Tilintarkastajan velvollisuus tarkastaa yhtiön johdon toiminta säilytettävä

Report this content

Alma Talent on juuri julkaissut professori Janne Ruohosen kirjan Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana. Hallinnon tarkastus liittyy yhtiön johdon ja osakkeenomistajien päätöksenteon lainmukaisuuden arviointiin tilintarkastuksessa. Kirjoittajan käsityksen mukaan on keskeistä, että johdon liiketoimintapäätösten lainmukaisuuden tarkastaminen säilytetään jatkossakin tilintarkastuksen kohteena.

Tilintarkastuksen kohteena on yhtiön tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto. Hallinnon tarkastus on suomalaisen tilintarkastuksen erityispiirre. Hallinnon tarkastuksessa tilintarkastajalla on velvollisuus tarkastaa erityisesti osakeyhtiön johdon toiminnan lainmukaisuus.

Hallinnon tarkastuksen sisältöä ja laajuutta on pidetty sisällöllisesti epäselvänä. "Hallinnon tarkastusta ei juurikaan ole 2000-luvulla tutkittu, vaikka aihepiiri on tilintarkastajan käytännön toiminnan ja vastuun kannalta aivan olennainen", yritysoikeuden professori (ma.) Janne Ruohonen sanoo.

Hallinnon tarkastuksen sisältö vaihtelee tarkastuskohteesta riippuen. Yritystoiminnan säännösten ja yhtiöjärjestyksen noudattamisen tarkastaminen kuuluu tilintarkastajan velvollisuuksiin. Tällöin arvioitavaksi tulee esimerkiksi osakeyhtiön varojenjakoon, johdon päätöksenteon huolellisuuteen ja sisäiseen riskienhallintaan liittyviä seikkoja. Tilintarkastajan ammatillinen harkinta ja olennaisuusperiaate ohjaavat hallinnon tarkastamisen laajuutta.

Hallinnon tarkastus on tärkeää yhtiön sidosryhmien näkökulmasta. Esimerkiksi osakkeenomistajien ja sijoittajien kannalta on olennaista saada tieto toiminnan asianmukaisuudesta. Silloin kun yhtiön omistus ja johto ovat eriytyneet, johdon toiminnan tarkastuksen merkitys luonnollisesti korostuu. Myös yhtiön velkojien kannalta on keskeistä, että tilintarkastaja tarkastaa sääntelyn noudattamista osakeyhtiössä. "Hallinnon tarkastuksen myötä yhtiön sidosryhmät saavat tilintarkastuskertomuksessa tietoa yhtiön toiminnan lainmukaisuudesta ja toiminnan mahdollisista puutteista", Ruohonen täsmentää.

Kirja on ajankohtainen juuri nyt

Hallinnon tarkastus kuuluu aina tilintarkastuksen kohteeseen. Taloudellisina kriisiaikoina hallinnon tarkastuksessa korostuu varojenjaon ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden arviointi. "Hallinnon tarkastus on hyödyllinen yhtiön johdon kannalta, sillä kyse on myös johdon välineestä vakuuttaa osakkeenomistajat oman toimintansa asianmukaisuudesta", Ruohonen toteaa.

Kirja on tarpeellinen tilintarkastajille, osakeyhtiön johdolle ja osakkeenomistajille sekä tilintarkastuksen asiantuntijoille.

KTT Janne Ruohonen on oa. yritysoikeuden professori Itä-Suomen yliopistossa ja yritysjuridiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa. Ruohonen on erikoistunut yhtiö- ja tilintarkastusoikeuteen. Hänellä on kokemusta hallitustyöskentelystä, ja hän on toiminut luennoitsijana useissa kuntayhtiöiden omistajaohjausta koskevissa tilaisuuksissa.

Ruohonen, Janne: Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana (2020)

ISBN 978-952-14-2669-8

370 s., 87 €

Lisätiedot: Janne Ruohonen, janne.ruohonen@uef.fi

Arvostelukappaleet: Harri Korkeamäki, harri.korkeamaki@almamedia.fi

Sisältöpäällikkö: Heidi Antinkari, heidi.antinkari@almamedia.fi

Alma Talent / Lakimiesliiton Kustannus

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia