• news.cision.com/
 • Alma Media/
 • Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2021: Vahvaa kasvua kaikissa segmenteissä − kannattavuus ennätystasolla

Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2021: Vahvaa kasvua kaikissa segmenteissä − kannattavuus ennätystasolla

Report this content

Alma Media Oyj         Osavuosikatsaus                        21.10.2021 klo 8.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—SYYSKUU 2021: VAHVAA KASVUA KAIKISSA SEGMENTEISSÄ − KANNATTAVUUS ENNÄTYSTASOLLA

Taloudellinen kehitys heinä—syyskuussa 2021:

 • Liikevaihto 67,8 (53,8) milj. euroa, kasvua 25,9 %.
 • Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 79,0 % (71,4 %)
 • Oikaistu liikevoitto 17,8 (13,2) milj. euroa, kasvua 35,2 %.
 • Liikevoitto 17,4 (13,2) milj. euroa, kasvua 32,3 %.
 • Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,18
  (0,12) euroa.
 • Alma Career: Rekrytointipalveluiden poikkeuksellisen vahva kysyntä nosti liikevaihdon ja kannattavuuden ennätystasolle.
 • Alma Talent: Sekä median että palveluiden liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat. Palveluiden liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että yritysostoin.
 • Alma Consumer: Vahva digitaalisen median ja markkinapaikkojen kasvu jatkui. Liikevaihtoa ja liikevoittoa nostivat lisäksi yritysostot.
 • Edelliseen vuosineljännekseen nähden taseasema vahvistui: omavaraisuusaste 33,3 % ja gearing 132,0 %. 

Taloudellinen kehitys tammi—syyskuussa 2021:

 • Liikevaihto 197,4 (168,3) milj. euroa, kasvua 17,3 %.
 • Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 77,0 % (68,6 %)
 • Oikaistu liikevoitto 45,5 (34,2) milj. euroa, kasvua 33,1 %.
 • Liikevoitto 41,2 (32,3) milj. euroa, kasvua 27,5 %.
 • Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,39
  (0,26) euroa.

Avainluvut

milj. euroa 2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 2020
7—9 7—9 % 1—9 1—9 % 1—12
Liikevaihto 67,8 53,8 25,9 197,4 168,3 17,3 230,2
Markkinapaikat 31,2 22,0 42,0 83,9 65,3 28,5 86,7
Media 22,9 20,7 10,7 72,5 68,2 6,4 94,9
Sisältö, media 11,7 11,5 2,2 35,6 38,0 -6,4 50,4
- josta digitaalista 34,9 % 28,3 % 32,9 % 24,3 % 25,4 %
Mainonta, media 11,2 9,2 21,3 36,9 30,2 22,5 44,5
- josta digitaalista 79,8 % 75,1 % 77,9 % 74,1 % 74,5 %
Palveluliikevaihto 13,6 11,2 22,2 41,0 34,8 17,7 48,6
- josta digitaalista 67,3 % 56,3 % 67,1 % 54,6 % 53,8 %
Oikaistut kokonaiskulut 50,0 40,9 22,3 153,0 134,6 13,6 186,0
Oikaistu käyttökate 22,2 17,0 30,5 57,6 46,2 24,8 60,8
Käyttökate  21,8 17,0 28,3 53,3 44,3 20,4 58,9
Oikaistu liikevoitto 17,8 13,2 35,2 45,5 34,2 33,1 45,4
% liikevaihdosta 26,3 24,5 23,1 20,3 19,7
Liikevoitto/-tappio 17,4 13,2 32,3 41,2 32,3 27,5 43,1
% liikevaihdosta 25,7 24,4 20,9 19,2 18,7
Tilikauden tulos 14,6 11,5 27,6 32,4 25,8 25,5 33,3
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,18 0,12 51,3 0,39 0,26 50,3 0,33
Digiliiketoiminnan liikevaihto 53,5 38,4 39,2 152,1 115,5 31,7 158,4
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 79,0 71,4 77,0 68,6 68,8

Toimintaympäristö vuonna 2021

Koronaepidemia jatkuu edelleen, mutta korkea rokotekattavuus vähentää epävarmuutta vuoden 2021 taloudellisessa kehityksessä. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan elpyvän vuoteen 2020 verrattuna.

Uuden teknologian käyttöönotto nopeutui koronavirusepidemian synnyttämän poikkeustilan aikana ja kasvatti digitaalisen median ja digitaalisten palveluiden kysyntää. Palveluiden ja niiden muodostamien ekosysteemien digitalisoitumisen odotetaan edelleen kiihtyvän lähivuosina ja kaupankäynnin jatkavan siirtymistään digitaalisille markkinapaikoille. Tämän johdosta myös median rakennemuutoksen odotetaan jatkuvan ja entisestään voimistuvan. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiaan.

Näkymät vuodelle 2021 (muuttumaton, päivitetty 9.7.2021)

Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2020 tasosta. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 45,4 milj. euroa.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla

Suomen mediamainonnan kehitys jatkoi kasvu-uralla heinä–elokuussa. Kantar TNS:n mukaan mainonnan kokonaismäärä Suomessa kasvoi 12,2 % (-17,1 %) 104,7 miljoonaan euroon. Heinä–elokuussa verkkomediamainonta kasvoi 16,3 % (-5,8 %) ja mainonta painetuissa sanomalehdissä 2,5 % (-25,1 %) vuodessa. Mainonta printtiaikakauslehdissä sen sijaan väheni 2,8 % (-26,8 %). Avoimien työpaikkojen ilmoittelu kasvoi 38,8 % (-35,6 %). Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 10,5 % (-16,4 %) vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Euroopan Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä heinäkuussa 2021. Sen mukaan Suomen BKT kasvaa tänä vuonna 2,7 % ja 2,9 % ensi vuonna. Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa Suomen työttömyysasteeksi 7,8 % tälle ja 6,8 % ensi vuodelle. Tšekissä Euroopan komissio ennustaa BKT:n kasvavan 3,9 % tänä ja 4,5 % ensi vuonna. Tšekin keskuspankki arvioi työttömyysasteeksi 3,5 prosenttia tälle ja 3,5 prosenttia ensi vuodelle. Slovakian BKT:n kasvuksi Euroopan komissio ennustaa 4,9 % vuonna 2021 ja 5,3 % vuonna 2022. Slovakian keskuspankin arvion mukaan työttömyysaste olisi 7,0 prosenttia tänä ja 6,5 ensi vuonna.

Toimitusjohtajan katsaus: Kasvua laajalla rintamalla

Talouden elpymisen jatkuessa Alma Median liiketoiminnat kehittyivät erinomaisesti vuoden kolmannella vuosineljänneksellä orgaanisen kasvun ollessa 14,4 %. Myös yritysostot kasvattivat Alma Median liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa heinä—syyskuussa. Oikaistu liikevoittomarginaali oli ennätystasolla (26,3 %). Liikevaihdon kasvu oli monipuolista ja tuli laajasti eri liiketoiminta-alueilta.

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä rekrytointipalveluiden poikkeuksellisen vahva kysyntä nosti liikevaihdon ja kannattavuuden ennätystasolle Alma Career -segmentissä, jonka liikevaihto kasvoi 41,2 % 21,9 (15,5) miljoonaan euroon. Koronatartuntamäärien laskiessa ja viranomaisrajoitusten purkamisen myötä liiketoiminnan palautuminen jatkui vilkkaana kaikissa toimintamaissamme ja asiakaslaskutus ylsi ennätystasolle. Vilkkaan rekrytointimarkkinan taustalla arvioidaan olevan paitsi patoutuneen kysynnän realisoitumista, myös kiihtyvää kilpailua työvoimasta osassa toimintamaitamme. Rekrytointi-ilmoittelun lisäksi liikevaihdon kehitys oli vahvaa myös digitaalisessa koulutuspalvelu Seduossa sekä muissa rekrytoinnin lisäarvopalveluissa. Odotamme tulevalla vuosineljänneksellä kasvun jatkuvan vahvana.

Alma Talent -segmentissä sekä media- että palveluliiketoiminnat kehittyivät strategian mukaisesti. Digitaalisen liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 14 % ja sen osuus segmentin liikevaihdosta nousi 57,2 prosenttiin (50,5 %). Kolmannella vuosineljänneksellä median sekä mainonta että sisältöliiketoiminta kasvoivat hyvin. Digitaalinen mainonta kasvoi 30 % ja digitaaliset tilaukset jatkoivat vahvaa kasvua. Segmentin hyvän kehityksen taustalla olivat myös yritysostot sekä palveluliiketoiminnan orgaaninen kasvu markkinapaikkaliiketoiminnoissa ja digitaalisissa yritystiedon ja juridiikan palveluissa. Alma Talentin yrityksille tarjottavien tieto- ja datapalveluiden kehittäminen luo skaalaetuja ja näkyy operatiivisen tehokkuuden parantumisena. Koulutusten kysyntä kärsi osin koronarajoituksista edelleen kolmannella vuosineljänneksellä, mutta kysynnän odotetaan elpyvän etätyösuosituksen ja kokoontumisrajoitusten poistuessa.

Alma Consumer -segmentin kaikki liiketoiminta-alueet kasvoivat vahvasti. Segmentin liikevaihto kasvoi 39,3 % ja tulos parani merkittävästi sekä orgaanisesti että yritysostojen vaikutuksesta heinä—syyskuussa. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 81,2 prosenttiin (74,9 %). Asumisen, autoilun ja liikkumisen markkinapaikkojen kysyntä oli vahvaa. Medialiiketoiminnassa erityisesti digitaalinen mainonta kasvoi voimakkaasti Iltalehden yltäessä jälleen ennätykselliseen mainosmyyntiin. Syyskuussa julkistetun kansallisen FIAM-mittauksen mukaan Iltalehti on kasvanut yleisömäärältään Suomen suurimmaksi digitaaliseksi uutispalveluksi, tavoittaen 2,77 miljoonaa suomalaista (viikko 34). Lisäksi panostukset alueelliseen mainosmyyntiin vahvistivat Alma Consumerin markkina-asemaa pk-asiakassegmentissä. Vertailuajankohdan vahvan mainonnan kysynnän vuoksi ennakoimme maltillisempaa liikevaihdon kasvua seuraavalla vuosineljänneksellä.

Nettixin integrointi osaksi Alma Mediaa ja Alma Consumer -liiketoimintasegmenttiä on edennyt suunnitelman mukaisesti ja integraation ensimmäinen vaihe, jossa liiketoiminta ja tukipalvelut ovat liitetty osaksi Alma Median prosesseja, on toteutettu. Integraatioprosessin seuraavia keskeisiä painopistealueita ovat tuote- ja palvelusynergian vahvistaminen, yhteisten toimintamallien hiominen sekä yhteisen yrityskulttuurin rakentaminen ja kehittäminen.

Olemme tehneet kuluvana vuonna merkittävän määrän yritysjärjestelyitä, mikä on luonnollisesti vaikuttanut rahoitusasemaamme ja nostanut velkaisuusastettamme. Kolmannen vuosineljänneksen aikana rahoitusasema vahvistui suunnitellusti ja vakavaraisuutemme parani hyvän tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli kolmannen vuosineljänneksen lopulla 132,0 %, kun se toisen vuosineljänneksen lopulla oli 160,0 %. Omavaraisuusasteemme (equity ratio) vastaavasti nousi samassa ajassa 33,3 prosenttiin 29,4 prosentista. Alma Media tulee muuntamaan nykyisen väliaikaisen bridge-rahoitusjärjestelyn pitkäaikaiseksi rahoitukseksi vuoden 2021 aikana.

Katsomme jo koronaepidemian jälkeiseen aikaan ja jatkamme työskentelyä monipaikkaisen työn -mallilla. Korona-aika on osoittanut almalaisten olevan muuntautumiskykyisiä, joustavia ja halukkaita ponnistelemaan yhteisen tavoitteen eteen. Näitä oppeja viemme myös tulevaan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestettävä englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi pidetään torstaina 21.10. klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Tilaisuuden suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/q3-2021-results. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä myös soittamalla vähintään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua puhelinnumeroon +358 9 817 103 10, 72970642#. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä myös kirjallisesti.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla noin klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla saman päivän aikana samasta osoitteesta.

Alma Median taloudellinen raportointi vuonna 2022

Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2022 seuraavasti: 

– Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2021 keskiviikkona 16.2.2022 noin klo 8.00 

– Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022 perjantaina 22.4.2022 noin klo 8.00 

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022 keskiviikkona 20.7.2022 noin klo 8.00 

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022 torstaina 20.10.2022 noin klo 8.00

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2021 julkaistaan tiistaina 8.3.2022. 

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 29.3.2022.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvä yhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme  ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com,  Nettiauto sekä Nettimoto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut ammattilaisille ja yrityksille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista, toimitilojen markkinapaikasta ja suoramarkkinointipalveluista.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia