Contant ja Lindorff mukaan Altorin rakentamaan yhteispohjoismaiseen luotonhallinta# ja perintäyhtiöiden järjestelyyn

SPONSOR CAPITAL OY LEHDISTÖTIEDOTE 18 joulukuuta 2003 Contant ja Lindorff mukaan Altorin rakentamaan yhteispohjoismaiseen luotonhallinta- ja perintäyhtiöiden järjestelyyn Pohjoismaisen pääomasijoittajan Altor Equity Partnersin hallinnoima sijoitusrahasto Altor 2003 Fund on ostanut kaksi pohjoismaista luotonhallinta- ja perintäyhtiötä. Altor osti marraskuun lopussa Suomen johtavan perintätoimiston Contant Oy:n osakekannan Sponsor Capital Oy:ltä ja Nordealta. Eilen Altor ja Gjensidige NOR Forsikring allekirjoittivat kauppasopimuksen Norjan suurimman luotonhallinta- ja perintäyhtiön Lindorff Holding AS:n osakekannan kaupasta. Sponsor Capital jatkaa vähemmistöomistajana uudessa pohjoismaisessa yhtiössä. Gjensidige NOR:lla puolestaan on optio jatkaa vähemmistöomistajana uudessa pohjoismaisessa yhtiössä. Altorin tavoitteena on rakentaa Pohjoismaat ja Baltian kattava luotonhallinta- ja perintäpalveluja tarjoava kokonaisuus, joka perustuu Contantin ja Lindorffin osaamiseen ja vahvaan markkina-asemaan. "Contant ja Lindorff muodostavat vakaan pohjan johtavan luotonhallinta- ja perintäpalvelujen tuottajan rakentamiselle Pohjoismaissa ja Baltiassa. Molemmat yhtiöt edustavat alansa kärkeä kotimarkkinoillaan, ja niiden tavoitteena on kasvaa myös muissa Pohjoismaissa. Yhtiöiden asiakkaat hyötyvät merkittävästi yhteistyön mahdollistamasta osaamisen jakamisesta sekä välittömästi toteutuvasta laajemmasta kansainvälisestä tarjonnasta", kertoo Altor Equity Partnersin perustajaosakas Harald Mix. Contant Oy on Suomen ja Baltian maiden johtava perintäyhtiö, jolla on noin 300 työntekijää. "Contantin tullessa osaksi pohjoismaista rakennetta sen kasvumahdollisuudet paranevat. Asiakkaat hyötyvät yhtiön mahdollisuudesta tarjota palveluja aiempaa laajemmalla alueella ja vahvistetuin resurssein", kertoo Jaakko Kivinen, Altorin Suomen investoinneista vastaava johtaja. "Tuleva yhtiörakenne tukee erinomaisesti Contantin olemassa olevaa kansainvälistymisstrategiaa", kertoo puolestaan Contantin toimitusjohtaja Lassi Karppinen. Contant on jo laajentanut toimintaansa Ruotsiin ja Baltian maihin. "Kauppa ja siihen liittyvät omistusjärjestelyt eivät tule vaikuttamaan Contantin henkilökunnan asemaan", toteaa Karppinen. "Contantin asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet nopeasti viime vuosien aikana. Menestyäkseen luotonhallinta- ja perintäyhtiön tulee voida palvella asiakkaitaan huomattavasti laajemmalla maantieteellisellä alueella kuin ennen. Sponsor Capital myi Contantin enemmistön Altorille tarkoituksenaan osallistua jatkossakin aktiivisesti yhteispohjoismaisen rakenteen muodostamiseen, jossa Contantilla on merkittävä rooli", kommentoi Sponsor Capitalin partneri Kaj Hägglund. Lindorff on ollut Gjensidige NOR:n omistuksessa 100-prosenttisesti vuodesta 1988. Viime vuosina Lindorff on kehittynyt Norjan johtavaksi ulkoistettujen luotonhallinta- ja perintäpalvelujen tarjoajaksi. Sen tarjoamiin palveluihin kuuluvat perintäpalveluiden lisäksi luottotietopalvelut sekä muita ulkoistettuja asiakkaiden tukipalveluja. Lindorffilla on noin 1,100 työntekijää ja toimintoja Norjan lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Altor Equity Partners: Altor 2003 Fund on 650 miljoonan euron pohjoismainen pääomasijoitusrahasto. Altorin toiminnan painopisteenä on keskisuurten yritysten osto ja aktiivinen kehittäminen Pohjoismaissa. Altor pyrkii luomaan kestävää kasvua omistamissaan yrityksissä ydintoimintoja kehittämällä ja yritysostoin. Altorilla on Tukholman toimistossaan kuhunkin Pohjoismaahan (Ruotsi, Suomi, Norja ja Tanska) keskittyvät sijoitusammattilaiset. Altor 2003 Fund -rahaston sijoittajat ovat johtavia pohjoismaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia, mukaanlukien 3:e AP Fonden, Allianz, Kuntien Eläkevakuutus, Länsförsäkringar Liv, Nordea, NIB Capital, Princeton, Skandia Life ja Standard Life. Sponsor Capital Oy: Sponsor Capital Oy on pääomasijoittaja, jonka hallinnoimat rahastot tekevät pääosin enemmistösijoituksia yksityisomisteisiin kasvupotentiaalin omaaviin keskisuuriin yrityksiin. Sponsor Capitalin tavoitteena on kehittää omistamiaan yrityksiä aktiivisen kasvun ja rakennemuutosten kautta pörssivalmiuteen. Sponsor Capitalin tämänhetkiset portfolioyritykset ovat Saunatec Oy, Indoor Group ja Huoneistokeskus Oy. Sponsor Capital on aiemmin tuonut Telest Oy:n ja Exel Oy:n Helsingin pörssiin. Gjensidige NOR Forsikring: Gjensidige NOR on Norjan toiseksi suurin vakuutusyhtiö, jolla on noin 30% markkinaosuus Norjassa ja joka keskittyy kasvuun kotimarkkinoilla. NOK25 miljardin oman pääoman omaava Gjensidige NOR on juuri solminut strategisen sopimuksen DnB NORin, Norjan suurimman pankin kanssa. Gjensidige NORilla on koko Norjan kattava toimipisteverkosto ja 2,000 työntekijää. Lisätietoja: Johtaja Jaakko Kivinen, Altor Equity Partners AB, tel +46 8 678 9110 Toimitusjohtaja Lassi Karppinen, Contant Oy, tel. + 358 2 2700 101 Johtaja Kaj Hägglund, Sponsor Capital Oy, tel. +358 9 680 33014 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00240/wkr0002.pdf

Tilaa