Kirja, joka kertoo miten ihmistä tulevaisuudessa johdetaan

Report this content

Työn tulevaisuus on jo täällä. Se ei vain ole kovin tasaisesti jakautunut. Uutuuskirjassa Frank Martela ja Karoliina Jarenko tarjoavat edelläkävijäyritysten haastatteluihin ja psykologiseen motivaatiotutkimukseen perustuvan näkemyksen siitä, miten ihmisiä tulee johtaa, jos haluaa saada heidät voimaan hyvin, olemaan sisäisesti motivoituneita ja näin tekemään parasta mahdollista tulosta.

Vanha, keskusjohtoinen työelämä on tullut tiensä päähän. Nyt pärjääminen edellyttää työntekijöiltä luovuutta, ihmissuhdetaitoja ja jatkuvan kehittämisen asennetta.

Etenkään dynaamisilla, nopeasti kehittyvillä tietotyö- ja palvelualoilla proaktiivinen asenne ja luovuus eivät ole pelkästään menestystekijöitä. Ne ovat elinehtoja, jos tavoitteena on pärjääminen globaaleiksi muuttuneilla markkinoilla.

”Kasvualoilla siirrytään poispäin hierarkkisista ja autoritaarisista organisaatioista, kohti dynaamisia ja ketterän itseohjautuvia ja verkottuneita yhteisöjä. Ja tällöin siirrymme välttämättä kohti sisäisesti motivoivaa työelämää”, Martela ja Jarenko toteavat.

”Sisäinen motivaatio tarkoittaa sitä, että työntekijät aidosti syttyvät tehtävistään ja haluavat itse tehdä parhaansa niiden eteen. Sen vastakohta on ulkoinen motivaatio, jossa ihminen ei ole kiinnostunut itse tekemisestä, vaan motivaatio syntyy jostakin tekemisen ulkopuolisesta kepistä tai porkkanasta. Sisäisessä motivaatiossa tekeminen itsessään tuntuu niin kiinnostavalta, nautittavalta tai arvokkaalta, että ihminen palaa halusta sitä tehdä.”

Tietyt työympäristöt mahdollistavat sisäisen motivaation, toiset tuhoavat ihmisen luontaisen innostuksen. Statushierarkiat, käskyttäminen, mikromanagerointi, luottamuspula ja informaation pimittäminen ovat tehokkaita tapoja latistaa sisäinen motivaatio.

Sisäisen motivaation johtaminen lähtee liikkeelle siitä, että uskoo ja luottaa työntekijöihin. Antaa heille tilaa tehdä työnsä heidän itse hyväksi katsomallaan tavalla ottaen enemmän sparraavan valmentajan kuin käskyttävän kontrolloijan roolin.

”Haastattelimme kirjaa varten 38 yritysjohtajaa ja työntekijää sisäisen motivaation johtamisen kannalta kiinnostavimmista suomalaisyrityksistä, kuten Fondia, Futurice, Outotec, Reaktor, Supercell ja Vincit. Seuraavat tekijät korostuivat kaikissa organisaatioissa”, kirjoittajat kertovat.

  • Hierarkiattomuus: Johtajat kohtelivat työntekijöitään vertaisinaan, kuuntelivat aidosti heidän mielipiteitään ja kunnioittivat heidän asiantuntemustaan.

  • Radikaali avoimuus: Kaikki informaatio talousluvuista lähtien on kaikkien saatavilla, jotta ihmisillä on mahdollisuus tehdä kokonaisuuden kannalta järkeviä päätöksiä.

  • Yhteinen ja yhdessä rakennettu näkemys yrityksen suunnasta ja toiminnan keskeisistä arvoista. Ja näiden arvojen näkyminen myös yrityksen arjessa.

  • Kaikenlaisen byrokratian ja kontrollijärjestelmien purkaminen. Jokaisella työntekijällä oli vapaus tehdä suuriakin toimintaansa koskevia päätöksiä ja hankintoja tarvitsematta kysyä lupaa keneltäkään.

  • Keskinäinen välittäminen, vahva yhteishenki ja arvonannon ja kiittämisen kulttuuri, joka syntyy siitä, että ihmiset ovat toisilleen ja johdolle muutakin kuin tuotantovälineitä. Sisäisesti motivoituneet organisaatiot olivat siis paitsi innovatiivisia ja tehokkaita, myös vahvan inhimillisiä.

Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa? tarjoaa tuoreen näkemyksen suomalaisen työelämän murroksesta. Se on kansainvälisestikin ainutlaatuinen vastaus sisäisen motivaation luomaan haasteeseen. Kirja rakentuu haastattelujen ohella kirjoittajien oman akateemisen motivaatiotutkimuksen ja käytännön valmennuskokemuksen varaan. Se muuttaa ihmiskuvasi ja käsityksesi johtajuudesta. Mutta samalla se antaa myös työkalut, joilla rakentaa sisäistä motivaatiota tukeva tulevaisuuden organisaatio.

Frank Martela, FT, toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopistolla ja valmentajana Filosofian Akatemia Oy:ssä. Hänen missionsa on luoda oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisen kykyä elää hyvä elämä. Frankin poikkitieteelliset tutkimuskohteet keskittyvät sisäisen motivaation, merkityksellisen elämän ja hyvän vuorovaikutuksen teemoihin, joita hän tutkii niin sosiaalipsykologisesta kuin filosofisestakin näkökulmasta. Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi Frank on kysytty puhuja ja kirjoittanut laajalle yleisölle esimerkiksi kirjat Valonöörit – Sisäisen motivaation käsikirja (2015) ja Tahdonvoiman käyttöohje (2013).

Karoliina Jarenko, VTM, on Filosofian Akatemia Oy:n toimitusjohtaja, tutkija ja konsultti. Karoliina harjoittelee päivittäin sisäisen motivaation johtamista ja kehittelee uusia tapoja saattaa yhteen yksilön vahvuudet ja organisaation tavoitteet. Hänen taustansa on osallistavien menetelmien ja yhteissuunnittelun tutkimuksessa, mikä näkyy hänen uskossaan vallan ja vastuun jakamiseen draivin edellytyksenä.

Esipuheen kirjaan on kirjoittanut Lauri Järvilehto

Lisätietoa:

Frank Martela, frank.martela@filosofianakatemia.fi, 050 570 7916

Karoliina Jarenko, karoliina.jarenko@filosofianakatemia.fi, 050 575 8487

Juha Nurro, juha.nurro@talentum.com, 040 342 4746

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@talentum.fi

Frank Martela, Karoliina Jarenko

DRAIVI

Voiko sisäistä motivaatiota johtaa?

ISBN 978-952-14-2418-2

ISBN 978-952-14-2419-9 (sähkökirja)

ISBN 978-952-14-2488-5 (verkkokirja)

256 s., 49 €

Talentum

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki 
Puhelin: 020 442 4100 
www.talentum.com

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Frank ja Karoliina tekevät kirjassaan jotain harvinaista suomalaisessa businesskirjallisuudessa. He yhdistävät vahvan psykologisen teorian ja tutkimusnäytön ihmisen hyvinvoinnin ja motivaation edellytyksistä konkreettisiin esimerkkeihin edelläkävijäorganisaatioiden johtamismalleista. Arvon johtaja: Voimavarat nousta talouden ja hengen lamasta ovat lähellä. Ne ovat työpaikallasi!
– Jari Hakanen, tutkimusprofessori Työterveyslaitoksella ja yksi Suomen johtavista työn imun, työhyvinvoinnin ja positiivisen psykologian asiantuntijoista.
Tulevaisuus on täällä – ja kohoaa sisältämme. Martela ja Jarenko ovat sukupolvensa keskeisiä näkijöitä ja olennaisuuksien hahmottajia. He keräävät tässä kirjassa taitavasti yhteen viimeisimmän tutkimustiedon inspiroivaan linjaukseen siitä, miten työ tulee organisoida ja johtajuutta johtaa.
– Esa Saarinen, filosofi, Aalto-yliopiston professori ja kohottavamman työelämän keskeinen esiinajattelija ja myötäluoja