Strategia ansaitsee maineenpalautuksen

Report this content

Uutuuskirja ohjaa organisaatioita tavoitteellisempaan ja osallistavampaan strategiatyöhön – Mika Sutisen ja Antti Haapakorvan Pelastetaan strategia -kirja ilmestyy 25.8.2021.

Organisaatioissa strategiatyötä usein kavahdetaan; se nähdään monimutkaisena, vieraannuttavana ja kömpelönä. Elokuussa 2021 ilmestyvä Mika Sutisen ja Antti Haapakorvan uutuuskirja Pelastetaan strategia! Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi pyrkii kirkastamaan strategian tahraantuneen maineen ja perustelee, miksi strategiaa tarvitaan nykymaailmassa enemmän kuin koskaan aiemmin. Kirjan tavoitteena on tarjota lukijalle strategiatyön malli, joka osallistaa, tähtää konkretiaan sekä ohjaa suoraan toimenpiteisiin ja jota on mahdollista soveltaa kaikenlaisissa yrityksissä.

Sutisen ja Haapakorvan mukaan helposti pureksittavalle strategiakirjalle on tarvetta, sillä strategiatyötä usein vähätellään tai se sivuutetaan kokonaan:

”Havaintojemme mukaan suuresta osasta organisaatioita puuttuvat täysin mekanismit ja rutiinit, joilla laaditun strategian siirtyminen käytännön tekemiseksi varmistetaan. Yhteyttä toteutuksen ja määrittelyn välille ei yksinkertaisesti ole rakennettu. Kysymys ei ole edes siitä, että yrityksessä olisi tehty aktiivinen päätös olla luomatta tätä yhteyttä, vaan siitä, ettei tätä ole edes pohdittu.”

Strategiaan panostavat organisaatiot tutkitusti menestyvät muita paremmin. Esimerkkinä tästä kirjassa käytetään muun muassa Mustia ja Mirriä, jonka liikevaihto kasvoi merkittävästi määrätietoisen strategiatyön ansiosta ja joka palkittiin Suomen parhaana työpaikkana 2016.

”Uskallamme väittää, että yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa strategia on vastuullisuusteko: mitä selkeämpi ja jaetumpi organisaation yhteinen käsitys on siitä, mihin olemme menossa ja miksi, sitä parempia valintoja osaamme matkan varrella tehdä”, tekijät painottavat.

Kirjassa käydään läpi keskeiset strategiatyön ongelmakohdat ja annetaan niihin ratkaisut. Sutinen ja Haapakorva pohjaavat tietonsa sekä työuransa varrella saamiinsa kokemuksiin että yhdessä KasvuryhmänTM kanssa tekemiinsä tutkimuksiin suomalaisyritysten strategiatyöstä ja sen pullonkauloista.

Strategian laatimisen helpottamiseksi kirja pilkkoo strategiaprosessin neljään vaiheeseen, joita seuraamalla kukin organisaatio voi luoda oman strategiansa, yhdessä koko henkilöstön kanssa. Lukuisat, teoksen läpäisevät kasvuyritysten toimitusjohtajien arjen havainnot valottavat nykyjohtajien näkemyksiä strategiatyöstä ja sen haasteista.

Teos on suunnattu liiketoiminnan johtajille ja kehittäjille sekä strategiatyön ammattilaisille.

Kirjoittajat:

Mika Sutinen on toiminut työurallaan liki 20 vuotta toimitusjohtajana eri yrityksissä, viimeiseksi Mustin ja Mirrin toimitusjohtajana vuoden 2017 loppuun saakka. Nykyään Mika toimii mm. kahdeksan yrityksen hallituksen puheenjohtajana sekä pääomasijoittaja Vaaka Partnersin industrial partnerina. Antti Haapakorva on Talentree Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, ja hänen intohimonaan on kasvuyrittäminen ja strategiatyö kaikissa muodoissaan.

Kirja:

Mika Sutinen, Antti Haapakorva

Pelastetaan strategia! Pöytälaatikosta päivittäiseksi työkaveriksi

ISBN: 978-952-14-4500-2 sidottu, pehmeäkantinen

Saatavilla myös e-kirjana sekä Alma Talent Kirjat -äänikirja- ja lukuaikasovelluksessa.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Antti Haapakorva, antti.haapakorva@talentree.fi, 044 0567444

Mika Sutinen, mika.sutinen@talentree.fi, 040 0600999

Arvostelukappaleet:

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto, 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Organisaatiota voimaannuttava ja maailmaa paremmaksi tekevä strategiatyö ja sen johdonmukainen läpivienti on intohimoni. Samalla tyypilliset tavat tehdä edellä mainittuja tuottavat usein antikliimaksin. Pelastetaan strategia -kirja kuvaa ilahduttavan maanläheisesti strategiatyön ytimen! Toivon, että mahdollisimman moni suomalainen yritys saa siitä apua tärkeään pohdintaan: Miten saadaan aikaan suurin mahdollinen vaikutus pienimmällä mahdollisella muutoksella?
Katriina Juntunen, Kasvuryhmä