Uutuuskirja: Suomalainen yritysjohto jää strategisessa analyysissa jälkeen kilpailijoistaan

Report this content

Bisnesantropologia ja muut ihmistieteet strategiatyössä ilmestyi lokakuun alussa. Kirja kuvaa kansainvälisten huipputekijöiden haastatteluin, miten toimialansa johtavat yhtiöt lähestyvät strategista analyysia ja päätöksentekoa yhä monitieteisemmin. Ne lainaavat analyysiinsa erityisesti tieteistä kaikkein pehmeimmiltä, kuten antropologialta, sosiologialta ja filosofialta.

Suomalaisten johtoryhmien näkemys maailmasta kapea

Yhdysvaltalaiset teknologia-alustayhtiöt johtavat uudenlaisen analyysin kehitystä. Ne rekrytoivat johtoonsa yhä monipuolisemmin eri opinalojen edustajia – paljon esimerkiksi suomalaisia suuryhtiöitä monipuolisemmin. Bisnesantropologia osoittaa, miten kapeaan tiedekäsitykseen suomalaisten yritysten johtoryhmien näkemys maailmasta perustuu ja miten nämä teknistaloudellisiin tieteisiin perustuvat analyysimallit vääjäämättä epäonnistuvat ennakoimaan ihmisten ja organisaatioiden käyttäytymisen muutoksia.

Kirja tarkastelee kriittisesti myös suomalaista startup-pöhinää ja siihen liittyviä odotuksia. Juuri nuorten yrittäjien startup-liikehdinnän on toivottu laajentavan yritysjohtomme ajattelua, ja moni yritys on tietoisesti hankkinut startup-osaamista esimerkiksi rekrytoinnein tai yrityskaupoin. Startup-kulttuuri näyttäytyy kuitenkin tieteenfilosofialtaan täsmälleen samalla tavalla kapealta kuin perinteinen suomalainen johtajisto, eikä liikehdintä kykene siksi laajasti avaamaan ajattelua suomalaisissa yrityksissä ja auttamaan voittavien strategioiden luomisessa.

Ihmistieteiden metodit laajentavat myös johtoryhmän näkökulmaa

Vaihtoehdoksi kehitykselle kirja tarjoaa ihmistieteistä nousevan metodiikan käyttämistä perinteisten strategiatyön metodien rinnalla. Kirjan jälkimmäinen osa on yksityiskohtainen opas hyvän laadullisen ja määrällisen analyysin yhteen nivomiseksi. Esimerkkeinä käytetään myös pohjoismaisia yhtiöitä Lego ja Spotify, jotka molemmat ovat omaksuneet monitieteisen strategia-analyysin kohdattuaan valtavia kriisejä perinteisen strategiatyön epäonnistuttua.

Kirjan kirjoittaja MIKKO LESKELÄ on rahoitustieteilijä ja teologi. Tehtyään uraa suuryritysten strategiatyössä ja yrityskaupoissa hän alkoi konsultoida monipuolisemman datan ja analyysin hyödyntämistä osana strategista päätöksentekoa. Leskelä on kokenut hallitustyöskentelijä ja strategiakonsultti Noren Oy:n perustajaosakas.

 

Tiedot:

Mikko Leskelä

Bisnesantropologia – ja muut ihmistieteet strategiatyössä

ISBN: 978-952-14-4170-7 sidottu, kovakantinen

ISBN: 978-952-14-4171-4 e-kirja

432 s., 67 €

Saatavilla myös Alma Talent Kirjat -äänikirja- ja lukuaikasovelluksessa sekä Verkkokirjahyllyssä.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Mikko Leskelä, 050 569 9656, mikko.leskela@noren.fi

Arvostelukappaleet: Sisältöpäällikkö Suvi Aalto: 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia