Altian vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Altia Oyj Pörssitiedote 15.5.2019 klo 20.45 

Altian vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset 

Altian varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 15.5.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2018. 

Osingonmaksu 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 24.5.2019 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.  

Hallituksen jäsenten palkkiot 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuu kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  •  4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja
  •  2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
  •  2 000 euroa kuukaudessa, jäsen 

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksetaan Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 

Hallituksen kokoonpano 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sanna Suvanto-Harsaae, varapuheenjohtajana Kai Telanne ja jäseninä Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola ja Torsten Steenholt. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anette Rosengren.  

Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

Tilintarkastaja 

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCooopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.  

Yhtiökokouksen pöytäkirja 

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 29.5.2019 Altian verkkosivuilla osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat 

Hallituksen järjestäytymiskokous 

Altian hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet seuraavasti:

  • Tarkastusvaliokunta: Kim Henriksson (puheenjohtaja), Tiina Lencioni ja Sanna Suvanto-Harsaae
  • Henkilöstövaliokunta: Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Kai Telanne ja Jukka Ohtola 

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:n hallituksen jäsen ja virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 

ALTIA OYJ 

Lisätietoja: 

Thomas Heinonen, lakiasiainjohtaja 

Yhteydenotot: 

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864 

Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.altiagroup.fi 

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 357,3 miljoonaa euroa vuonna 2018, ja yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altian osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.altiagroup.fi 

Avainsanat:

Yrityksestä

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiesten tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Yhtiöllä on tuotantoa Ranskan Cognacissa. Yhtiö vie alkoholijuomia noin 30 maahan pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian omia avainbrändejä ovat muun muassa Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla. Altian liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja Yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altia haluaa edistää modernia, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. Altian osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.altiagroup.fi.

Tilaa