Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017: Liikevaihto ja vertailukelpoinen käyttökate paranivat edellisvuodesta

Tammi–joulukuu 2017 verrattuna tammi–joulukuuhun 2016

  • Liikevaihto oli 359,0 (356,6) miljoonaa euroa, kasvua oli 0,7 % ja ilman valuuttakurssien vaikutuksia 1,3 %
  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 42,4 (40,8) miljoonaa euroa, eli 11,8 % (11,5 %) liikevaihdosta
  • Käyttökate oli 40,3 (60,8) miljoonaa euroa, vuoden 2016 käyttökatteeseen sisältyi 16,3 miljoonan euron etuuspohjaisen eläkevastuun maksusta saatu voitto, erän ei katsota kuuluva liiketulokseen
  • Tilikauden tulos oli 18,3 (36,1) miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,51 (1,00) euroa
  • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate oli 1,1 (0,1)
  • Viennissä saavutettiin tärkeitä merkkipaaluja uusien Yhdysvaltoihin ja Aasiaan tehtyjen jakelusopimusten myötä
  • Omistajalle maksettiin 60,1 miljoonan euron lisäosinko, yhteensä vuonna 2017 maksettiin 70,5 miljoonaa euroa tilikaudelta 2016. Hallitus esittää, että vuodelta 2017 ei makseta osinkoa.
Avainluvut
2017 2016
Liikevaihto, miljoonaa euroa  359,0  356,6 
Vertailukelpoinen käyttökate, miljoonaa euroa  42,4  40,8 
   % liikevaihdosta  11,8  11,5 
Käyttökate, miljoonaa euroa  40,3  60,8* 
Vertailukelpoinen liiketulos, miljoonaa euroa  28,2   26,4  
   % liikevaihdosta  7,8  7,4 
Liiketulos, miljoonaa euroa  26,1  46,3 
Tilikauden tulos, miljoonaa euroa  18,3  36,1 
Osakekohtainen tulos, euroa  0,51  1,00 
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate  1,1  0,1 
Henkilöstöä keskimäärin  762  829 

*) Vuoden 2016 käyttökatteeseen sisältyi 16,3 miljoonan euron etuuspohjaisen eläkevastuun maksusta saatu nettovoitto, joka on katsottu vertailukelpoisuuteen vaikuttavaksi eräksi 31.12.2016 päättyneen vuoden osalta.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS- tilinpäätöslukuihin esitetään tilinpäätöstiedotteen taulukot -osiossa.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

Vuoden 2017 aikana Altia jatkoi muutostaan kohti strategisia tavoitteita, ja vuodesta muodostui merkittävä käännekohta liikevaihdon kehittyessä myönteisesti ja vertailukelpoisen käyttökatteen parantuessa edelleen.

Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 359,0 miljoonaa euroa. Kasvua oli 1,3 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta, ja kasvu oli seurausta teollisten tuotteiden ja palvelujen hyvästä kysynnästä Altia Industrial -segmentissä sekä Altian avainbrändien ja keskeisten päämiestuotteiden vakaana jatkuneesta tuloskehityksestä Suomessa, Ruotsissa, matkustajamyynnissä ja viennissä. Myös tehokkuuden jatkuva parantaminen, katteen kehitys ja kulujenhallinta paransivat vertailukelpoista käyttökateprosenttia 11,8 prosenttiin (11,5 prosenttia 2016).

Altian liiketoiminta kehittyi vuonna 2017 kannattavan kasvun strategian mukaisesti. Altia omat pohjoismaiset avainbrändit tuottivat edelleen vakaata kasvua, mikä on menestyneiden tuotelanseerauksien ja uusille, tärkeille markkinoille laajentumisen ansiota. Uusia avauksia tehtiin Koskenkorva Vodkalla ja O.P. Andersonilla Yhdysvaltoihin sekä Larsen-konjakilla Aasiaan. Liiketoiminta strategisten kumppaneiden kanssa on myös kasvanut, kun yhteistyötä on syvennetty ja uusia liiketoimintamalleja kehitetty. Altian markkinaosuudet ovat kasvaneet kaikissa kotimarkkinoiden keskeisissä kategorioissa: vodkassa, konjakissa ja akvaviitissa. Erityisen positiivista kehitys oli akvaviittikategoriassa Norjassa. Viiniportfolio on saanut jalansijaa kasvavilla viinimarkkinoilla menestyksekkäiden innovaatioiden, kuten True Colours Cava ja Xanté Sparkling -kuohuviinien myötä.

Koskenkorvan tehtaalla tuotantokapasiteetin käyttöaste on ollut korkealla tasolla koko vuoden ajan tärkkelyksen ja rehun hyvän kysynnän ansiosta. Tehtaalla käytettiin vuonna 2017 ennätysmäärä suomalaista ohraa, 206,0 miljoonaa kiloa, mikä vastaa noin 7 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Altian vakaa tulos ja vahva tase mahdollistivat 60,1 miljoonan euron lisäosingon maksamisen omistajalle joulukuussa. Kokonaisuudessaan Altia maksoi omistajalle osinkoa 70,5 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Lokakuussa 2017 omistaja ilmoitti selvittävänsä Altian mahdollista listautumista. Painopiste on edelleen ollut yhtiön kehittämisessä ja kannattavan kasvun strategian toteuttamisessa, ja näiden rinnalla on tehty tarvittavia valmisteluita omistajan selvitysten tueksi.

Toimintaympäristö Suomessa on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Vuoden 2018 alusta osittain voimaan tullut uusi alkoholilaki mahdollistaa etanolipohjaisten ready-to-drink -juomien myynnin Suomen päivittäistavarakaupassa ja avaa näin uusia mahdollisuuksia Altialle. Toisaalta alkoholin verotus kiristyi huomattavasti kaikissa alkoholikategorioissa.

Altian avainbrändien portfolion positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Keskeisiin raaka-aineisiin kohdistuvat kustannuspaineet ja viennin kasvattaminen vaikuttavat kannattavuuden kehitykseen. Konsernin vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan paranevan tai olevan vuoden 2017 tasolla.”

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2017. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi.

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Yhteydenotot Altian viestinnän kautta: 040 767 0867/Petra Gräsbeck tai 0400 728 957/Niina Ala-Luopa

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Valmistamme, maahantuomme, markkinoimme, myymme ja jakelemme sekä omia että päämiestemme tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi meillä on tuotantoa Ranskan Cognacissa. Altia vie alkoholijuomia noin 30 maahan Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Haluamme edistää modernia, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. Liikevaihtomme oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja työllistämme noin 700 ammattilaista. Tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Blossa, Chill Out, Koskenkorva, Jaloviina, Valhalla, O.P. Anderson, Renault, Larsen ja Xanté. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 359,6 miljoonaa euroa vuonna 2019, ja yhtiö työllistää noin 650 ammattilaista. Altian osake on listattu Nasdaq Helsingissä.