• news.cision.com/
 • Alma Media/
 • Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2018: Kaikki liiketoimintasegmentit paransivat liikevoittoaan viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski myytyjen liiketoimintojen johdosta.

Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2018: Kaikki liiketoimintasegmentit paransivat liikevoittoaan viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski myytyjen liiketoimintojen johdosta.

Report this content

Alma Media Oyj               Tilinpäätöstiedote                 14.2.2019 klo 8.00 

ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI—JOULUKUU 2018:

Kaikki liiketoimintasegmentit paransivat liikevoittoaan viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski myytyjen liiketoimintojen johdosta. 

Taloudellinen kehitys loka—joulukuussa 2018:

 •  Liikevaihto 91,9 (97,1) milj. euroa, laskua 5,3 %.
 •  Oikaistu liikevoitto 17,1 (11,3) milj. euroa, 18,6 % (11,6 %) liikevaihdosta, kasvua 51,7 %.
 •  Liikevoitto 16,1 (5,8) milj. euroa eli 17,6 % (6,0 %) liikevaihdosta, kasvua 176,5 %.
 •  Osakekohtainen tulos 0,12 (0,04) euroa.
 •  Alma Markets: Erityisesti kotimaan liiketoiminnan kasvu sekä alhaisemmat markkinointikulut nostivat liikevoittoa.  
 •  Alma Talent: Divestoinnit ja rakennejärjestelyt johtivat kannattavuuden parantumiseen.
 •  Alma Consumer: Onnistuminen digimyynnissä sekä kustannussäästöt paransivat tuloskehitystä.

Taloudellinen kehitys tammi—joulukuussa 2018:

 •  Liikevaihto 354,6 (367,3) milj. euroa, laskua 3,5 %.
 •  Oikaistu liikevoitto 57,3 (51,1) milj. euroa, 16,2 % (13,9 %) liikevaihdosta, kasvua 12,2 %.
 •  Liikevoitto 61,0 (46,6) milj. euroa eli 17,2 % (12,7 %) liikevaihdosta, kasvua 31,0 %.
 •  Osakekohtainen tulos 0,51 (0,39) euroa.
 •  Hallituksen osinkoehdotus 0,35 (0,24) euroa/osake.
AVAINLUVUT 2018 2017 Muutos 2018 2017 Muutos
milj. euroa 10—12 10—12 % 1—12 1—12 %
Liikevaihto 91,9 97,1 -5,3 354,6 367,3 -3,5
Sisältöliikevaihto 29,5 32,4 -9,1 114,8 125,8 -8,8
Sisältöliikevaihto, painettu 25,1 28,2 -11,0 97,9 109,3 -10,5
Sisältöliikevaihto, digi 4,4 4,2 3,6 16,9 16,5 2,7
Mainosmyynnin liikevaihto 48,6 50,2 -3,2 183,9 185,8 -1,0
Mainosmyynti, painettu 13,1 16,5 -20,6 50,6 62,8 -19,4
Mainosmyynti, digi 34,7 32,9 5,5 131,0 120,5 8,6
Palveluliikevaihto 13,9 14,5 -4,3 55,9 55,7 0,4
Oikaistut kokonaiskulut 75,0 90,1 -16,7 297,9 320,8 -7,1
Oikaistu käyttökate 20,8 15,7 32,4 72,9 67,4 8,2
Käyttökate 19,8 14,3 39,0 76,6 66,9 14,5
Oikaistu liikevoitto 17,1 11,3 51,7 57,3 51,1 12,2
% liikevaihdosta 18,6 11,6 16,2 13,9
Liikevoitto/-tappio 16,1 5,8 176,5 61,0 46,6 31,0
% liikevaihdosta 17,6 6,0 17,2 12,7
Tilikauden tulos 11,5 4,4 160,9 47,9 36,7 30,6
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,12 0,04 190,4 0,51 0,39 29,5
Digiliiketoiminnan liikevaihto 44,5 42,1 5,8 170,3 156,6 8,7
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 48,4 43,3 48,0 42,6

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 152 709 980 (134 532 841) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osaketta kohden (2017: 0,24 euroa osakkeelta). Tilinpäätöshetken, 31.12.2018, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 28 751 404 (19 733 564) euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 

Toimintaympäristö vuodelle 2019 

Suomen ja Alma Medialle tärkeiden itäisten Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian talouksien odotetaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin odotetaan hidastuvan vuonna 2019.

Median rakennemuutos jatkuu; mainonta ja sisältömyynti verkossa kasvaa, ja painetun median kysyntä laskee. Painetun median kannattavuutta heikentää jakelukustannusten ja volyymisidonnaisten kustannusten nousu. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation hyödyntämisen merkitys lisääntyy vaatien lisääntyviä panostuksia teknologiainvestointeihin. Digitaalisessa mainonnassa haku- ja sosiaalisen median mainonnan, mobiili- ja videomainonnan sekä sisältömarkkinoinnin odotetaan kasvavan nopeimmin.  

Näkymät vuodelle 2019

Alma Media arvioi vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisvuoden 2018 tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 354,6 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 57,3 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Vuonna 2018 Alma Median kannattavuus kehittyi edelleen vahvasti. Oikaistu liikevoitto nousi 12,2 % ennätykselliseen 57,3 miljoonaan euroon liikevoittomarginaalin ollessa 16,2 %. Osakekohtainen tulos parani 29,5 % ja oli 0,51 euroa. Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,35 euroa osakkeelta.

Vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen kaikkien liiketoimintojen parantaessa tulostaan.

Kovin tuloskirittäjä oli jälleen kerran Alma Markets 33,7 %:n liikevoittomarginaalilla. Rekrytointiliiketoiminnan kasvu hidastui alkuvuodesta itäisen Keski-Euroopan toimintamaissamme, mutta oli edelleen hyvällä tasolla kansantalouksien vahvan vedon tukemana. Suomessa markkinapaikkaliiketoiminta ilman rekrytointiliiketoimintaa kasvoi loka–joulukuussa orgaanisesti 11 %. Lisäksi kasvua ja kannattavuutta toivat uudet, vuoden 2018 alussa hankitut liiketoiminnot sekä panostukset lisäarvoa tuottaviin palveluihin. Myös alhaisemmat markkinointikulut nostivat liikevoittoa. 

Alma Talentissa fokusointi ydinliiketoimintaan jatkui ja transformaatio kohti digitaalisia median ja palveluiden liiketoimintamalleja edistyi. Digitaalinen sisältömyynti kehittyi hyvin useissa medioissa. Kauppalehden digisisältötuottojen kasvu kompensoi painetun median sisältötuottojen laskun vuonna 2018.

Myös tapahtuma- ja kirjaliiketoiminta sekä digitaalinen mainosmyynti Suomessa kehittyivät myönteisesti.  

Alma Consumerissa toimenpiteet julkaisutoiminnan kannattavuuden turvaamiseksi jatkuivat. Painetun median mainosmyynti laski, joskin yleistä markkinakehitystä hitaammin. Vastaavasti segmentin digitaalinen mainosmyynti kasvoi markkinaa nopeammin, erityisesti videomainonta, ohjelmallinen ostaminen sekä sisältömarkkinointi. Alma Consumerin alue- ja paikallismedioiden digitilausmyynti on kehittynyt lupaavasti.

Hyvän tuloksen ja vahvan kassavirran myötä Alma Mediasta tuli katsauskauden lopussa lähes nettovelaton yhtiö. Vahva taseemme, huolimatta IFRS 16:n vaikutuksesta, antaa liikkumatilaa tulevaisuuden kasvun rakentamiseen, digitaalista liiketoimintaamme kasvattaviin yrityskauppoihin sekä kilpailukykyämme vahvistaviin teknologiainvestointeihin.

Globaali talouskasvu on taittumassa, mutta tavoitteenamme on edelleen kasvaa ja erityisesti digitaalisessa liiketoiminnassa markkinoita nopeammin. Digitaalinen liiketoiminta muodostaa lähes puolet konsernin liikevaihdosta ja 3/4 oikaistusta liikevoitosta. Kansainväliset toiminnot ovat 20 prosenttia liikevaihdosta ja 40 prosenttia konsernin oikaistusta liikevoitosta. 

Neljäs peräkkäinen vuositason tulosparannus kertoo onnistuneesta digitransformaatiosta, toteutetuista liiketoimintaportfolion muutoksista ja kustannusten optimoinnista. Olemme strategiamme mukaisesti tehostaneet painetun median liiketoimintaa sekä investoineet erityisesti kansainvälisen digitaalisen liiketoiminnan laajentamiseen. Lisäksi olemme myyneet kannattamattomia tai heikosti kannattavia toimintoja.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500

Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa.

Ilmoittauduthan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana myös webcastina osoitteessa, https://almamedia.videosync.fi/2019-02-14-financial-statement/register. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla noin klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2019

- Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2019 torstaina 25.4.2019 noin klo 8.00

- Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019 keskiviikkona 17.7.2019 noin klo 8.00

- Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2019 keskiviikkona 23.10.2019 noin klo 8.00.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2018 julkaistaan perjantaina 22.2.2019.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 15.3.2019. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 1 900 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2018 liikevaihto oli 354,6 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.