Uutuuskirja kertoo, miten hankinta siirtyy säästämisestä lisäarvon luomiseen

Verkostoituneessa maailmassa omien resurssien johtaminen ei enää riitä: on johdettava myös ulkoisia resursseja eli tuotteen tai palvelun tekemiseen osallistuvia yhteistyökumppaneita. Uutuuskirja esittää nykyhetken hankinnan koko kuvan.

Ne ajat, jolloin hankinta oli irrallinen, operatiivinen toiminto, ovat peruuttamattomasti ohi. Liike-elämän verkottuminen tekee hankinnasta yhä keskeisemmän organisaation kilpailukyvyn kannalta.

”Yksikään yritys ei pärjää enää yksin, vaan toimii osana suurempaa liiketoimintaverkostoa. Tämä laajentaa hankinnan käsitettä: yhä useammin yritys tarjoaa asiakkailleen tuotteita, joissa yli puolet arvosta on muualta hankittua”, Tkt, DI Sanna Nieminen sanoo.

”Siksi se, miten ja mistä hankitaan, on yhä tärkeämpää. Kokonaisvaltainen hankintastrategia painottaa hintatekijöiden ohella toiminnan varmuutta ja yhteistyöhön liittyviä pitkän aikavälin mahdollisuuksia.”

Hankintaprosessi yksisuuntaisesta monitahoiseksi

Hankintaprosessia voi tarkastella lineaarisena jatkumona tarpeen määrittämisestä toimittajan valintaan, tilaukseen ja niin edelleen, mutta enää prosessi ei useinkaan ala siitä, mitä tarvitsee hankkia tuotteen valmistamiseksi. Yksisuuntaisesta prosessista on siirrytty siihen, että pyritään jatkuvasti etsimään parhaita yhdistelmiä, joissa oma ydinosaaminen ja toimittajamarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet saavat yhdessä aikaan parhaita ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

”Hyvässä liiketoimintasuhteessa molempien osapuolten tarpeet ja odotukset täyttyvät. Kun arvonluonti tapahtuu verkostoissa ja organisaatioiden välisissä suhteissa, yhteistyösuhteen jatkuvaan kehittämiseen kannattaa panostaa”, Nieminen tähdentää.

Innovatiivinen toimittaja

Edelläkävijäyritykset tekevät yhteistyötä parhaiden innovatiivisten toimittajien kanssa.

”Tutkimusten mukaan innovatiivinen toimittaja on tyypillisesti pitkälle erikoistunut, sillä on vahva teknologinen osaaminen ja se sijaitsee lähellä ostavaa organisaatiota. Lisäksi se on tiiviissä, luottamuksellisessa yhteistyössä ostavan organisaation kanssa.”

Nyt ei riitä pelkästään se, että tunnistaa potentiaaliset innovatiiviset toimittajat markkinoilta. Ostavan organisaation pitää myös olla houkutteleva asiakas toimittajalle.

Ostava organisaatio voi vahvistaa yhteistyötä ottamalla toimittajan mukaan organisaation prosesseihin, erityisesti tuotekehitykseen. Asiakas voi myös jakaa avoimesti ja oikea-aikaisesti tietoa toimittajan kanssa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi kustannustehokkuuden tai laadun parantaminen.

Hyvä hankinta – parempi bisnes käsittelee myös muun muassa hankinnan analysointimenetelmiä, vastuullisuutta, tietojärjestelmiä ja eri toimialojen erityispiirteitä. Case-esimerkit tuovat teoriat käytännön tasolle. Kirja sopii hankinnan parissa työskenteleville ostajista toimitusjohtajiin ja sekä yrityksille että julkishallinnon organisaatioille.

Kirjoittaja

TkT, DI Sanna Nieminen työskentelee hankinnan kouluttajana ja kehittäjänä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hän on toiminut 10 vuotta kansainvälisen hankinnan tehtävissä Metso Paperissa ja 15 vuotta alan kouluttajana ja kehittäjänä. Hänen väitöskirjansa "Toimittajan vapaaehtoinen panostus toimittajasuhteessa" palkittiin vuoden 2012 parhaana logistiikkatutkimuksena.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Sanna Nieminen, sanna.nieminen@jamk.fi puh. 040 776 5832

Kustannustoimittaja Liisa Poikolainen, liisa.poikolainen@talentum.fi, puh. 040 342 4767

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@talentum.com

Hyvä hankinta – parempi bisnes

ISBN 978-952-14-2763-3

ISBN 978-952-14-2764-0, sähkökirja

ISBN 978-952-14-2765-7, verkkokirja

269 s., 67 €

Talentum Pro

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki
Puhelin: 020 442 4100
www.talentum.com

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia