Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj   Pörssitiedote 7.2.2019 klo 20:45

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj on vastaanottanut 7.2.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusjärjestelystä, jonka seurauksena Suomen valtion omistusosuus alittaa ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistusosuus ylittää arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun omistusrajan.

Suomen valtio on tänään 7.2.2019 luovuttanut oman pääoman ehtoisesti apporttina 13 097 481 Altia Oyj:n osaketta Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle, joka on valtion kokonaan omistama ja siten valtion määräysvallassa oleva yhtiö. Yhtiölle luovutetut osakkeet ja niiden osuudet Altia Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä ovat seuraavat:

Kohdeyhtiö: Altia Oyj (ALTIA), markkinapaikka Nasdaq Helsinki

Kappalemäärä Osuus osakepääomasta Osuus äänimäärästä
Luovutetut osakkeet:13 097 481 osaketta (ALTIA) 36,24 % 36,24 %
Luovutuksen jälkeen Suomen valtiolle jää:0 osaketta (ALTIA) 0,00 % 0,00 %

Altia Oyj:n osakepääoma muodostuu 36 140 485 osakkeesta, joilla kaikilla on yhtäläinen äänioikeus sekä oikeus osinkoon.

Yhtiölle toimitettua lisätietoa:

Finanssivalvonta on 11.12.2018 tekemällään päätöksellä FIVA 10/02.05.05/2018, joka on julkaistu Virallisen lehden numerossa 150/28.12.2018 myöntänyt Suomen valtiolle ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n mukaisen poikkeusluvan Altia Oyj:n osakkeita koskevasta tarjousvelvollisuudesta. Päätökseen ei ole haettu määräaikaan mennessä muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta, joten päätös on lainvoimainen.

ALTIA OYJ

Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, XantéJaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 357,miljoonaa euroa vuonna 2018, ja yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altian osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.altiagroup.fi. 

Yrityksestä

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 359,6 miljoonaa euroa vuonna 2019, ja yhtiö työllistää noin 650 ammattilaista. Altian osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Tilaa