Bestseller-kirjailija tuulettaa työelämää ja päivittää ammattitaidon käsitteen

Pekka Järvisen esimiestyön kirjoja on myyty jo yli 80 000 kappaletta. Kahdeksannessa kirjassaan Järvinen paljastaa löytäneensä johtamisen ja menestyksen ydinasian, joka on – ammatillinen käyttäytyminen.

Työelämässä eivät enää riitä pelkkä ammattitaito ja sisu. Suon tilalle on tullut virtuaalimaailma, kuokka on korvattu tietotekniikalla, hikoilu psyykkisellä kuormituksella tai keskivaikealla masennuksella.

”Meidän on aika päivittää koko ammattitaito-käsite”, organisaatiopsykologi Pekka Järvinen sanoo.

”Se ei ole enää vain työtaitoa ja tunnollista suorittamista. Siihen kuuluvat myös vastuu oman osaamisen ja koko työyhteisön kehittämisestä, työlähtöinen asenne, vuorovaikutustaidot sekä kyky hallita tunteita, painetta ja kiirettä. Kaikki tämä kuuluu ammatilliseen käyttäytymiseen.”

15. elokuuta 2018 ilmestyvässä kirjassaan Ammatillinen käyttäytyminen – tie onnistumiseen Pekka Järvinen käsittelee ammatillisuutta ja työrooleja laajasti sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Kirja on samalla yhteenveto Järvisen tähänastisesta urasta organisaatiopsykologina ja kouluttajana.

Ammattimaisuus korostuu käyttäytymisnormien tiukentuessa

Ennen vanhaan työpaikkojen juhlat saattoivat olla viinanhuuruisia ja meno sen mukaista. Esimiehet eivät olleet valmentajia eivätkä julistaneet työpaikan arvoja.

Nyt maailma on täysin toinen. Olemme uudessa normaalissa. Siinä ammatillisen käytöksen merkitys korostuu ja epäammatillisuuden liikkumatila pienenee jatkuvasti. Tämä koskee erityisesti esimiehiä ja julkisuuden henkilöitä, kuten yritysjohtajia ja poliitikkoja. Pienikin hairahdus voi aiheuttaa julkisen haloon. Ammatillinen käytös sisältää myös alueita, joissa yhteiskunta hakee nollatoleranssia. Näistä seksuaalinen häirintä on yksi viimeisimmistä.

Seuraavassa muutamia yleisiä uskomuksia, joita kirjassa kumotaan.

Hyvällä työpaikalla kaikki ovat parhaita kavereita

Menestyvimmät ja tunnelmaltaan parhaat tiimit ovat ne, joissa käyttäytymisen pohjana ovat ammatilliset suhteet ja roolit. Kaikkien ei tarvitse olla kavereita, mutta luottamukselliset ja avoimet ihmissuhteet kestävät myös sen, että puidaan vaikeita erimielisyyksiä ja ongelmia.

Tunteet eivät kuulu työpaikalle

Ammatillisuus ei merkitse tunteettomuutta. Asia on päinvastoin. Tunteita pitää käyttää aktiivisesti. Ilman tunteita esimies ei voi johtaa työyhteisöä onnistuneesti, lääkäri hoitaa potilaitaan hyvin tai tarjoilija saada kiitosta asiakkailtaan.

Toisinaan työelämässä täytyy kuitenkin esittää tunteita, piilottaa niitä tai siirtää niitä sivuun. Harvalta se sujuu luontaisesti, mutta tämä kuuluu ammatilliseen käyttäytymiseen ja on opittavissa.

Asiat on aina sanottava suoraan

Kun joudumme astumaan toisten reviirille, puuttumaan heidän hyvin henkilökohtaisiin asioihinsa, liikumme vaarallisilla vesillä. Silloin tarvitaan negatiivista kohteliaisuutta: että emme aina sano ääneen, mitä mielessämme liikkuu.

Menestyvä tiimi on aina yhtä mieltä

Se, että ollaan aina samaa mieltä tai käsitellään asioita vain hymyssä suin, kertoo yleensä siitä, että ryhmä on defensiivinen eikä kykene hyödyntämään jäsentensä erilaista kokemusta, osaamista ja luovuutta.

Toimintatapojen kyseenalaistaminen ja erilaisia mielipiteitä sisältävä keskustelu on ammatillisen tiimin tuntomerkki. Hyvät käytöstavat ja ystävällisyys eivät estä työasioiden käsittelyä.

Jokaisen on paras seisoa tinkimättä oman näkemyksensä takana

Työpaikkojen keskeiset kipukohdat löytyvät ihmisten keskinäisestä kanssakäymisestä ja yhteistyöstä. Liian moni työpaikka muistuttaa Trumpin isännöimää Valkoista taloa, jossa energia menee keskinäisten sotkujen selvittelyyn

Ammatillinen käyttäytyminen on avuksi, kun koulutukseltaan ja kokemukseltaan erilaisten ammattilaisten on pystyttävä laittamaan viisaat päänsä yhteen. Näin esimerkiksi yrityksen johtoryhmässä eritaustaiset päälliköt pystyvät hyödyntämään toistensa osaamista organisaation kokonaisuuden parhaaksi.

Kirjoittaja

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen on psykologian lisensiaatti, teologian maisteri ja ryhmäpsykoanalyytikko. Hän on kouluttanut ja konsultoinut sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita ja esimiehiä ihmisten johtamisen haasteissa sekä muutos- ja konfliktitilanteissa yli 30 vuotta. Hän on toiminut 10 vuotta Työterveyslaitoksella organisaatiopsykologina ja viimeiset 20 vuotta omassa yrityksessä, Organisaatiokonsultointi Praxis Oy:ssä.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt

Pekka Järvinen, pekka.jarvinen@konsultointipraxis.com, puh. +358 40 833 6791

Kustannustoimittaja Liisa Poikolainen, liisa.poikolainen@almamedia.fi, puh. +358 40 342 4767

Arvostelukappalepyynnöt: sisältöpäällikkö suvi.aalto@almamedia.fi

Ammatillinen käyttäytyminen – tie onnistumiseen

ISBN 978-952-14-3511-9 sidottu

ISBN 978-952-14-3512-6 sähkökirja

248 s., 55 €

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit