Uutuuskirja: Ecosystem Handbook – The Art of Leading and Creating Impact

Report this content

Sari Kolan, Ulla Koivukosken, Laura Koposen ja Markku Heinon kirjoittama Ecosystem Handbook osuu Suomen kannalta ajankohtaiseen aiheeseen. Yritysten tiiviiseen yhteistyöhön perustuviin liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemeihin panostetaan, koska ne osaltaan luovat kestävää kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Kirja on kirjoitettu englanniksi, jotta sen sisältö voidaan jakaa myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja näin saada siitä suurin hyöty.

Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa vain harvat organisaatiot tai ihmiset pärjäävät yksin. Erityisesti yritysten ympärille rakentuvat liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemit ovat parhaimmillaan erinomaisia kasvun ja kilpailukyvyn moottoreita, mutta niiden rakentamisessa ja johtamisessa voi ilmetä monenlaisia haasteita. Ecosystem Handbook tarjoaa tuoreen näkökulman erilaisten ihmisten ja organisaatioiden osallistamiseen ja monimutkaisten ja suurten haasteiden ratkomiseen yhdessä. Kirja tarjoaa käytännönläheistä tukea niin ekosysteemien vetäjille kuin niissä työskenteleville ihmisille.

Välittävä organisaatiokulttuuri apuna organisaatioiden ja ihmisten ymmärtämisessä

Ecosystem Handbook pureutuu ekosysteemin kehityskaaren rationaalisiin ja tunnepohjaisiin polkuihin ja tuo yhteen näkemyksiä ”Välittävän organisaatiokulttuurin” tutkimuksesta. Siihen on yhdistetty uutta tutkimusta ja kirjoittajien vuosikymmenten käytännön kokemuksia erilaisten ekosysteemien, yhteistyöverkostojen ja innovatiivisten ihmisten johtamisesta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Kirja kiteyttää ekosysteemiyhteistyön matkaa mukaansatempaavasti ja antaa eväitä niin startup-yritysten toimijoille, suurten ja pk-yritysten johtajille, eri alojen asiantuntijoille, julkisen tahon edustajille kuin tutkijoillekin, jotka kukin etsivät sopivia toimintamalleja nykypäivän alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Handbook ohjaa lukijaansa miettimään ekosysteemien johtamisen rationaalista, mutta myös pehmeämpää, emotionaalista puolta. Se tarjoaa raikkaan näkökulman ekosysteemin matkaan käsittelemällä rationaalisen päätöksenteon vaatimia lainalaisuuksia ja emotionaalisia tekijöitä, joita tulisi huomioida eri kulttuureista ja organisaatioista tulevien ihmisten johtamisessa. Kirja auttaa ymmärtämään ekosysteemin kehityskaaren eri vaiheita, käsittelee niiden erityispiirteitä ja kipupisteitä tarjoten niiden lähestymiseen uudenlaista näkökulmaa. Kirja muistuttaa lukijaansa itsensä ja muiden johtamiseen tarvittavista kyvykkyyksistä ja käsittelee organisaatioempatiaa ja tunnepohjaista ymmärrystä. 

Ekosysteemin työkalupakki

Ekosysteemin kehityskaari voidaan jakaa neljään vaiheeseen: orastava, kehittyvä, sopeutuva ja laajentuva vaihe. Kuhunkin vaiheeseen kytketyt käytännönläheiset esimerkit valaisevat niiden keskeisimpiä piirteitä ja tarjoavat lukijalle mahdollisuuden tutustua Intian sähköisen liikkumisen haasteisiin, Tampereen Kansi ja Areenan ekosysteemiin, sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteisiin kriisitilanteessa sekä 5G-teknologian tuomiin mahdollisuuksiin älykaupunkien rakentamisessa.

Kirjan loppuun liitetyt kahdeksan kanvasta elävöittävät ekosysteemien johtamisen kokonaiskuvaa. Kirjan tapausesimerkit, kanvakset ja viitekehykset antavat lukijalle käytännönläheisen työkalupakin, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää ja hallita erilaisia ekosysteemin matkan edetessä ilmeneviä rationaalisia ja tunnepohjaisia haasteita.

Vahva lukusuositus kaikille ekosysteemien parissa työskenteleville

Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Kosonen sparrasi käsikirjan tekijöitä kirjoitusprosessin aikana. Hän luonnehtii kirjaa seuraavasti: ”Suosittelen tätä kirjaa kaikille niille, joilla on vähänkään tekemistä ekosysteemien kanssa. Kirja voi auttaa organisaatioita parempaan yhteistyöhön monimutkaisten ja hankalien ongelmien ratkomisessa. Ennen kaikkea käsikirja voi auttaa uuden liiketoiminnan rakentamisessa ja lisäarvon luomisessa ekosysteemeille, yhteistyökumppanien organisaatioille, yksilöille ja laajemmille yhteiskunnallisille tahoille.” Mikko on myös kirjoittanut kirjan esipuheen.

Ecosystem Handbook on kirjoitettu englanniksi, jotta sen sisältö voidaan jakaa myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja näin saada siitä suurin hyöty. Käsikirjalle on luotu myös oma digitaalinen verkkoalustansa, joka tarjoaa päivitettyä sisältöä innovaatioekosysteemien johtamiseen liittyvistä opeista.

Ecosystem Handbook – The art of leading and creating impact

ISBN 978-952-14-4339-8, nidottu, pehmeäkantinen

ISBN: 978-952-14- 4340-4 (e-kirja)

Sivumäärä 125, 55€

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Sari Kola 040 541 6461 sari@ecosystemhandbook.com

Arvostelukappaleet: Sisätlöpäällikkö Suvi Aalto, 040 342 4745 suvi.aalto@almamedia.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia