Psykologisen pääoman merkitys työelämälle on kiistaton

Report this content

Pääasia on kirja organisaation psykologisesta pääomasta sekä sen merkityksestä, kehittämisestä ja johtamisesta. Kirjoittajat Ilona Rauhala, Makke Leppänen ja Annamari Heikkilä toteavat: ”Haastavina aikoina ei pitäisi tutkia organisaatioiden asenteita ja ilmapiiriä, vaan johtaa niitä. Huippuorganisaatiot ovat jo oivaltaneet tämän. Jatkuvan menestyksen takaamiseksi psykologista pääomaa tulee aktiivisesti johtaa.”

Pääasia – Organisaation psykologinen pääoma julkaistaan 22.11.2013. Kirja on jatkoa Leppäsen ja Rauhalan suositulle Johda ihmistä - Psykologiaa johtajille -teokselle (Talentum 2012).

PSYKOLOGISEN PÄÄOMAN MERKITYS TYÖELÄMÄLLE ON KIISTATON

Moni esimies joutuu kysymään itseltään, miten ihmisten asennetta ja motivaatiota johdetaan. Psykologinen pääoma tarjoaa tähän vastaukseksi tutkitun teorian ja mallin. Psykologisen pääoman käsitteen on kehittänyt amerikkalainen johtamisen professori Fred Luthans tutkimusryhmineen. Ensimmäiset tieteelliset artikkelit aiheesta (Psychological Capital, PsyCap) julkaistiin 2002.

Psykologista pääomaa on tutkittu ja testattu laajalti, ja tulokset sen merkityksestä työelämälle ovat kiistattomat. Tutkimukset ovat osoittaneet, että psykologisen pääoman osa-alueet – tulevaisuususko, optimismi, sinnikkyys ja itseluottamus – korreloivat positiivisesti työssä pärjäämisen ja menestymisen kanssa. Ne ovat kehitettävissä olevia ominaisuuksia niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisesti.

Organisaatiot, joiden johtajilla on korkea tulevaisuususko, tekevät parempaa tulosta. Mitä toiveikkaampaa keskijohto on, sitä parempia ratkaisuja he löytävät työpaikan ongelmiin. Esimiesten optimismi on yhteydessä parempaan projektijohtamiseen ja projektien parempaan onnistumiseen.

ASENTEEN VAIKUTUS ONNISTUMISEEN ON JOPA 40 %

Psykologinen pääoma ilmenee yksilön ja yhteisön asenteena, jossa näkyy oma-aloitteisuus, yritteliäisyys, toimeliaisuus ja vastuunottaminen.

Onnistuminen on jopa 40-prosenttisesti kiinni siitä, millaisella asenteella tilanteet kohdataan, miten valitsemme ajatella, tuntea ja toimia. Psykologisen pääoman osa-alueet ovat tunnetiloja ja mielialoja, joihin pystytään vaikuttamaan erilaisilla interventioilla, valmennuksilla ja mielen harjoittamisen menetelmillä.

MIKÄ ON PÄÄASIA?

Rauhala, Leppänen ja Heikkilä ovat kirjoittaneet kirjan psykologisesta pääomasta, koska he ovat nähneet sen mahdollisuudet yrityselämän uudistajana. He ovat vakuuttuneet työssään näkemistään tuloksista. Kirjoittajille pääasia on yksittäisten ihmisten ja koko organisaation psykologisen pääoman nostaminen taloudellisen, inhimillisen ja sosiaalisen pääoman rinnalle johtamisen keskiöön.

Kirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa avataan psykologisen pääoman teoreettinen tausta. Toinen osa keskittyy psykologisen pääoman johtamis- ja kehittämiskäytäntöihin, joita peilataan rohkeasti kirjoittajien omiin kokemuksiin ja näkemyksiin pitkän linjan valmentajina ja organisaatioiden kehittäjinä. Kolmannessa osassa pohditaan, mikä on psykologisen pääoman merkitys tulevaisuudessa ja miten psykologinen pääoma vahvistaa organisaatioiden elinvoimaisuutta.

KIRJOITTAJAT

Ilona Rauhala on mediasta tuttu psykologi, jolla on yli viidentoista vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä ja valmentamisesta. Rauhala on erikoistunut avainhenkilöiden valmentamiseen, vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen ja auttamaan organisaatioita haastavissa muutostilanteissa. Hän on psykologisen pääoman kehittämiseen erikoistuneen Palmacorento Oy:n perustajaosakas, www.palomacorento.fi.

Makke Leppänen on Suomen johtavia asiantuntijoita valmentavan psykologian alalla ja organisaation asenteen johtamisessa. Hänellä on yli viidentoista vuoden kokemus esimiestyöstä ja johtajien valmentamisesta. Leppänen on yrityskulttuuritoimisto Corendon liiketoimintajohtaja, www.corendo.fi.

Annamari Heikkilä on psykologi ja filosofian tohtori, jonka intohimoja ovat muutosvalmennus, mielekkään työelämän rakentaminen ja aikaansaaminen. Väitöskirjassaan hän tutki yliopisto-opiskelijoiden motivaation rakentumista, oppimista ja hyvinvointia.

Yhteistyö. Kirjassa yhdistyy kolmen asiantuntijan vankka näkemys psykologisesta pääomasta, laaja valmennusosaaminen sekä käytännön kokemus johtamisesta. Kirjoittajat ylläpitävät www.psykologinenpaaoma.fi -blogisivustoa.


Lisätiedot

Ilona Rauhala, ilona.rauhala@palomacorento.fi, 040 5868 596

Makke Leppänen, makke.leppanen@corendo.fi, 0440 928 375

Annamari Heikkilä annamari.k.heikkila@gmail.com, 050 5952 973

Kustantaja

Talentum, vastaava kustannuspäällikkö Juha Nurro, juha.nurro@talentum.fi, 040 3424 746

Talentum, kustannustoimittaja Anttoni Pihlajamäki, anttoni.pihlajamaki@talentum.fi, 040 3424 742

(Tiedotteen laatinut noo&logos)

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Haastavina aikoina ei pitäisi tutkia organisaatioiden asenteita ja ilmapiiriä, vaan johtaa niitä. Huippuorganisaatiot ovat jo oivaltaneet tämän. Jatkuvan menestyksen takaamiseksi psykologista pääomaa tulee aktiivisesti johtaa.
Rauhala, Leppänen ja Heikkilä