Alvarez & Marsal lisää aikaisemman KPMG:n Tukholman johtajan johtamaan arviointimenetelmiä Pohjoismaissa

Daniel Frigell liittyy A&M:n Tukholman yksikköön, vahvistaen valmiuksia vastata kysyntään koskien konfliktivapaita eurooppalaisia konsultteja

Johtava globaali ammatillinen palveluyritys Alvarez & Marsal (A&M) jatkaa laajentamistaan Pohjoismaiden alueella lisäten toimitusjohtajan Daniel Frigellin, johtamaan yrityksen Pohjoismaista arviointimenetelmää. Daniel Frigell, aikaisempi KPMG Ruotsin arviointipalveluiden johtaja, on yksi useista vanhemmista konsultoinnin johtajista, joka on äskettäin liittynyt A&M:n Tukholman toimistoon. Hänen nimityksensä vahvistaa yrityksen globaalia laajentumisen strategiaa ja vastaa yleiseurooppalaisiin sääntelymuutoksiin, jotka tuottavat kysyntää itsenäisille, ammattimaisille palveluille, jotka ovat tilintarkastuspalveluiden ulkopuolella. 

Uudessa roolissaan, Daniel Frigell kasvattaa yrityksen arviointipalveluja Pohjoismassa, toimittaen asiakkaille syvää asiantuntemusta riidoissa; verojen ja myyntitoimintojen arvostuksessa; velkojen palvelumallinnuksessa ja analyysissä sekä tutkimuksellisissa palveluissa. Hän liittyy A&M:n toimistoon yhtenä alueen kaikkein kokeneimmista konsultoinnin ammattilaisista sekä tunnettuna asiantuntijana, joka toimittaa neuvonantoa riitojen arvostuksessa sekä kannustinohjelmissa. Daniel Frigellin nimitys tukee A&M:n sitoutumista Pohjoismaiden markkinoille laajentaen samaan aikaan yrityksen palveluiden kokonaisuutta sekä kyvykkyyttä maksimoida arvoa Pohjoismaissa sijaitseville asiakkaille. 

“Kehittyvät säädökselliset vaatimukset asettavat lisää paineita Pohjoismaissa sijaitseville yhtiöille löytää paikallisia ammattilaisia, joilla ei ole eturistiriitoja tilintarkastusten osalta ja sen lisäksi toimittavat tietämystä ja voimakasta kokemuspohjaa, joka usein liitetään ’neljään suureen’”, toteaa Christer Wiberg, Managing Director and Nordic Practice Co-Leader.  

Helene Willberg, toimitusjohtaja ja Pohjoismaisten käytäntöjen yhteisjohtaja toteaa: “Asiakkaamme luottavat A&M:n itsenäiseen toimintamalliin, joustavuuden ominaisuuteen sekä ylempään projektihenkilöstöön, jotka kiinnittävät huomionsa heidän tarpeisiinsa. Danielin todennetut kyvykkyydet auttavat asiakkaitamme kohtaamaan haasteensa. Hänen johtajuuden kokemuksensa tulee olemaan korvaamaton toimiston jatkaessa kasvusuuntaustaan.”  

Daniel Frigell tuo mukanaan 17 vuotta rahoituksellista ja strategista konsultointikokemusta, mukaan lukien pitkän rivin tehtäviä julkisissa ja yksityisissä yhtiöissä, pääomarahastoissa ja näiden portfolioyrityksissä. Hänen työnsä on sisältänyt arvostuksia, liiketoimintojen jäsentämisiä, riita- / oikeudenkäyntitapauksien tukitoimia sekä kannustinohjelmia. Koskien tapauksia, joissa on kyse arvostuksesta ja oikaisu-/vahinkolaskelmista, häntä pidetään johtavana asiantuntijatodistusten toimittajana Ruotsissa. 

“Danielin nimittäminen on osoitus A&M:n jatkuvasta laajentumisen strategiasta sekä sitoumuksesta toimittaa täysi kokonaisuus täysin yhdistettyjä palveluita, jotka maksimoivat arvoa asiakkaille globaalisti,” toteaa Paul Aversano, Managing Director ja Global Practice Leader of A&M’s Transaction Advisory Group. “Hänen asiantuntemuksensa lisää siirtymistämme eteenpäin ja lisää kyvykkyyttämme siirtyä paikallisten markkinoiden vaatimusten edelle siirtyessämme vuoteen 2018.” 

Ennen työskentelyään KPMG:llä, Daniel Frigell palveli ylemmän johdon tehtävissä yrityksissä PwC ja  

Cap Gemini Ernst & Young. Hän opiskeli Uppsalan yliopistossa sekä Tukholman kauppakorkeakoulussa ja ansaitsi Certified European Financial Analyst (CEFA/AFA) sertifioinnin. Hän on toiminut kutsuttuna luennoitsijana Tukholman yliopistossa, Uppsalan yliopistossa sekä Linköpingin yliopistossa, joissa hän kehitti ja opetti kursseja koskien fuusioita ja yritysostoja (M&A) ja kansainvälistä liiketoimintaa. 

YHTEYSTIEDOT:             

Björn Mogensen, Oxenstierna & Partners, +46 708 184298
Sandra Sokoloff, Senior Director of Global Public Relations Alvarez & Marsal, 212-763-9853

Alvarez & Marsal

Yhtiöt, sijoittajat ja valtioiden yksiköt maailman läpi, kääntyvät Alvarez & Marsal (A&M) -yhtiön puoleen, kun tavanomaiset toimintatavat eivät ole riittäviä muutosten tuottamiseksi ja tulosten saavuttamiseksi. Yksityisesti omistettu perustamisestaan lähtien vuonna 1983, A&M on johtava globaali ammatillinen palveluyritys, joka toimittaa neuvontapalveluita, liiketoiminnan suorituskyvyn parantamisen sekä kokonaisvaltaisen muutoksen hallinnan palveluita.

Yli 3000 henkilöä neljällä mantereella, toimitamme konkreettisia tuloksia yhtiöille, yritysten hallituksille, pääomasijoitusyhtiöille, asianajotoimistoille sekä valtioiden virastoille, jotka kohtaavat monimutkaisia haasteita. Ylemmät johtajamme ja näiden tiimit, avustavat organisaatioita toimintojen muuttamisessa, kasvun käynnistymisessä ja tulosten kiihdyttämisessä päättäväisten toimenpiteiden avulla. Koostuen kokeneista toimijoista, ensiluokan kansainvälisistä konsulteista, aikaisemmista sääntely- ja teollisuuden viranomaisista, A&M hyödyntää rakenneuudistustaan muuntaakseen muutoksen strategiseksi liike-omaisuudeksi, hallitakseen riskejä tuottaakseen arvoa, jokaisen kasvun vaiheen aikana.

Kun tarvitaan toimenpiteitä, löydät meidät osoitteessa alvarezandmarsal.com. Seuraa A&M -sisältöjä LinkedInTwitter ja Facebook -sivustoilla. 

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit