Tervetuloa Jakamistalous-kirjan julkistamistilaisuuteen Helsingin yliopiston uuteen Tiedekulmaan ma 20.11.2017 klo 16–18!

Jakamistalous on kiinnostava ja nouseva aihe, jota käsitellään uutisissa taajaan, mutta mitä jakamistalous oikein on?

”Jakamistaloudella tarkoitetaan yksinkertaistaen taloutta, jossa omistamisen asemesta tavaroita ja palveluita jaetaan tai vuokrataan. Useimmin esillä ovat juuri kuljetuksia tarjoava palvelu Uber sekä majoituspalveluja tarjoava Airbnb, mutta jakamistalous on paljon muutakin”, kirjoittajat kuvailevat.

”Suomessa jakamistalous tunnetaan myös suurten tapahtumien, kuten Ravintolapäivän ja Siivouspäivän, kautta. Uusia jakamistalouden startupeja nousee lähes päivittäin, ja ne kasvavat kovaa vauhtia.”

Miksi halusitte kirjoittaa kirjan jakamistaloudesta?

”Aiheesta ei ole vielä kunnollista suomenkielistä perusteosta. Jakamistalouden liittyy ihmisten mielikuvissa usein mediassa esillä olleisiin aiheisiin ja näkökulmiin. Kirjalla voidaan lisätä tietoisuutta jakamistalouden moninaisuudesta ja myös sen vähemmän tunnetuista puolista”, kirjoittajat kertovat tavoitteistaan.

Jakamistalouden ennustetaan kasvavan voimakkaasti, ja jakamistalouspalvelujen tuoton arvioidaan kaksinkertaistuvan vuosittain EU:n alueella. Miten perinteisten yritysten tulisi suhtautua jakamistalouteen?

”Maailman nopeimmin kasvavat majoitus-, liikenne- ja rahoituspalvelut perustuvat tällä hetkellä jakamis- tai yhteistyötalouteen. Uudet, pienestä lähteneet kokeilut ovat astuneet suurten, etabloituneiden yritysten kilpakentille. Jakamistaloudessa ei enää ole kyse hypestä vaan uudesta tavasta toimia taloudellisesti järkevästi.”

”Nyt olisi korkea aika miettiä, miten ja millä keinoin perinteiset yritykset voivat osallistua jakamistalouteen. Ne yritykset, jotka rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uskaltavat lähteä matkaan, saattavat saada jakamistaloudesta hyvinkin vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua itselleen”, kirjoittajat toteavat.

Minkälainen vaikutus jakamistaloudella sitten on laajemmin kuluttajiin ja yhteiskuntaan?

”Jakamistalous edustaa merkittävää yhteiskunnallista muutosta, jota tulee ennakoida ja pyrkiä ohjaamaan – kyse ei ole vain taloudesta vaan yhteiskunnan organisoitumisesta uudella tavalla ja ihmisten elämäntapojen muutoksesta. Jakamistalouden ytimessä on ajatus kuluttajista aktiivisina kansalaisina, jotka luovat ja jakavat palveluja ja hyödykkeitä toistensa kanssa ja osallistuvat taloudelliseen tuotantoon useissa, pelkkää kuluttajaa aktiivisemmissa toimijarooleissa.”

Kenen toivotte lukevan kirjan?

”Kirjan erityisenä kohderyhmänä olemme pitäneet niitä yritysten johtajia sekä kehitystehtävissä, asiakasrajapinnassa ja markkinoinnissa olevia asiantuntijoita, jotka yhä enemmän joutuvat päivittäin kasvotusten jakamistalouden aiheuttamien muutospaineiden kanssa. Kirjan kautta lukijat saavat vankan pohjan sekä ymmärtää ilmiötä että lähteä pohtimaan yrityksen toimintastrategioita suhteessa jakamistalouden aiheuttamiin muutoksiin”, kirjoittajat vastaavat.

Tervetuloa julkistamistilaisuuteen!  

Paikka: Tiedekulma, Lounge, 2. krs, Yliopistonkatu 4, Helsinki

Aika: ma 20.11.2017 klo 16.00–18.00

Julkistamistilaisuudessa tekijät esittelevät kirjan ja kutsutut asiantuntijat jatkavat keskustelua. Kirjaa ja sen aihetta kommentoivat professori Pekka Sauri, kansanedustaja Juhana Vartiainen, Sitran johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti ja Sharetriben perustaja Juho Makkonen. Keskustelua moderoi Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi.

Tilaisuus on avoin, tule ja kysy mitä vain jakamistaloudesta! Tilaisuuden tunnus Twitterissä on #jatke. Tilaisuuden järjestää Jakamistalouden T&K-verkosto, ks. http://www.kaupunkiaktivismi.fi/fi/teemat/jakamistalous 

Kirjoittajat

Kirjan kirjoittajat ovat perehtyneet jakamistalouteen monipuolisesti erilaisten tutkimus- ja yrityskehityshankkeiden sekä kaupunkien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehdyn työn kautta.

KTT Minna-Maari Harmaala toimii vastuullisen liiketoiminnan yliopettajana Haaga-Heliassa. Hänellä on taustallaan yli kymmenen vuoden konsultointikokemus kansainvälisistä yritysvastuuseen liittyvistä projekteista.

KTT Tuija Toivola toimii tutkimus- ja kehittämistoiminnan päällikkönä Haaga-Heliassa. Hän on vetänyt vuosina 2015–2016 kahta jakamistalouteen liittyvää kehittämisprojektia.

FT Maija Faehnle on erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on tutkinut Pasi Mäenpään työparina kaupunkiaktivismia ja jakamistaloutta erityisesti kansalaistoiminnan näkökulmasta.

Varatuomari, L.L.M. Petri Manninen on julkaissut yhteensä 20 tieteellistä artikkelia ja kirjaa pääasiassa vero- ja eurooppaoikeuden alalta yli 20 vuoden aikana.

Pasi Mäenpää on kaupunkisosiologian dosentti Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän on tutkinut Maija Faehnlen työparina kaupunkiaktivismia ja jakamistaloutta erityisesti kansalaistoiminnan näkökulmasta.

Mats Nylund on viestinnän dosentti. Hän johtaa englanninkielistä Media Management -maisteriohjelmaa Arcadan ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Minna-Maari Harmaala, minna-maari.harmaala@haaga-helia.fi, puh. 050 547 5947

Tuija Toivola, tuija.toivola@haaga-helia.fi, puh. 040 773 3364

Kustannustoimittaja Anna Saraste, anna.saraste@almamedia.fi, puh. 040 585 5703

Arvostelukappalepyynnöt: anna.saraste@almamedia.fi

Jakamistalous 

ISBN 978-952-14-3226-2, pehmeäkantinen

ISBN 978-952-14-3228-6, verkkokirja

184 s., 67 €

Alma Talent  

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia