”Kukaan ei halua työskennellä yrityksessä, jossa työkykyä ei johdeta hyvin”

Report this content

Työkykyinen henkilöstö on yrityksen keskeinen resurssi, jonka merkitys vain korostuu, kun työvoimapulaa koetaan yhä useammalla toimialalla, sanoo Johtajan työkykykirjan kirjoittanut Pauli Forma.

  • Työkykyjohtaminen on keskeinen osa yrityksen henkilöstöön kohdistuvaa vastuullisuutta.
  • Pakollisen ja laajenevan vastuullisuusraportoinnin myötä yritysten tulee kyetä raportoimaan aikaisempaa tarkemmin työkykyjohtamiseen liittyvistä tavoitteista, tekemisestä ja tuloksista.
  • Pauli Forman Johtajan työkykykirja on ensimmäinen johtajille suunnattu teos aiheesta.

Työkyvyttömyys aiheuttaa yrityksille merkittäviä kustannuksia. Työkykyjohtaminen vaikuttaa suoraan työvoiman riittävyyteen, yritysten kilpailukykyyn ja on osa yrityksen sosiaalista vastuullisuutta.

Monet tekijät haastavat työkykyä nykypäivän työelämässä ja esimerkiksi työuupumus on erittäin ajankohtainen aihe. Myös lisääntyvä hybridityö luo uusia haasteita työkyvylle ja sen johtamiselle.

Näitä kaikkia Pauli Forma käsittelee tuoreessa Johtajan työkykykirja -teoksessaan, ja Formalla on selkeä viesti yritysten johdolle.

– Yritysten ylimmän johdon pitää olla sitoutunut työkyvyn johtamiseen ja kehittämiseen.

–  Johdon sitoutumisesta on puhuttu aikaisemminkin, mutta harvoin on kerrottu jäsentyneesti, mitä se käytännössä tarkoittaa johtajien työssä. Tässä kirjassa se kerrotaan.

Sitoutumista vauhdittaa myös pakko.

EU on hyväksynyt asteittain voimaan tulevan kestävyysraportointidirektiivin, jonka myötä suurimpien yritysten tulee raportoida muun muassa ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työntekijöiden kohteluun ja ihmisoikeuksiin liittyviä tietoja. Tämä linkittyy suoraan työkykyjohtamiseen.

– Työkykyjohtamisessa on kyse työkykyongelmien ennaltaehkäisystä sekä osaamisesta toimia niissä tilanteissa, joissa työkykyongelmia esiintyy.

– Jos yritys auttaa esimerkiksi vaikeasti työllistyviä henkilöstöryhmiä osallistumaan työelämään, sillä on olennainen vaikutus myös yhteiskuntaan.

Kirjaa varten Forma on haastatellut Suomen suurimpien yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden johtoa. Haastattelujen näkökulmana on, miten työkyky, työkyvyn johtaminen ja sen haasteet näyttäytyvät eri johtajaryhmille.

Johtamalla työkykyä hyvin yritys välttää työkyvyttömyyskustannukset, turvaa työvoimansa riittävyyden ja ylläpitää työnantajamielikuvaa.

– Nykyään kukaan ei halua enää työskennellä yrityksessä, jossa työkykyä ei johdeta hyvin.

Forman kirjan näkökulma on ainutlaatuinen. Kirjassa perustellaan, miksi ja miten työkyvyn johtamisen tulee olla strategista ja johdon agendalla ja miten työelämän ja liiketoiminnan muutos sekä megatrendit vaikuttavat työkykyyn ja sen johtamiseen.

– Perinteisesti työkyky ja työhyvinvointi on nähty HR-osastojen asiana. HR ei kuitenkaan pysty toimimaan hyvin, jos johto ei ymmärrä työkykyjohtamisen tärkeyttä. Työkykyjohtaminen linkittyy suoraan yrityksen tulokseen eli rahaan. Erityisesti kovina aikoina rahapuolen pitäisi kiinnostaa, Forma sanoo.

Pauli Forma on työeläkeyhtiö Varman työkykypalveluista vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen. Hän on työskennellyt työkykyasioiden parissa parinkymmenen vuoden ajan muun muassa Työterveyslaitoksella, Kevassa ja myös määräaikaisena professorina Turun yliopistossa.

Kirjan tiedot:

Pauli Forma

Johtajan työkykykirja

ISBN: 978-952-14-4862-1

288 sivua, 62 €

Kirja ilmestyy 28.3.2023

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt:

Tuotepäällikkö Sari Hawkins, p. 0504369850, sari.hawkins@almamedia.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia