Miten tullaan hyväksi työnohjaajaksi? Uutuuskirja kertoo.

Työnohjaajan opas kertoo selkeästi ja yleistajuisesti, mitä työnohjaus on ja miten työnohjaaja voi kehittää ammattitaitoaan. Valmentava työnohjaus on vaativa laji, jossa tarvitaan sekä paljon tietoa ihmisestä että oikeaa asennetta.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Uutuuskirja esittelee keskeiset ohjaamistyössä tarvittavat ydintaidot ja menetelmät ratkaisukeskeisesti esimerkein. Tavoitteena on auttaa ohjaamaan myönteisen vaikuttamisen hengessä.

Kuuntelua, läsnäoloa

”Ohjaustyössä vuorovaikutus on keskeistä”, Raija Salmimies korostaa.

”Työnohjaajan on oltava läsnä ja kuunneltava aktiivisesti ohjattavaansa. Siitä lähtee käyntiin hyvä vuorovaikutus, ja se on myös rehellisen ja avoimen viestinnän perusta.”

”Keskeistä on myös yhteistyösuhde ja sen luottamuksellisuus, joka syntyy avoimesta viestinnästä ja tukee sitä”, Sirkku Ruutu painottaa.

”Optimaalisessa tilanteessa molemmat oppivat toisiltaan ohjausprosessin aikana. Ohjattava on aktiivinen oman tavoitteensa asettaja, ja tavoitetta työstetään tutkivalla yhteistyöllä.”

Tavoitteena ammatillinen kasvu

Työnohjaus on alun perin syntynyt ammatillisen kehityksen tueksi haasteellista asiakastyötä tekeville. Usein työnohjaaja on ollut kokeneempi kollega, ja hän on voinut tarvittaessa myös neuvoa ohjattavaansa.

Valmentavassa, ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa lähtökohtana on se, että ohjattava on oman elämänsä, tunteidensa ja näkemystensä paras asiantuntija. Työnohjaaja taas on prosessin kuljettamisen asiantuntija. Ohjattavan vastuullisuus ja valinnanvapaus korostuvat.

”Työnohjaaja ei neuvo tai vastaa kysymyksiin, vaan auttaa ohjattavaa oivaltamaan.”

Tavoitteena on ammatillinen kasvu: kehitetään kykyä reflektoida omaa toimintaa ja arvioida sen vaikutuksia muihin ihmisiin. Työnohjaus tukee ammatillista käyttäytymistä työpaikalla, luo valmiuksia kohdata muutostilanteita ja auttaa selviämään stressaavissa tilanteissa.

Kirja antaa konkreettisia välineitä osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen ohjaamiseen. Opit edistämään oppimis-, ongelmanratkaisu- ja kasvuprosessia niin, että ohjattavan oma toimijuus, vastuullisuus ja tietoisuus lisääntyvät. Kirja sopii työnohjaajille, esimiehille, coacheille, hr-ammattilaisille ja opinto-ohjaajille.

”Esilukijat ovat olleet sitä mieltä, että kirjan oppeja voi käyttää elämässä muutenkin, ei pelkästään työnohjauksessa”, kirjoittajat kertovat ilahtuneina.

Sirkku Ruutu on psykologi PsM, psykoterapeutti VET, opettaja KM ja leadership coach MCC. Hän toimii esimiesvalmentajana, organisaatiopsykologisena asiantuntijana, coachina ja työnohjaajana. Lisäksi hän opettaa yliopistossa ratkaisukeskeistä psykoterapiaa ja kouluttaa työnohjaajia ja ammatticoacheja. Raija Salmimies on terveystieteiden maisteri TtM, jolla on pedagoginen pätevyys. Hän on psykoterapeutti VET, leadership coach PCC ja työnohjaaja. Hän toimii esimiesten ja työyhteisöjen kokonaiskuntoisuuden, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä itsensä johtamisen kouluttajana ja valmentajana. Lisäksi hän opettaa yliopistossa ratkaisukeskeistä psykoterapiaa sekä kouluttaa ammatticoacheja ja työnohjaajia.

Lisätietoa: Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi, Raija Salmimies, raija.salmimies@peruskunto.fi, sekä kustannustoimittaja Liisa Poikolainen, liisa.poikolainen@talentum.fi, puh. 040 342 4767.

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@talentum.com

Lisätietoja työnohjaajakoulutuksesta www.siria.fi

Sirkku Ruutu, Raija Salmimies

TYÖNOHJAAJAN OPAS

978-952-14-2645-2

978-952-14-2645-6, sähkökirja

978-952-14-2646-9, verkkokirja

238 s., 55 €

Talentum Pro

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki
Puhelin: 020 442 4100
www.talentum.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit