• news.cision.com/
  • Alma Media/
  • Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2022: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä

Alma Median osavuosikatsaus tammi—syyskuu 2022: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä

Report this content

Alma Media Oyj                  Osavuosikatsaus               20.10.2022 klo 8.00

ALMA MEDIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI—SYYSKUU 2022: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Taloudellinen kehitys heinä—syyskuussa 2022:

• Liikevaihto 74,5 (67,8) milj. euroa, kasvua 10,0 %.

• Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 82,3 % (79,0 %).

• Oikaistu liikevoitto 19,3 (17,8) milj. euroa, kasvua 8,1 %.

• Liikevoitto 19,3 (17,4) milj. euroa, kasvua 10,8 %.

• Alma Career: Kaikissa toimintamaissa työvoiman kysyntä säilyi vahvana ja liikevaihto kasvoi selvästi. Merkittävät markkinointipanostukset kasvattivat kustannuksia.

• Alma Consumer: Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ennätystulos. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintayksiköissä. Kustannusten kasvu perustui suunniteltuihin ICT- ja markkinointipanostuksiin.

• Alma Talent: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5,0 %. Liikevoittoa heikensivät kohonneet paino- ja jakelukustannukset sekä lisäpanostukset tuotekehitykseen ja myyntiin.

• Omavaraisuusaste 41,6 % ja velkaantumisaste (gearing) 80,8 %.

• Osakekohtainen tulos 0,20 (0,18) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi—syyskuussa 2022:

• Liikevaihto 230,1 (197,4) milj. euroa, kasvua 16,5 %.

• Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 81,1 % (77,0 %).

• Oikaistu liikevoitto 58,2 (45,5) milj. euroa, kasvua 27,7 %.

• Liikevoitto 65,0 (41,2) milj. euroa, kasvua 57,6 %.

• Osakekohtainen tulos 0,68 (0,39) euroa.

Avainluvut

milj. euroa 2022
7—9
2021
7—9
Muutos
%
2022
1—9
2021
1—9
Muutos
%
2021
1—12
Liikevaihto 74,5 67,8 10,0 230,1 197,4 16,5 275,4
Markkinapaikat 36,3 31,2 16,1 108,8 83,9 29,6 116,4
Media 24,8 22,9 8,3 79,2 72,5 9,2 101,9
- josta digitaalista 60,2 %                       56,8 % 60,4 % 55,8 % 56,9 %
Palveluliikevaihto 13,5 13,6 -1,2 42,0 41,0 2,5 57,1
- josta digitaalista 75,3 %                       67,3 % 72,4 % 67,1 % 65,7 %
Digiliiketoiminnan liikevaihto 61,3 53,5 14,6 186,6 152,1 22,7 212,1
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 82,3 %                         79,0 81,1 % 77,0 77,0
Oikaistut kokonaiskulut 55,3 50,0 10,6 172,2 153,0 12,5 215,6
Oikaistu käyttökate 23,6 22,2 6,4 71,1 57,6 23,4 77,8
Käyttökate 23,6 21,8 8,6 77,9 53,3 46,2 73,5
Oikaistu liikevoitto 19,3 17,8 8,1 58,2 45,5 27,7 61,1
% liikevaihdosta 25,9 %                          26,3 25,3 % 23,1 22,2
Liikevoitto/-tappio 19,3 17,4 10,8 65,0 41,2 57,6 56,8
% liikevaihdosta 25,9 % 25,7 28,3 % 20,9 20,6
Tilikauden tulos ennen veroja 20,2 17,4 16,1 67,8 40,4 68,1 56,3
Tilikauden tulos 16,2 14,6 11,0 55,7 32,4 71,7 44,3

Toimintaympäristö vuonna 2022

Venäjän hyökkäyssodan talousvaikutukset sekä hiipuva talouskasvu näkyivät toimintaympäristössä kolmannella vuosineljänneksellä. Euroopan talous kärsi muun muassa kauppapakotteista, toimitusketjujen häiriöistä ja raaka-ainesaatavuuden ongelmista. Energian, raaka-aineiden sekä ruoan hintojen nopea nousu jatkui, samalla kun markkinakorot kohosivat voimakkaasti. Näiden yhteisvaikutuksena kuluttajien luottamus, kotitalouksien ostovoima, kulutus ja talouskasvu ovat kärsineet. Samaan aikaan pandemiaan liittyviä rajoituksia on Euroopassa kuitenkin lievennetty, mikä toisaalta piristää tuntuvasti toimintaa palvelualoilla. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan edelleen kasvavan tänä vuonna, mutta kasvu on selvästi hidastunut.

Euroopan keskuspankki EKP arvioi syyskuussa talouskasvun olevan tänä vuonna euroalueella keskimäärin 3,1 %, mutta hidastuvan alle prosenttiin (0,9 %) ensi vuonna. Inflaatio on edelleen poikkeuksellisen nopeaa. EKP ennustaa koko vuoden inflaatioksi 8,1 %, mutta hidastuvan ensi vuonna 5,5 prosenttiin. Vaikka vuoden 2022 talouskehityksessä on epävarmuutta, talouden yleiskuva näyttää toimintamaissamme kaikesta huolimatta edelleen kohtuulliselta.

Näkymät vuodelle 2022 (muuttumaton, päivitetty 8.7.2022)

Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi vuoden 2021 tasosta. Vuoden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 275,4 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 61,1 milj. euroa.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla

Kantar TNS:n mukaan elokuussa mainonnan määrä kasvoi 2,8 % vuoden 2021 elokuuhun verrattuna ja tammi-elokuussa 3,4 % viime vuoteen verrattuna. Elokuussa mainosmyynti laski painetuissa sanomalehdissä 7,1 % ja aikakausilehdissä 10,5 %, mutta lisääntyi verkkomediassa 7,1 %. Toimialoista mediamainontaansa lisäsivät elokuussa eniten finanssialan, matkailun ja liikenteen, pukeutumisen sekä kosmetiikan mainostajat. Merkkimainonta kasvoi 2,0 %, vähittäiskaupan mainonta 5,8 % ja luokiteltu ilmoittelu 1,4 % vuoden takaiseen nähden. Avoimien työpaikkojen ilmoittelu laski 12,5 %.

Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 4,3 % (-10,5 %) vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan syyskuussa rekisteröitiin 6 798 uutta henkilöautoa (4,0 %). Tammi-syyskuussa uusia henkilöautoja ensirekisteröitiin yhteensä 62 919 (-20 %). Uusien autojen tuotantoa jarruttivat komponenttipula ja pandemiasta johtuvat tuotantokatkokset. Tuotantoviiveiden paisuttama tilauskanta purkautuu pääosin vasta ensi vuoden puolella, Autoalan Tiedotuskeskus arvioi. Käytettyjen henkilöautojen myynti väheni syyskuussa noin 13 prosenttia. Käytettyjen henkilöautojen kauppa on tammi-syyskuussa vähentynyt 11,7 prosenttia vuodessa.

Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan sekä vanhojen että uusien asuntojen kauppa on hidastunut. Vanhojen asuntojen kaupassa on palattu normaaliin vauhtiin parin kiihkeän vuoden jälkeen. Vanhoja asuntoja myytiin syyskuussa 5 365 kappaletta ja kolmannella vuosineljänneksellä 15 789. Tammi-syyskuussa myytiin yhteensä 49 112 vanhaa asuntoa, mikä on 12 % vähemmän kuin vertailuajankohtana, mutta 1,8 % yli viiden edeltävän vuoden keskiarvon. Kolmannella vuosineljänneksellä myytiin 1 283 uutta asuntoa, eli 48,6 % vähemmän kuin vertailuajankohtana.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Euroopan Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä 14.7.2022. Sen mukaan Suomen BKT:n kasvuvauhti (vuonna 2021 3,5 %) hidastuisi tänä vuonna 1,8 %:iin, Tšekissä BKT kasvaisi 2,3 % ja Slovakian BKT:n kasvuksi Euroopan komissio ennusti 1,9 %. Eurostatin mukaan Tšekin työttömyysaste oli elokuussa 2,4 %, Suomen 7,3 % ja Slovakian 6,0 %.

Toimitusjohtajan katsaus: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat turbulentissa toimintaympäristössä

Alma Median liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista häiriöistä huolimatta vahvasti. Liikevaihto kasvoi 10,0 %:a 74,5 milj. euroon ja oikaistu liikevoitto 8,1 %:a 19,3 milj. euroon. Heinäkuussa antamamme ohjeistuksen mukaan arvioimme vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvavan selvästi viime vuodesta.

Alma Career -segmentin vuosineljännes oli jälleen vahva. Rekrytointipalveluiden vilkkaana jatkunut kysyntä nosti liikevaihtoa 24,4 %:a 27,3 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 11,3 %:a 10,0 milj. euroon, 36,9 %:iin liikevaihdosta.

Rekrytointipalveluiden kysyntä jatkui vahvana kaikissa toimintamaissamme. Edelleen vireänä pysyneen rekrytointimarkkinan taustalla on voimakas kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta. Matala työttömyysaste keskeisissä toimintamaissamme vahvistaa myös kysyntää lisäarvopalveluillemme.

Sisäistä yhteistyötä syventävä Career United -hanke eteni suunnitellusti, mikä auttaa myös hillitsemään kulukasvua jatkossa. Kolmannen vuosineljänneksen kulujen kasvun (+33,4 %) taustalla ovat suunnitellut markkinointipanostukset sekä alkuvuonna 2022 toteutetut lisäykset ICT- ja myyntihenkilöstöön.

Asiakaslaskutus on pysynyt vahvalla tasolla, ja odotamme liikevaihdon kasvun jatkuvan myös loppuvuoden aikana, vaikka erityisesti Baltian maissa näkyi syyskuussa merkkejä asiakaslaskutuksen hidastumisesta.

Alma Consumer -segmentissä kaikki liiketoimintayksiköt kehittyivät myönteisesti. Liikevaihto nousi 7,9 %:a 25,4 milj. euroon liikevaihdon orgaanisen kasvun ollessa 8,9 %. Oikaistu liikevoitto oli 6,8 milj. euroa, 26,9 % liikevaihdosta. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta nousi 82,6 %:iin ja digimainonta jatkoi edelleen hyvää kehitystään. Median ja mediallisten palveluiden liikevaihto kasvoi 10,4 %. Suunnitellut panostuksemme erityisesti markkinoinnissa ja palveluiden kehityksessä markkinapaikka- ja vertailupalveluissa jatkuivat.

Geopoliittiset jännitteet ja sotauutiset ovat nostaneet kansalaisten uutiskysyntää ja medioiden käyttöä. Myös maksullisen Iltalehti Plus -palvelun kysyntä kehittyi edelleen suotuisasti. Nettix -liiketoiminnan, kotimaisten muiden markkinapaikkojen ja median synergiahyödyt toteutuivat suunnitellusti.

Asumisen liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 17,2 %.

Autoilun toimialan globaalit ongelmat tuotantoketju- ja komponenttipulasta johtuvine haasteineen jarruttivat segmentin liiketoiminnan kasvua. Kuluttajien lisääntynyt epävarmuus on heijastunut toistaiseksi asumisen ja autoilun markkinapaikkoihin ja -mainontaan selvästi odotettua vähemmän.

Alma Talent -segmentin vertailukelpoinen liikevaihto ilman keväällä myytyä Baltian telemarkkinointiliiketoimintaa kasvoi 5,0 prosenttia, vaikka markkinatilanne oli talousmedialle vaikea; pörssikurssit laskivat ja uudet listautumiset olivat jäissä. Segmentin vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustessa 61,2 %:iin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto laski 4,9 %:a 4,8 milj. euroon, 21,7 %:iin liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät kasvaneet paino- ja jakelukulut sekä panostukset tuotekehitykseen ja myyntiin.

Alma Talent Median liikevaihto kasvoi 3,2 % ja Alma Talent Palveluiden 4,7 %. Median sisältöliikevaihto kasvoi 4,7 %:ia ja digitaaliset sisältötuotot 9,1 %. Strategisesti tärkeä onnistuminen oli Alma Talent Palveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden kasvu (15,0 %) muun muassa yritystiedon, juridiikan palveluiden ja markkinapaikkojen liikevaihdon kasvaessa.

Rahoitusasemamme on vahvistunut suunnitellusti erinomaisen tuloskehityksen ja vahvan kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli kolmannen vuosineljänneksen lopulla 80,8 % ja omavaraisuusasteemme 41,6 %.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on hidastanut talouskasvua Alma Median toimintamaissa: inflaatio on kiihtynyt, markkinakorot ovat nousseet, kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt selvästi ja geopoliittiset jännitteet ovat lisääntyneet. Näistä huolimatta Alma Median taloudellinen kehitys on ollut vahvaa. Onnistuminen kuluneella vuosineljänneksellä osoittaa, että almalainen suorituskyky on erinomainen.

Jatkamme huomisen kasvun rakentamista jatkuvalla toiminnan kehittämisellä ja uusia avauksia tekemällä.

Kai Telanne

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus ja webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/2022-q3-results.

Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2023

• Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2022 torstaina 16.2.2023 noin klo 8.00

• Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023 perjantaina 21.4.2023 noin klo 8.00

• Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2023 keskiviikkona 19.7.2023 noin klo 8.00

• Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2023 torstaina 19.10.2023 noin klo 8.00

• Tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2022 julkaistaan torstaina 16.2.2023 noin klo 8.00

• Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuullisuusraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2022 julkaistaan tiistaina 14.3.2023.

• Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 4.4.2023. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvä yhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 275,4 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 76,9 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.