottamaan vaikean tilanteen nopeasti haltuun ja tekemään heikossakin suhdanteessa erinomaista liiketoimintaa. Geopoliittisesta synkkyydestä huolimatta katsomme optimistisina kriisien jälkeiseen aikaan.


Kai Telanne

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus ja webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/results-q1-2022/register.  Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2022

 • Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022 keskiviikkona 20.7.2022 noin klo 8.00
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022 torstaina 20.10.2022 noin klo 8.00

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvä yhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut ammattilaisille ja yrityksille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista, toimitilojen markkinapaikasta ja suoramarkkinointipalveluista.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 275,4 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.