• news.cision.com/
  • Alma Talent/
  • Vain ihminen, joka tietää, mikä häntä motivoi, voi muuttaa työelämäänsä parempaan suuntaan

Vain ihminen, joka tietää, mikä häntä motivoi, voi muuttaa työelämäänsä parempaan suuntaan

Report this content

Uutuuskirja Opas yksilöiden ja tiimien motivointiin – 16 perustarvetta muuttuvissa työympäristöissä neuvoo, miten motiivitietoa hyödynnetään niin jokapäiväisessä elämässä kuin työssäkin.

  • Motiivitieto auttaa ymmärtämään ja hyväksymään eri ihmisten erilaisia motiiveja, joiden vuoksi arvoissamme ja tavoissamme toimia on eroja.
  • Taustalla on psykiatrian ja psykologian professorin Steven Reissin teoria elämän 16 perustarpeesta.
  • Kirjoittajat Päivi Mayor ja Marjo Risku ovat hyödyntäneet motiivitietoa työssään ja myös henkilökohtaisessa elämässään yli kymmenen vuoden ajan.

Suomen motivaatiotalon hallituksen puheenjohtaja, TAMKissa johtamisen yliopettajana työskentelevä Päivi Mayor ja HR-johtajana LTP-logistiikkakonsernissa työskentelevä Marjo Risku ovat juuri saaneet valmiiksi toisen kirjansa, Opas yksilöiden ja tiimien motivointiin – 16 perustarvetta muuttuvissa työympäristöissä. Mistä kirjassa oikein on kyse?

– Me kaikki haluamme samoja asioita, kuten hyväksyntää, ymmärrystä, oikeudenmukaisuutta, vapautta, turvallisuutta, elannon… Näitä haluja kuvaavat elämän 16 perustarvetta eli motiivia. Elämän perusmotiivit ovat toimintamme tavoitteita. Ne motivoivat käyttäytymistämme, sanoo Reissin teorian Pohjoismaihin tuonut Päivi Mayor.

Reissin teoriassa perusmotiiveja ovat valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, säästäminen/kerääminen, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontakti, perhe, status, kosto/voittaminen, esteettisyys/romantiikka, syöminen, fyysinen aktiivisuus ja mielenrauha.

Motiivit yhdistyvät jokaisessa ihmisessä ainutlaatuisella ja juuri hänelle tyypillisellä tavalla ja vahvuudella.

– Pyrimme jotain tehdessämme tyydyttämään ainakin yhtä vahvaa motiiviamme. Motiivit kuvaavat, mikä itse kullekin on erityisen tärkeää, mitkä asiat motivoivat tekemään jotain tai ponnistelemaan jonkin asian hyväksi.

Ideaalitilanteessa sisäiset motiivit ovat harmoniassa tavoitteiden, elämäntilanteen ja olosuhteiden kanssa.

– Kun motiivimme, tavoitteemme ja elinolosuhteemme vastaavat toisiaan, koemme tyydytystä ja olemme motivoituneita, Mayor kertoo.

Motiivit voivat olla myös konfliktissa keskenään.

– Esimerkiksi vahva perheen hoitamisen tarve yhdessä vallan ja riippumattomuuden tarpeen kanssa voivat aiheuttaa ristiriitoja, koska ihminen haluaa kovasti hoivata lapsiaan ja viettää perheensä kanssa aikaa mutta samalla kasvattaa lapset itsenäisiksi.

Motiivitieto auttaa ymmärtämään ja hyväksymään eri ihmisten erilaisia motiiveja, joiden vuoksi arvoissamme ja tavoissamme toimia on eroja.

– Ymmärrys on tärkeää, koska meillä on taipumus pitää omia arvojamme parempina kuin muiden, toteaa puolestaan kirjan toinen kirjoittaja, Marjo Risku

– Monet esihenkilöt esimerkiksi kuvittelevat antavansa myönteistä palautetta, mutta johdettavien kokemuksen mukaan he eivät kuitenkaan kannusta riittävästi. Syynä voivat olla yksilölliset erot hyväksynnän tarpeessa, Risku huomauttaa.

Motiiveihin liittyvää tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti niin työhön liittyvissä keskusteluissa, rekrytointiprosessissa kuin oman työkyvyn vaalimisessa. Tiimissä motiivitiedoista saadaan paljon irti, kun ne kytketään yrityksen tai tiimin tavoitteisiin, sovittuihin painopisteisiin, käytännön pelisääntöihin tai odotettuihin aikaansaannoksiin.

– Kokemuksemme mukaan motivaatiotieto auttaa rakentamaan psykologista turvallisuutta erilaisissa työyhteisöissä. Omien yksilöllisten motiivien syvällisempi ymmärtäminen ja kommunikointi muille tavalla, jota kaikki ymmärtävät, lisäävät luottamusta ja yhteisöllisyyttä tiimeissä ja työyhteisöissä, Mayor ja Risku muistuttavat.

Tiedot:

Päivi Mayor ja Marjo Risku

Opas yksilöiden ja tiimien motivointiin – 16 perustarvetta muuttuvissa työympäristöissä

ISBN 978-952-14-4725-9

278 s., 55 €

Saatavilla myös e- ja äänikirjana sekä Verkkokirjahyllyssä.

Haastattelupyynnöt:

Kirjottajat

Päivi Mayor, paivi.mayor@tuni.fi

Marjo Risku, marjo.risku@ltplogistics.fi

Arvostelukappaleet ja lisätiedot:

Tuotepäällikkö Sari Hawkins, sari.hawkins@almamedia.fi, 050 436 9850

Kustannustoimittaja Hanna Virusmäki, hanna.virusmaki@almamedia.fi,  040 342 4759

Alma Talent

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia