Markkinointiviestinnän uudistaminen on avainasemassa yrityksen menestymisessä

Report this content

Teoriaa, kokemuksia ja käytäntöjä yhdistävän Sisältömarkkinoinnin työkalut -kirjan ovat kirjoittaneet markkinointiviestinnän toimisto Vapa Median perustajat Ida Hakola ja Ilona Hiila sekä osakas, digimarkkinoinnin johtava asiantuntija Mikko Rummukainen. Kirja ilmestyy 21.10.2019.

Vanha, perinteiseen mediaan nojaava tapa tavoittaa asiakkaat perustui yksisuuntaiseen kommunikointiin yritykseltä yleisölle. Digitaalisessa ympäristössä brändit, yleisö, media ja uudet media-alustan muodostavat kokonaan uuden ekosysteemin, jossa kuka tahansa voi luoda sisältöjä kaikkien nähtäväksi.

Sisältömarkkinointi vastaa ketterästi toimivan monikanavaisen markkinoijan tarpeisiin. Samalla se edellyttää uudenlaisia toimintamalleja, strategista suunnittelua ja erilaista resurssointia. Sisältövaihteen käynnistäminen voikin tuntua perinteisen markkinoijan näkökulmasta haastavalta. Tämä kirja pyrkii madaltamaan kynnystä aloittaa. 

Sisältömarkkinoinnin työkalut auttaa markkinoijaa pysymään muutoksessa mukana   

Lyhyessä ajassa on tapahtunut paljon. Sekä uudet viestintävälineet että jo yli vuosikymmenen kestänyt taloustaantuma ovat pakottaneet markkinoijan miettimään markkinointiviestintäänsä uusiksi. Monelle start-upille tämä asetelma on ollut itsestään selvä lähtökohta markkinointiin, mutta perinteisemmille yrityksille tilanne on ollut uusi. Silloin muutokseen kykenevät yritykset ovat oivaltaneet kääntää rajalliset resurssit kustannustehokkuuteen ja uusien alustojen käytön aidompaan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Ne ovat onnistuneet valjastamaan sisältömarkkinoinnin osaksi omaa markkinointiviestintää.

Suomalaiset yritykset siirtyvät parhaillaan markkinointiviestinnän käytännöissään digiaikaan. Siinä korostuvat ketteryys, kokonaiskuva ja oivaltavat konseptit. Toivottavasti kirjamme inspiroi ja rohkaisee yrityksiä uudistumaan ja kehittymään”, sanoo Vapa Median Ida Hakola.

Kirjan caseissa johtavat brändit kuten OP, Mehiläinen, Helsingin yliopisto ja YIT kertovat, miten he ovat ottaneet sisältömarkkinoinnin osaksi liiketoimintaansa tukevaa markkinointiviestintää. Lisäksi kirjassa esitellyt lukuisat työkalut tuovat konkreettista apua sisältöjen suunnitteluun.

Sisältömarkkinoinnin työkalut on asiakastyössä testattuja ja toimiviksi todettuja. Niiden toimivuus ja jatkuva kehitys perustuu tuhansiin työtunteihin kymmenien suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Haluamme tällä kirjalla jakaa oppejamme koko markkinointiviestinnän alalle”, kertoo yksi kirjan kirjoittajista, Mikko Rummukainen.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Mikko Rummukainen, p. 0 500 122 335, mikko.rummukainen@vapamedia.fi

Ida Hakola, p. 050 539 4912, ida.hakola@vapamedia.fi

Ilona Hiila, p. 040 146 7144, ilona.hiila@vapamedia.fi

Arvostelukappalepyynnöt

Alma Talentin sisältöpäällikkö Suvi Aalto, suvi.aalto@almamedia.fi

Sisältömarkkinoinnin työkalut

ISBN 978-952-14-3907-0

ISBN 978-952-14-3908-7 (sähkökirja)

278 s., 59 €

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia